[ Tilbake ]


 

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING


Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til

KURS I BOKPRAT
VÅREN 2004
med
Marianne Svarstad

Sted: Arendal bibliotek
Målgruppe: 
Bibliotekarer og / eller pedagoger
Kurset går over 4 samlinger á 
2 dager på  følgende datoer:
12. og 13. februar
25. og 26. mars
29. og 30. april
27. og 28. mai

Kurset inngår i prosjektet ”Bokåpnerne” – formidlingstjeneste for leselyst og litteraturkunnskap (om prosjektet). Prosjektet har fått støtte fra både Den kulturelle skolesekken sentralt, og fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Dette er fylkesbibliotekets nye satsing for å stimulere leselyst og leseferdighet i fylket. Prosjektet går rett inn i strategiene som Tiltaksplanen ”Gi rom for lesing!” anbefaler. Et av tiltakene i ”Bokåpnerne ” er å gi bibliotekarer og lærere kompetanse i bokprat og i ny barne – og ungdomslitteratur.

Vi håper at fullført kurs kan føre til engasjement som bokåpner i prosjektet. Takket være offentlig støtte er kurset GRATIS for deltakerne. Begrenset antall plasser. 
 

Varighet:
Torsdager: 09.00 – 19.00
Fredager:   09.00 – 17.00
Dette blir intense og lange dager med stort personlig utbytte!!
 

Marianne Svarstad har lang erfaring som kursholder i tale – og  presentasjonsteknikk. Det siste året har hun utviklet en egen kursrekke spesielt rettet mot bokprat og bokformidling. 

Kurset har vært gjennomført på Østlandet i 2003, med svært positiv evaluering. 

Marianne Svarstad sier følgende om kurset:

Bibliotekarer og lærere vet mye om litteratur, men er ikke nødvendigvis engasjerende bokformidlere i møtet med et publikum. Det skal en annen slags viten og mye trening til for å fengsle en flokk tilhørere, enten de befinner seg i klasserommet eller på lærerværelset.

Vi ønsker å lage et bokpratkurs, der deltakerne blir trenet opp i muntlig formidlingskunst. De skal lære seg å skape kontakt med sitt publikum, holde det i ånde og presentere bøker på en så personlig og spennende måte, at tilhørerne blir nysgjerrige og leselysten stimuleres.

Kursinnhold

Kurset vil gå over fire samlinger. I løpet av disse samlingene vil deltakerne oppnå større bevissthet i hva de skal formidle (innholdet i bokpraten), og hvordan de formidler (formen, dvs den ”sceniske” fremførelsen).

På kurset vil det arbeides med:

Forarbeidet til bokprat : Den litterære forståelse 

 • Hva er bokens dramaturgi?
 • Hvor er vendepunktet i historien?
 • Hva er budskapet? (Her oppfordres den enkelte deltaker til å finne frem til sin egen forståelse av fortellingens budskap)
 • Hvilke fortellerteknikker har forfatteren tatt i bruk?
 • Bakgrunnstoff om forfatteren og tiden boken er skrevet i
Innholdet i bokpresentasjonen
 
 • Hvilken målgruppe henvender bokpraten seg til?
 • Hvordan uttrykker vi oss verbalt, slik at ordene når frem til tilhørerne?
 • Hvordan skaper vi bilder i publikums hoder?
 • Forskjellige måter å lage innledninger på som engasjerer publikum
 • Hvordan refererer vi handlingen i en bok?
 • Hvordan beskriver vi en episode i handlingen?
 • Hvordan karakteriserer vi hovedpersonen og de andre i boken?
Formidlingsformen
 • Øyekontakt med publikum
 • Stemmebruk
 • Pausering
 • Kroppsspråk
 • Bruk av andre virkemidler – slik som musikk, lysbilder, rekvisitter etc.


Undervisningsform på kurssamlingene

Det vil bli kortere forelesninger og noe tavleundervisning, men primært vil kursopplegget bestå av praktiske øvelser.  Hver deltaker får hele tiden trent seg på å lage muntlige presentasjoner over gitte bøker, som så blir fremført for andre i smågrupper eller i plenum. 
Det vil bli lagt mye tid i arbeidet med den enkelte deltaker. Hver enkelt følges hele tiden nøye opp, og får fra kursleder opplæring, regi, tilbakemeldinger og veiledning.


PÅMELDINGSSKJEMA:

Skriftlig bindende påmelding sendes innen 1. februar 2004 til:

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Serviceboks 617
4809 Arendal

Kan også sendes på e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
Eller fax:  37 01 39 75
 

Navn:

Yrke/stilling:

Arbeidssted:

Adresse:

Tlf.nr. jobb:
Tlf.nr. privat:

E-post:
 

   
Sist oppdatert 19.01.2004 av vevansvarlig@aa.fylkesbibl.no