Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek  -  Nr. 4 - desember 1999 


Innhold:


VÅR NYE FYLKESBIBLIOTEKSJEF HAR ORDET

Desembermørket er over oss, og et travelt arbeidsår i bibliotekene i fylket går mot slutten. Selv har jeg på en måte akkurat startet et nytt arbeidsår ved å begynne i ny jobb godt utpå høsten. Det tar sin tid å få overblikk for den som er ny i en funksjon, men jeg trengte ikke lange tida for å se at aktiviteten er høy, og at mange får mye til! Men jeg har også sett at mange sliter tungt med økonomi, lokaler og bemanning. Selv om det mye omtalte tusenårsskiftet nok vil gå nokså ubemerket hen over bibliotek-verdenen, er det ikke lov å la være å håpe på at tidene vil bli bedre, også for biblioteksektoren!

I mitt "bibliotekliv" har jeg skiftet fram og tilbake mellom folke- og høgskolebibliotek, og jeg ser at vi har mange felles interesser. Skoleelever og studenter, og en del "vanlige lånere" er brukere av begge typer bibliotek, både ved personlig bruk og gjennom fjernlån. Det må være et mål for oss at vi får en god utnytting av ressursene lokalt, ved å samarbeide best mulig. 
Som et ledd i dette vil vi gjennom samarbeid over fylkesgrensa mot vest få ferdig de lokale retningslinjene for fjernlån, og den regionale web-sida. Følg med på Biblioteknett!

For meg, som har hatt de ti siste årene ved HiAs bibliotek i Arendal (sykepleier-, vernepleier- og førskolelærerutdanning), er det gledelig å kunne jobbe med kulturformidling igjen, og ikke bare med fag- og studielitteratur. Fylkesbiblioteket holder nå på med å utforme en prosjektsøknad for et prosjekt vi håper å få satt igang fra høsten 2000, med hovedmål å styrke bibliotekene som sentrale aktører innen kulturformidling. Jeg har store forventninger til dette, og gleder meg til samarbeidet med folkebibliotekene!
Det er også annet nytt og spennende på gang for biblioteksektoren i Norge; Ved juletider kommer stortingsmeldingen om Arkiv, bibliotek og museum. Innholdet i denne kan få stor innvirkning på biblioteksektoren, men i skrivende stund er innholdet en godt bevart hemmelighet. Dette skjer samtidig med at Statens bibliotektilsyn fyller 50 år, og ved en slik milepæl er det jo naturlig å reflektere over utvikling og veivalg videre. Mitt ønske er en biblioteksektor i utvikling, en sektor som er så faglig sterk at det å være åpen for samarbeid med nye partnere ikke truer vår egenart!
Lokalt gleder jeg meg til å bli bedre kjent rundt i fylket. Mitt nyttårsønske er en god faglig utvikling for skole- og folkebibliotek. Jeg ønsker meg synlige og myldrende bibliotek, og mitt mål er at fylkesbiblioteket oppfattes som en inspirator og drahjelp i riktig retning. La oss gå inn i det nye årtusenet som kreative optimister!

Med dette ønsker den nye fylkesbiblioteksjefen alle bibliotekfolk en fredelig og god jul, og et spennende og arbeidsomt nytt år!
 
NYTT ÅR - NYE TILBUD

Aust-Agder fylkesbibliotek kan foreløpig melde om følgende kurs og møter over nyttår:
 

 • 21.januar: Offentlig informasjon på  internett for saksbehandlere i    fylkeskommunens administrasjon.
 • 31.januar: Kurs i prosjektarbeid for ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek. I samarbeid med Telemark fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening i Aust-Agder og Telemark. Kurssted blir Bø i Telemark.
 • 10.februar: Møte vedrørende stortingsmeldingen om arkiv, bibliotek og museum. Arendal.
 • Uke 8: Orientering om ny norsk skjønnlitteratur ved Aud Nordgarden Grimstad. Eydehavn bibliotekfilial.
Nærmere opplysninger kommer i kurs- og møtekatalogen som kommer over nyttår.
I tillegg blir det som vanlig sendt ut informasjon til målgruppene for hvert enkelt arrangement.
 
 

Innhold
IT-NYTT FRA FYLKESBIBLIOTEKET

"Vi leser vel posten vår .....?"

Det gjelder selvfølgelig e-posten til biblioteket! Like viktig som å gå i den grønne postkassa,  hente og åpne dagens post er det å gjøre det samme i den elektroniske postkassa! Dette bare som en liten påminnelse i en søt førjulstid.
 

Nye lånenumre

Det nye, felles låneregisteret som systemleverandørene og Nasjonalbiblioteket har samarbeidet om, har nå vært i bruk ei stund! Hvert bibliotek i landet har fått sitt unike, syvsifrede nummer, som brukes som lånenummer i alle landets bibliotek. Det vil nok etterhvert bli et krav at man står i dette registeret. Er du usikker på om biblioteket ditt er registrert, og om opplysningene er riktige, kan du søke dem fram på: http://www.nb.no/baser/bibliotek/. Adresseforandringer må sendes nasjonalbiblioteket på e-post: samkat@nb.no. Folkebibliotek og filialer selvfølgelig også til fylkesbiblioteket: aust@aa.fylkesbibl.no.
 

Vellykket ISFI-samling

11. november var det ISFI-samling i kurslokalene til hotellet med det megetsigende navn Norlandia Sørlandet. Det møtte opp 10 spente kursdeltakere og kurslederne Øystein Høivik, Rogaland fylkesbibliotek og vår egen Audun Hofseth. Det er sistnevntes bestemte inntrykk at samtlige lærte en god del og kom godt igang med kurset i løpet av dagen.
 

Fjernlåns-nytt

I noen uker nå har det nye enhetsregisteret  vært i sving! Det vil ganske enkelt si at alle norske bibliotek er lagt inn med samme lånernummer i alle andre norske bibliotek
Dermed er fjernlånet i prinsippet blitt enklere for alle. Men - er det noen som har spørsmål er det bare å ringe Audun Hofseth  37 01 39 24 eller e-post:
audun@ arendal.folkebibl.no
 

OCLC-forsøksprosjekt

Vi skrev om dette i Bokstøtten nr 3.
Men lett skal ikke noe være, og i skrivende stund virker ikke passordet vi fikk tildelt, men det jobbes med saken! Vi vil etterhvert legge ut mer informasjon på fylkesbibliotekets internettsider. Der kan du lese om prosjektet og den betydning det kan få for ditt bibliotek 
 

Mer penger!

Penger vil alle ha, men det er ikke alle som får det! Fylkesbiblioteket har imidlertid i år som i fjor fått overført kr 45.000 fra Statens bibliotektilsyn "for å styrka kompetansen i folkebibliotek-sektoren på området informasjonsteknologi og formidling via internett". Dette betyr at vi kommer til å kunne holde mange kurs utover neste år, og vi tar gjerne imot innspill fra bibliotekene i fylket på hva dere ønsker at kursene skal inneholde.
 

Innhold
BIBLIOTEKET VED TVEDESTRAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Tvedestrand videregående skole har ca. 300 elever og 35 lærere, - fordelt på all- 
mennfag, helse- og sosialfag og byggfag. 

Skolebiblioteket ligger sentralt plassert, og er godt besøkt. Skolen har manglet stillingsressurs til bibliotekar, men lærere og kontorpersonale har jevnlig kjøpt inn bøker. Kontorleder har vært bibliotek- ansvarlig, og hun har, innimellom mye annet, lagt all skjønnlitteraturen inn på Mikromarc.

Fra januar -99 har imidlertid skolen hatt ca. 35% bibliotekarstilling. Halvparten av denne går over skolens budsjett, og halvparten er del av koordinatorstillingen ved fylkesbiblioteket.

Dette året har bl.a. vært brukt til å legge fagbøkene inn på Mikromarc. En god del  tid har også gått med til å rydde i hyllene. Noe er kassert, og mye er satt på magasin.

Skolen har eget bibliotekutvalg. Her møter rektor, inspektør (som også er IT-ansvarlig), bibliotekar, kontorleder, to lærere og en fra elevrådet. Dette utvalget har vært uunnværlig for bibliotekaren i oppstartingsfasen.

Målet er å gjøre biblioteket til en integrert del av skolen pedagogiske virksomhet. Så langt lover det godt. Både ledelsen og de andre ansatte er positive til biblioteket. For at flere skulle se de mulighetene som finnes, gjennomførte vi brukeropplæring for alle klasser våren -99. 

Det er spennende å være med på å bygge opp et bibliotek. Mye skal tenkes gjennom, og mange rutiner skal etableres. Er det lurest å gjøre det slik eller slik? Hva skal vi prioritere? Etterhvert faller det ene etter det andre på plass, og det daglige arbeidet glir lettere.

Og fryden er stor når en endelig kommer så langt at elever som arbeider med prosjekt eller særemne, virkelig finner aktuelt stoff i biblioteket, - enten det er blant fagbøkene, på internett eller i tidsskrifthylla.

Sissel Reinhardtsen
bibliotekar 
 

Innhold
DIN TUSENÅRSBOK

Hvilken bok vil du ha med deg inn i neste årtusen - og hvorfor? Dette er en konkurranse små og store boklesere inviteres til å være med på, og konkurransefolder er sendt alle folkebibliotek fra "Tusenårsskiftet - Norge 2000 as". Hovedpremien er en tur til det nye biblioteket i Alexandria i Egypt, men det deles også ut premier til uke- og månedsvinnere fram til april 2000. Fylkesbiblioteket oppfordrer alle bibliotekene til aktivt  å spre konkurransefolderen!
Mer om konkurransen: 
www.norge2000.no
Der finner du også oversikt over vinnerne etterhvert og deres begrunnelser. 
Får vi en vinner fra Aust-Agder også?
 

Innhold
BUSS TIL BIBLIOTEKET

Sola folkebibliotek i Rogaland går nye veier når det gjelder å nå flere brukere. I høst lanserte biblioteket et helt nytt tilbud til deler av kommunen som har dårlig bibliotekdekning. Bibliotekbussen er ikke en tradisjonell bokbuss fylt med bøker, men en ordinær buss som frakter lånerne til hovedbiblioteket 1 dag i uken.
I en pressemelding går det fram at bussen plukker opp folk på 4 ulike stoppesteder og kjører til biblioteket. Etter ca. 1 time returnerer den. Bibliotekbussen har vært en overveldende suksess, hver tirsdag kl.17 står mellom 40 og 50 personer og venter på å bli fraktet til hovedbiblioteket. Det er tydelig at bibliotekbussen dekker et behov.
Flere opplysninger om tiltaket kan en få ved henvendelse til:
     Marit Egaas 
     Sola folkebibliotek
     Pb 84, 4097 Sola
     Tlf. 51 65 34 72, fax 51 65 34 76

I vårt fylke kjenner vi til at også Bykle kommune har en ordning som frakter folk fra utkantene til ulike servicetilbud i sentrum, deriblant biblioteket.
 

Innhold
DET ER IKKE DET JEG SIER -
ELLER VAR DET DET JEG HØRTE?

17.-18.november arrangerte Aust-Agder fylkesbibliotek i samarbeid med Vest-Agder fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforenings lokallag i begge fylkene, et kurs i brukerorientert pedagogikk for bibliotekpersonale. 50 deltakere fra folkebibliotek og videregående skoler hadde 2 spennende dager i Kristiansand, og Vibecke Andersen fra Risør videregående skole deler her sine inntrykk med Bokstøttens lesere: 

Birte Simonsen og Arvid Hansen, begge høgskolelektorer fra HiA foreleste om kommunikasjon.

Her lekte vi med former for kommunikasjon, respons, avvisning. Vi ble gjort oppmerksom på forskjellige måter å lytte på, passiv, inviterende, igangsettende, samtaleteknikk. Men hvem er så brukeren? Her kom det sterkt igjennom at forelesernes bakgrunn var fra skoleverket. Det ble lagt stor fokus på nye arbeidsformer i skolen, som skaper nye krav til oss bibliotekarer.

Opplegget ble litt smalt denne dagen, man kunne ikke dekke hele målgruppen som var bibliotekarer fra fagbibliotek, fylkesbibliotek, folkebibliotek og videregående skole. Det inntrykket jeg sitter igjen med er at dette opplegget var som skreddersydd for oss i den videregående skolen. Alt var vel ikke like nytt, men vi har alle godt av å bli litt bevisstgjorte på vår egen væremåte. Våre måter å kommunisere med omverden på, og innad i organisasjonen.

Andre dag var det Tove Pemmer Sætre, fylkesbiblioteksjef i Hordaland som gav oss en nokså teoretisk innføring i læring, læringsprosesser og læringsarenaer. Hun tok så utgangspunkt i "Det søkende mennesket", Hernes didaktiske planleggingsmodell. Her ble biblioteket plassert inn i læringsprosessen, satt inn i diagrammet.

Hun gikk så videre til bibliotekarens pedagogiske funksjon. Den profesjonelle og autonome bibliotekaren. Hva slags makt og autoritet har du? Fyller du den rollen du innehar? Hun gav oss også bibliotekarens pedagogiske profil:

     alliansebygger - veileder - agitator - tilrettelegger.

Selvransakelsen i den prosessen var mer ubehagelig enn forventet. Er jeg en agitator??!? (fire av seks kjennetegn), eller veileder? (også fire av seks kjennetegn), eller er vi alle litt av alt.

Siste seanse var noe av det mest spennende på kurset. Men en del av oss var kanskje litt forundret over at det var så mye om oss som personer og yrkesgruppe. Jeg hadde nok ønsket litt mer fokus på brukeren, og en mer praktisk anvendelse. Så neste gang håper jeg vi fortsetter på den sideveien Tove var innom, om brukeropplæring, Piagets teorier, betinging og forsterkning osv..

Vibeke Andersen
Risør videregående skole
 

Innhold
"AGDER LESER ISLANDSK"

Hele 10 leseringer er nå med i prosjektet "Agder leser islandsk", derav 8 i Aust-Agder. Det er i Valle, Vegusdal, Åmli, Risør, Arendal og Grimstad. Når dette leses har den islandske forfatteren Einar Kárason nettopp vært på besøk i bibliotekene i Kristiansand, Valle og Arendal. Kárason er en av Islands mest leste forfattere, to ganger nominert til Nordisk Råds litteraturpris og enormt populær i hjemlandet. Det er en støtte på kr.15.000 fra NORDBOK, Nordisk Ministerråd som har gjort turnéen mulig.

Det arbeides nå med opplegg og program for en spennende Islandstur i siste uke av juni 2000.
 

Innhold
FOLKEBIBLIOTEK SOM EKSAMENSSTED

Fylkesbiblioteket oppfordrer alle folkebibliotek med egnede lokaler til å  svare positivt på forespørselen fra Teknologisk institutt om å  benytte folkebibliotekene som eksamenssted for sikkerhetsrådgivere i virksomheter som transporterer farlig gods. Eksamen foregår via internett, og det eneste som stort sett kreves av biblioteket, er internett-tilgang og en skjermet arbeidsplass. Her har folkebiblioteket en fin anledning til å vise at de kan spille nok en rolle i utdannings-samfunnet!
Raskest ute til å melde seg var forøvrig Risør og Gjerstad biblioteker!
 

Innhold
NYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Kristin Havstad er tilbake i 50% stilling som IT-konsulent/fjernlånsbibliotekar 14.desember etter svangerskapspermisjon. 
Audun Hofseth er fortsatt engasjert som vikar i resten av stillingen.

Grimstad
Biblioteksjef Astri Lydersen er norsk deltaker i FNs observatørkorps på Øst-Timor i en 3-måneders periode fram til nyttår.

Vegårshei
Biblioteksjef Kari Moen som har hatt  50% permisjon for å arbeide i barneavdelingen ved Arendal bibliotek, er tilbake i full stilling igjen på Vegårshei fra neste år. 

Høgskolen i Agder, avd. Arendal
Åse-Lill Næset  er konstituert som leder av  biblioteket ved sykepleierutdanningen, og i hennes ledige stilling er Ragnhild Storlie engasjert som bibliotekar.
 

Innhold
 

HAR DU HØRT AT -
 • Bare 3 folkebibliotek i Aust-Agder markerte i år den nordiske bibliotekuka   8.-14.november med arrangementer for publikum. Det var Risør, Valle og Åmli. Til gjengjeld hadde Åmli bibliotek hele 3 publikums-tilstelninger!
 • Eneste søker til bibliotekarstillingen ved Aust-Agder sentralsjukehus har trukket seg og stillingen blir utlyst på nytt.
 • Norsk Bibliotekforenings tidsskrift "Bibliotekforum" har et farverikt oppslag fra barneavdelingen ved Grimstad bibliotek i nr.8,1999.
 • I en pressemelding fra Froland folkebibliotek meldes det at biblioteket er  arena for en av høstens store begivenheter i Froland: Froland Sameinte Ludolags  turnering "Ludolandets Cupvinnercup" (LCC). Turneringen er fulltegnet med 64 deltakere som har anledning til å stille med heiagjeng og inntil 2 "øyrekviskrarar" (en for hvert øre). Derimot er det forbudt å slå i bordet, velte brettet og dele ut blåveis!
 • I Evje og Hornnes er bibliotekfilialen på Hornnes truet av nedleggelse på grunn av kommunens økonomi. Det er bare 2 1/2  år siden filialen ble organisert som     kombinasjonsbibliotek ved Hornnes skole. 
 • Bygland folkebibliotek har arrangert tegnekonkurranse for elevene i barneskolen hvor oppgaven var å "tegne forsiden på den boken du har lyst til å lese, men som ikke finnes"! Oppslutningen var enorm, melder Setesdølen.


Innhold
 

AKSJON LES-TXT

Aksjon txt  99 er avsluttet. På fylkesbiblioteket sitter vi ikke med oversikt over hvor stor aktiviteten har vært rundt om i kommunene i fylket. Men vi vet at noen steder har engasjementet og oppfinnsomheten vært stor! 2 forfatterturneer har vært organisert i fylket, og tilsammen 11 kommuner har hatt forfatterbesøk. Paul Leer-Salvesen og Øistein Hølleland  traff tilsammen ca. 670 barn i alderen 10 - 12 år i Aust-Agder. Vi har fått mye positive tilbakemeldinger! Men selve konkurransen og aksjonsmateriellet har fått en blandet mottakelse. Konkurransen var svært arbeidskrevende, og kunne nok ta motet og motivasjonen fra både barn og voksne underveis. Og leselistene inneholdt mye litteratur som var for krevende og voksent for målgruppene.  Hvor mange som fullførte konkurransen , og både fikk skrevet en historie og fant løsningen til slutt, vet vi ikke. Vi har fått tilsendt en flott rapport fra Gjerstad folkebibliotek der både biblioteksjefen, lærere og elever hadde valgt kreative løsninger. Det blir spennende om noen fra Aust-Agder stikker av med bokskatten!
Ellers meldes det fra Statens bibliotektilsyn at aksjonen fortsetter de neste 3 åra. Ny prosjektleder er ansatt, og informasjon og planer blir sendt ut tidlig neste år.
Fylkesbiblioteket vil sende en evaluering av årets aksjon til aksjonsledelsen i "Tilsynet".
 

InnholdNytt fra


         Avd. Aust-Agder 

v/ lederen

GRAVØL ELLER NY GIV?

Gravøl eller ny giv for NBF Aust-Agder? Det var teamet for debatten i forkant av årsmøtet, som ble holdt 28. oktober 1999 i Arendal.
Biblioteksjef Sigrid Nesland innledet sammen med politiker og hovedstyre-medlem Jan Rudy Kristensen. Det ble en frisk debatt om hva det skyldes at foreningens møter og aktiviteter omfattes med så liten interesse.  Er årsaken utbrenthet, makelighet, eller noe helt annet? Uansett så er det tungt for styret når responsen fra medlemmene uteblir. Derfor: Gi oss tilbakemelding om hva du ønsker NBF Aust-Agder skal gjøre.
Styret stiller opp for dere. Vil dere også stille opp for fellesskapet og sørge for en ny giv i år 2000?

Så litt fra årsmøtet:
Årsmøtet hadde 12 deltakere. Referat vil bli sendt alle medlemmer. Revidert regnskap blir også sendt ut (på ny), da årsmøtedeltakerne ønsket en noe endret oppstilling.
Årsmøtet vedtok følgende virkeplan:

 • Kurs i prosjektarbeid (søknader, gjennomføring), i samarbeid med Aust-Agder og Telemark fylkesbiblioteker, samt Telemark biblioteklag. 
 • "Biblioteksti" i Aust-Agder, 2-4 arrangementer, forskjellige steder i fylket, for å få mer fokus på biblioteket, både gode og dårlige forhold. Biblioteker som er interessert i å stå som arrangør må kontakte styret. Det bevilges kr. 2.500,- pr. arrangement.
 • Markering av Verdens bokdag, er 23. april (evt. på annen dag p.g.a. påsken).
 • Tur til Bokmesse i Gøteborg (evt. kombinert med seminar på båten).
 • Agder-konferansen, i samarbeid med NOKU Aust- og Vest-Agder, samt NBF Vest-Agder.
 • Videreføre arbeidet med etterutdannings kurs for bibliotekpersonale i samarbeide med fylkesbibliotekene i Agder.


Styret får følgende sammensetning:

 • Herdis Häring, leder (for 1 år - Sigrid Nesland overtar neste år)
 • Åse-Lill Næset, nestleder
 • Bjørn Risjord, sekretær
 • Sigrid Nesland, kasserer
 • Gerd Lillian Andersen, styremedlem
Valgkomité:
Audun Hofseth, Tone Høst og 
Lise Thommesen
Revisorer:
Randi Nilsen og Grethe Bjørgum

----------------------------------------------------------

Nordisk nettverk for barnebibliotekarer arrangerer for første gang "Nordisk Børnebokmesse" i København, 18.-20. februar 2000. NBF Aust-Agder har dessverre ikke denne bokmessen på virkeplanen, men dersom medlemmene viser stor interesse, så vil vi se hva vi kan få til.

Vi treffes ved neste korsvei - med ny giv.
Enig?

Herdis Häring
 

Innhold


NYTÅRSØNSKE

Jeg ønsker for det nye år,
at alle ord tilbagefår
den uforvexlelige klang,
de åbenbart har haft engang.

Så fred blir fred, og ven blir ven,
og tillid tryg engang igen,
og alle ord hvergang de lyder
betyder just hvad de betyder.

Piet Hein


Bokstøtten
Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kulturkontorene, NBF/avd. Aust-Agders 
medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl. 

Trykt utgave: opplag 160
Internettutgave: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/1999-4.html

Innhold