[ Tilbake ]


 

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING


 
 
"BOKÅPNERNE"

Formidlingstjeneste for leselyst og litteraturkunnskap
Et 3-årig prosjekt med oppstart 1. januar 2004

Prosjektets bakgrunn:

 • Leseundersøkelser der norske skoleelever skårer lavt, både på leseferdighet,  mengdelesing og leselyst (bl.a. OECD-undersøkelsen PISA 2000).
 • Anbefalte strategier i Tiltaksplanen ”Gi rom for lesing”(UFD):

 • -Styrke elevenes leseferdighet og motivasjon for lesing -  styrke lærernes kompetanse  
  i leseopplæring, bruk av skolebibliotek og om ny barne- og ungdomslitteratur 
  - stimulere til formidling av litteratur – utvikle kompetanse  på tvers av bibliotekfaglige, pedagogiske og kulturelle fagfelt.
   
Prosjektets mål: 
Styrke og øke elevenes leseferdighet, leselyst og motivering for lesing ved å :
 • utvikle et samlet nettverk av ressurspersoner innen fagfeltet lesing og barnelitteratur (høgskole, bibliotek og skolemiljøer) 
 • markedsføre og nyttiggjøre de faglige ressurspersonene i regionen mer aktivt lokalt
 • utvikle og markedsføre team av bokformidlere lokalt
 • utvikle et nettverk av elever som litteraturkontakter
 • styrke de voksnes kompetanse på lesing og barnelitteratur
Prosjektets forankring: 
 
 • Prosjektet er utviklet ved Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder. ”Bokåpnerne” er finansiert av statlige midler via ”Den kulturelle skolesekken” og Fylkesmannens Utdannings- og familieavdeling.


Prosjektets kontaktperson/adresser:
Prosjektleder Ruth Skjævestad
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Serviceboks 617, 4809 ARENDAL
Tlf.: 37 01 39 22          E-post: ruth@aa.fylkesbibl.no              Fax: 37 01 39 75  

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Sist oppdatert 27.11.2003 av vevansvarlig@aa.fylkesbibl.no