Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek Nr. 3 - september 1999


Innhold: 
BIBLIOTEKMØTET 1999

går av stabelen i Grimstad på Sørlandet hotell og kurssenter, torsdag 28.oktober.

Da arrangeres en stor konferanse som har fått tittelen "Barn og unge i møte med kunnskapssamfunnet"

Dette er en oppfølging av den store skolebibliotekkonferansen som ble holdt i Arendal i april 1996, og de samme samarbeidspartnerne står bak årets konferanse: Statens utdanningskontor, fylkesbiblioteket, NBF, avd. Aust-Agder, lærerorganisasjonene og skolebibliotekarforeningene.

Fra forskjellige synsvinkler ønsker vi å få fram de utfordringer og muligheter vi har som offentlig samfunn for å skape et best mulig læringsmiljø i skole og bibliotek. Hva kan vi få til dersom vi samarbeider? Hva betyr internett som utgangspunkt for informasjonsferdigheter, og hvordan stiller vi oss til skadelig innhold på nettet?

Dette er temaer som vil bli belyst på konferansen. Påmeldingsfristen er foreløpig satt til 1.oktober. Ta kontakt med Ruth Skjævestad, tlf. 37 01 39 22, eller e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no dersom du har spørsmål!

Innhold 
PROSJEKT LES - txt og forfatterturneer

11 av kommunene i fylket har meldt seg som interesserte i forfatterbesøk i forbindelse med aksjon txt i oktober. Mange har også engasjert seg i aksjonen og skattejakten i samarbeid med skole og ev. bokhandel.

Det er fylkesbibliotekets rolle å legge opp forfatterturneene. Aust-Agder får besøk av Øistein Hølleland og Paul Leer-Salvesen, og besøkene legges opp i samarbeid med folkebibliotek og skole. Det er 11.- 13.åringene som er målgrupper for årets aksjon. Vi ønsker lykke til med all aktivitet som kan skape blest om boka og om lesing!

Innhold 
NORSK BARNEBOKFORUM

presenterer årets barne og ungdomsbøker i Arendal fredag 5. november.

I mange år har Norsk barnebokforum reist land og strand rundt med en grundig gjennomgang av årets utgivelser for barn og ungdom. Hittil har vi i Aust-Agder måttet reise til Kristiansand for å få med oss kurset, mange har nok kuttet dette ut p.g.a. lang reise pluss at møtet alltid har vært lagt til en lørdag.

Når har vi vært så heldige at Norsk barnebokforum har sagt ja til å stoppe i Arendal på vei til Kristiansand, og vi har fått lagt opp til et arrangement fredag 5.november fra kl. 13.00. Møtet holdes i Arendal bibliotek, og bokhandler P.M.Danielsen lager utstilling over bøkene. Presentasjon er svært nyttig for alle som formidler litteratur til barn, både i bibliotek, skole og bokhandel. Ta kontakt med fylkesbiblioteket dersom du ikke har fått informasjon!

Innhold 
IT-NYTT FRA FYLKESBIBLIOTEKET

Forsøksprosjekt - OCLC Fylkesbiblioteket har meldt seg på et prosjekt over to år, og som går ut på å prøve ut databaser fra OCLC (Online Computer Library Center). Dette er en ikke-kommersiell tjeneste for bibliotek og deres brukere (i motsetning til andre databaseverter som f.eks. Dialog). Men likevel koster det en del. Hensikten med prosjektet er å få til en fellesavtale mellom Statens bibliotektilsyn og eierne av basene. De som deltar i prosjektet, er fylkesbibliotekene, Deichmanske og Bærum bibliotek. Det er kun de ansatte som har anledning til å søke i de mange tilgjengelige basene som er av større eller mindre interesse for fylkesbiblioteket, blant de mer interessante er:

 • ArticleFirst: Artikkelindeks fra ca. 12.500 tidsskrifter.

 • WorldCat: OCLCs felleskatalog med mer enn 32 millioner innførsler

 • NetFirst: OCLCs database over ressurser på internett

 • ERIC: Database over dokumenter innen utdanning f.o.m. 1996

 • MEDLINE: Referanser med sammendrag fra artikler i internasjonale medisinske tidskrift..

 • World Almanac: Har informasjon fra World Almanac and Book of Facts, The World Almanac of the USA og World Almanac for Kids.

Det vil komme mer informasjon i Bokstøtten ettersom prosjektet skrider fram, eller man kan ringe Audun Hofseth på 37 01 39 24 eller e-post: aust@aa.fylkesbibl.no Man kan også gå inn på OCLC på deres hjemmeside: http://www.oclc.org/ . Informasjon om fellesavtalen finnes også på Riksbibliotektjenestens hjemmeside: http://info.rbt.no/fellesavtaler/artikkel.html

Innhold 
AGDER INNVANDRERSAMLING

Agder Innvandrersamling har nå depot på 13 forskjellige språk. Nytt er: ahmariska (Etiopia), swahili (Kenya-Uganda) og tigrinska (Eritrea-Etiopia). Fra før har vi: albansk, arabisk, farsi (persisk), khmer, kinesisk, serbokroatisk, somali, spansk, tamil og vietnamesisk.

Målet vårt er at alle depotene til enhver tid skal være i sirkulasjon på bibliotekene i Agder. Derfor ber vi om at bøker som er kommet ut av sitt depot IKKE sendes tilbake til AI, men ring eller faks oss, så gir vi beskjed HVOR bøkene skal sendes.

Årskontingenten for Agder Innvandrersamling forfaller hvert år i januar. Men vi ser at det er flere som ennå ikke har betalt, og henstiller herved om at betalingsfristen blir overholdt.

AI har fått ny adresse og telefonnummer:

Agder Innvandrersamling
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617
4809 Arendal
Telefon: 37 01 39 20
Telefaks: 3701 39 75
e-post: aust@aa.fylkesbibl.no

Innhold 
BIBLIOTEKET VED MØGLESTU VIDEREGÅENDE SKOLE

Åssen er det på?
Hæ?
Åssen er det på?!
Åssen?
Ja, åssen er det på?
Hva da?
Det!
Internett mener du?
Ja
Sånn, bare

Slik lød det foran datamaskinene på biblioteket her forleden. Interessant ordveksling, syntes jeg, og noterte den ned. Ikke som en godbit til en norsklærer, men som eksempel på tålmodig hjelpsomhet som ofte utvises av elevene ved pc'ene. Mye av aktiviteten i bibliotek i videregående skole dreier seg om data nå. Og det er et område elevene føler er sitt, mer enn de fleste andre skole-"greiene".

I brukeropplæringstimene nå på begynnelsen av skoleåret er oppmerksomheten øyeblikkelig 100% når vi kommer til data og pc-bruk. Derfor er det også en interessant del av jobben her i biblioteket, ved siden av at den er ganske arbeidsom.

5 av forannevnte leketøy / arbeidsredskap har vi stående på biblioteket nå. (Skolen har ellers mange pc'er rundt i egne klasserom).

Noen korte opplysninger om skolen. Den har 6 studieretninger: Almenfag, idrettsfag, formgivingsfag, trearbeidsfag, hotell- og næringsmiddelfag og helse- og sosialfag. Skolen har 520 elever. I tillegg er ca. 500 kurselever årlig knyttet til skolens ressurssenter, SEKON. Skolen er 21 år gammel, og biblioteket har ca. 5400 bind. Det er åpent hele skoletiden og har bl.a. "stille lesesal". Bibliotekarstillingen er 100%. Inkludert her er også AV-ansvar.

Fra skoleledelsens side er det engasjement og syn for bibliotekets rolle på skolen. Vi har fått midler både til godt faglig utstyr og til trivsel i form av bl.a. nye møbler og gardiner. Biblioteket er sentralt plassert og preget av aktivitet og god atmosfære. Elven av elever, og en lærer her og der, i stadig gjennomstrømming er noen ganger stri og krevende, noen ganger tynn og forsiktig. Men det er alltid bevegelse, og det er fascinerende.

Det triveligste ved en slik arbeidsplass er nok møtet med enkelteleven midt i mylderet, - en hyperaktiv idrettselev som plutselig må ha noe om Ibsen, - vandreren, med hendene langtidsparkert i lommene, som daffer inn i hver eneste pause for å se hva som skjer, - eller de to fra formgiving på jakt i kinesiske skrifttegn etter tegnet for elskov. Intet mindre.

Lisbeth Holler Danielsen
skolebibliotekar

Innhold 
NYTT OM NAVN

Arendal
- Jon Einar Spetz har permisjon for å arbeide med opprettelsen av et norsk-latvisk informasjonssenter i Rezekne i Latvia.

- Bjørn Risjord (HiO-jbi 1999) er ansatt i et vikariat i hovedbiblioteket med spesielt ansvar for ungdom/musikk/fjernlån.

- Eldri Amble Imenes vikarierer i ½ stilling i katalogavdeling/barneavdeling ved hovedbiblioteket. Hun har tidligere vært skolebibliotekar i Bærum.

Aust-Agder fylkesbibliotek
- Fylkesbiblioteket har fått ny sjef som tiltrer 1.oktober! Det er Randi Nilsen som mange sikkert vil huske bl.a. som biblioteksjef i tidligere Øyestad kommune. Hun har de siste årene vært leder av biblioteket på Høgskolen i Agder, avdeling Arendal.

Innhold 
HAR DU HØRT AT -

- Iveland folkebibliotek har nettopp foretatt en brukerundersøkelse blant innbyggerne i kommunen. Et spørreskjema hvor det var muligheter til å gi ros og ris og komme med forslag og ønsker, ble distribuert til alle husstander sammen med Bygdebrev fra Iveland. Muligheten for å vinne et gavekort fra dagligvarebutikken til tross, - responsen har vært heller liten, melder biblioteksjef Finn Terje Uberg.

- Arendal bibliotek og Froland folkebibliotek er blant foreslåtte kandidater til Norsk Bibliotekforenings pris «Årets bibliotek»

- Marit Fidje, Froland folkebibliotek og Tove Loe, Tyholmen v.g. skole er nye deltakere på ISFI-kurset (Internett-kurset på internett).

- Det felles kommunale/ fylkeskommunale/statlige informasjonstorget i Arendal bibliotek blir nedlagt i sin nåværende form. Grunnen er at Arendal kommune har vedtatt å opprette et eget kommunalt servicesenter i forbindelse med omorganiseringen i kommunen.

- 100-årsjubiléet for Aksel Sandemoses fødsel er behørig markert både i Risør og Arendal. Risør kino fikk førpremiere på filmen «Misery Harbour» et par dager før offisiell Norgespremiere og kombinerte dette med en Sandemose-kveld i biblioteket.

- Sandemose-seminaret i Arendal 11.september samlet over 70 deltakere fra Oslo til Rogaland.

- Gjerstad kommune har vedtatt reglement for publikums bruk av internettmaskiner i folkebiblioteket.

- forfatteren Harald Rosenløw Eeg har besøkt 4 videregående skoler i fylket i september. Eeg har skrevet en rekke bøker som alle har oppnådd stor popularitet og oppmerksomhet, ikke minst blant ungdom selv. Dessuten er han kjempegod som formidler av bøkene sine. Ikke rart om det blir levert en del "særemne"-oppgaver om Harald Rosenløw Eeg i høst! Fylkesbiblioteket har organisert turnéen.

Innhold 
TILBUD OM SANDEMOSE-UTSTILLING

Morsø folkebibliotek i Danmark har laget en billed-utstilling om Aksel Sandemose i anledning 100-års jubiléet. Et eksemplar av utstillingen eies av Risør bibliotek, og tilbys folkebibliotekene i Aust-Agder som en vandreutstilling fra nyttår 2000.
Utstillingen består av 13 bilder med tekst (ca.50x70 cm) som er limt opp på lettplater. Utstillingen er enkel å henge opp og lett å sende.
Bibliotek som ønsker utstillingen kan henvende seg til fylkesbiblioteket innen 1.november.

Se utstillingen presentert: http://www.sandemose.dk

Innhold 
"AGDER LESER ISLANDSK"

I samarbeid med Foreningen Norden og Nordisk informasjonskontor arbeides det med å få til et islandsk forfatterbesøk på tre biblioteker i Agder under Nordisk bibliotekuke 8.- 14. november. Tid og sted kunngjøres nærmere.

Det er videre klart at tidspunktet for studieturen til Island sammen med Foreningen Nordens lokallag i Arendal blir siste uke i juni år 2000, altså ca. 1 måned tidligere enn først antatt. Informasjon sendes leseringene når flere detaljer foreligger.

Innhold 
STIPEND TIL INTERNETT-KURS

Fylkesbiblioteket utlyste før sommeren 15 stipend à kr.2000 som skulle gå til dekning av kursavgiften for kurset «Informasjonssøking og -formidling via internett» (ISFI) som er et kurstilbud fra Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag. Midlene tas fra en statlig bevilgning beregnet på kompetanseheving innen IT-området. Følgende søkere meldte seg og har fått innvilget stipend:

 • Kari Borgen, Gjerstad folkebibliotek
 • Unni Eigeland, Lillesand folkebibliotek
 • Ola Eiksund, Arendal bibliotek
 • Odd Johnsen, Grimstad bibliotek
 • Astri Lydersen, Grimstad bibliotek
 • Solveig Salomonsen, Tvedestrand folkebibliotek
 • Sigrid Nesland, Åmli bibliotek
 • Vigdis Vestheim, Lillesand folkebibliotek

Fylkesbiblioteket vil i løpet av høsten ta stilling til hvordan restmidlene skal brukes.

Innhold 
Nytt fra


         Avd. Aust-Agder 

v/ lederen

Sommeren er vel over og vi er rede til å ta fatt på et innholdsrikt høstsemester.

Vi starter friskt opp med tur til Kapittel 99 i Stavanger 22.-23. september hvor vi dekker både reise og overnatting for deltakerne. Vi håper mange av medlemmene har anledning til å delta selv i disse vikarløse tider.

Den 27. oktober holder vi årsmøte i Arendal med temaet: "De nye skolereformene (R94 og L97) og bibliotekene" - som en opptakt til bibliotekmøtet 28.10 om "Barn og unge i møte med kunnskapssamfunnet" hvor NBF, Aust-Agder er medarrangør.

I november tilbyr fylkesbibliotekene og NBF i Aust- og Vest-Agder alle bibliotekansatte i Agder et kurs i brukerorientert pedagogikk med foredragsholdere fra Høgskolen i Agder og fylkesbiblioteksjef Tove Pemmer Sætre. Dette kurset har vi arbeidet for siden 1997 og vi er litt stolte over at vi endelig har fått til et desentralisert pedagogikk-kurs for bibliotekansatte her på Sørlandet. Program: klikk her

Vi håper at kollegene synes høstens program virker interessant - i alle fall skulle det sammen med møtet vi hadde på forsommeren om "Hvordan få politikerne i tale" gjøre sitt til at vi får oppfylt årets virkeplan. Hva neste år vil bringe, får årsmøtet avgjøre. Har du noen forslag eller ønsker for neste års aktiviteter, hører vi gjerne fra deg.

Tone høst

Innhold 
FYLKESBIBLIOTEKETS PERSONALE PR. SEPTEMBER 1999 
GOD HØST TIL ALLE
VÅRE LESERE!

Takk for innsatsen! Klikk her for å komme hjem, men ...

Skulle du av en eller annen grunn få lyst til å lese
forrige nr. av bokstøtten, er det greit!


Bokstøtten
Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kulturkontorene, NBF/avd. Aust-Agders 
medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl. 

Trykt utgave: opplag 160
Internettutgave: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/1999-3.html

Innhold