BOKBUSSEN = SIGBJØRN!
 
Helt siden 1976 har Sigbjørn Henningsen vært å finne bak rattet i bokbussen i Aust-Agder, men  22. mars  var det ugjenkallelig slutt! Da gikk Sigbjørn over i pensjonistenes rekker.

I løpet av disse åra har bibliotekarene kommet og gått. Men Sigbjørn har bestått! Ingen har som han hatt så god lokalkunnskap og oversikt over veiene og geografien i fylket; eller så god kjennskap til og kontakt med lånerne på bussen. Og få har hatt større medfølelse med dem i
utkantstrøkene som har mistet bokbussens tilbud når et stoppested er blitt lagt ned!

I tillegg til å være en rolig og trygg sjåfør, har Sigbjørn tatt godt vare på teknisk "pleie" av de to bussene som vi har hatt i denne perioden. Og siden "dataen" gjorde sitt inntog i bussen, har Sigbjørn hatt jobben med å scanne strekkoder ved terminalen for inn- og utleveringer.

Det er på en måte en epoke i bokbussens historie som er over nå når Sigbjørn slutter.
Både vi  på fylkesbiblioteket, og sikkert også bokbusslånerne, vil savne han! Vi ønsker lykke til framover, og  ønsker Sigbjørn  mange aktive, gode pensjonistår.Og vi takker for stor innsats og godt samarbeid i 25 år!

Ruth Skjævestad

TALL FRA BIBLIOTEKÅRET 2000

For første gang har bibliotekene selv lagt siste års statistiske opplysninger direkte inn i Statens bibliotektilsyns baser på nettet. Det er en høyst påkrevet rasjonalisering, opplysningene registreres kun én gang, og det sparer biblioteksektoren for mye dobbeltarbeid. Det bør også kunne føre til at samlet tallmateriale for landet foreligger mye raskere.
Hvilke erfaringer har så fylkesbiblioteket etter dette første året?

Folkebibliotekene
Vårt inntrykk er at nesten alle folkebibliotekene har taklet dette veldig bra. Selvfølgelig har det vært rettinger og en del kontakt fram og tilbake for å få en mest mulig korrekt statistikk. Det er ikke noe nytt. Likevel kunne mye arbeid vært spart hvis alle hadde lest veiledningen like godt!

Fylkesbiblioteket har foreløpig bare fått ut summer på fylkesnivå, og disse viser at  samlet utlån er ubetydelig lavere enn året før: 575 520 enheter, en nedgang på 0,65%. Tar vi i betraktning at 2 mindre filialer er lagt ned i løpet av året, er det heller en økning.
Tallene viser imidlertid at utlån av bøker har gått ned med nærmere 20 000 enheter, av dette teller nedgang i utlån av barnebøker hele 15 000 eller over 8 %! Totalt blir nedgangen nesten oppveid av utlån av andre medier som er gått opp med 16 000 enheter.

Bibliotekene i grunnskolen
Ansvaret for statistikken for grunnskolen er flyttet fra folkebibloteket til kommunene. Kommunene har ikke fått den informasjonen fra bibliotektilsynet som de trenger. Resultatet er at man har måttet utsette fristen flere ganger.
Mange skoler har heller ikke fylt ut statistikken noe som også vanskeliggjør kommunenes oppgave.

Videregående skolers bibliotek
Den nye ordningen med statistikken på nett ser ut til å ha fungert godt for de videregående skolene.
Tildeling av midler til skolebibliotekene har dessverre gått jevnt nedover de siste årene. I 1999 viste regnskapet at totalt
kr.  523 567,- ble brukt på skolebibliotek, mens tilsvarende tall for 2000 er
kr. 459 886,-. Dette er en nedgang
på 12,2%.
Til tross for dette ser vi at aktiviteten stadig øker. Tallene for både besøk, referansespørsmål og utlån har gått betydelig opp også dette året.

Bokbussen
Utlånet fra bokbussen i 2000 var totalt 33 849 enheter. Det er litt mer enn året før, til tross for at antall stoppesteder er redusert med 3.


 
IT-NYTT

Biblioteknett Agder
...er nå lansert! Adressa er www.aa.fylkesbibl.no/biblioteknett.agder/

Biblioteknett Agder er tenkt å være en enkel, men nyttig internett-portal med bibliotekinformasjon:
 • En inngangsport til bibliotek og bibliotekressurser i de to Agder-fylkene
 • Gir informasjon om tilbud og tjenester i folkebibliotek, fylkesbibliotek og høgskolebibliotek i Agder
 • Forteller om kulturelle og litterære begivenheter på Sørlandet
 • Informerer om prosjekt med tilknytning til kultur, litteratur og utdanning
 • Gir informasjon om aktuelle, nyttige lenker
Biblioteknett Agder er utvikla etter initiativ av Samarbeidsutvalget for bibliotek og utdanning i Agder.

Biblioteknett Agder vil stadig presentere 'Nyheter' fra bibliotekverdenen, men da er vi helt avhengig av at dere sender oss informasjon om for eksempel arrangementer rundt om i biblioteka! Tanken var å skrive 2-3 linjer og henvise videre til mer informasjon på bibliotekets hjemmeside. Enda en grunn til å bruke internett til å markedsføre biblioteket!
E-postadressa er: biblioteknett.agder@aa.fylkesbibl.no  Vi tar gjerne imot tips og tilbakemeldinger !

Biblioteknett Norge
... presenterer seg nå i ny drakt, se http://biblioteknett.no/
Målet med omlegginga er bl.a. å presentere Kulturnett Norge og de fire sektornettene i samme 'design', slik at de framstår som en helthet
Biblioteknett Norge oppdateres jevnlig med nyheter. Det er også kommet til  noen nye tjenester som 'Leserommet', der vi bl.a. finner bokanmeldelser. Det er også oppretta et nytt og mer omfattende emnehierarki (klikk på 'Emner' helt til høyre).
Biblioteknett Norge er nok blitt mer oversiktlig, men 'tung grafikk' gjør at nedlasting går tregt. Vi regner med at Kulturnett Norge må gjøre noe med dette.

Fylkesbibliotekene
... har nå fått sitt eget nettsted;
http://fia.akershus-f.kommune.no/fybkoll/fybindex.htm
Nettstedet drives av Fylkesbiblioteksjefkollegiet og har tittel 'Fylkesbiblioteket: Ressurser - Kompetanse - Fornying". Klikk på "Direkte utlånstilbud" og finn bl.a. peker til Bokbussen i Aust-Agder og Agder Innvandrersamling.

Bredbånd i folkebibliotek
Fylkesbiblioteket har nå mottatt utkast til rundskriv med forslag om retningslinjer for tildeling av midler til bredbånd i folkebibliotek. Fylkesbibliotekets høringsfrist er 19. mars. Rundskriv 4/01 blir deretter sendt kommunene og fylkeskommunene. Søknadsfrist  er satt til 5. mai, så dere som har planer om å søke må handle raskt!
Som vi skreiv i forrige nummer av "Bokstøtten" ligger det an til at midlene, totalt 15 millioner kroner, i hovedsak blir fordelt på prosjekter. Følg med på Fylkesbibliotekets heimeside, vi vil opprette peker til rundskrivet så snart det legges ut.

HAR DU HØRT AT -
 • Høgskolen i Agder tilbyr et 10 vekttalls deltidsstudium i skolebibliotek-kunnskap på Dømmesmoen i Grimstad fra høsten av. Studiet er en del av høgskolens ordinære tilbud innenfor lærerutdanningen, men tilbys også som fjernundervisningstilbud gjennom høgskolens kurs- og etterutdannings-kontor. Faglig ansvarlig er førstelektor Elisabeth Tallaksen Rafste.
 • I Grimstad er museumsplankomitéen ferdig med sin innstilling, og den inneholder blant annet planer om et nasjonalt Ibsen/Hamsun-senter som også skal inkludere folkebiblioteket. Blir det Ibsen og Hamsun som til syvende og sist blir redningsmennene for Grimstad bibliotek?
 • Året 2001 er bl.a.:
  • internasjonalt år for frivillige
  • internasjonalt år for mobilisering mot rasisme, rasediskriminering, fremmedhat og beslektet intoleranse
  • internasjonalt år for dialog mellom sivilisasjoner
  • europeisk språkår
 • Risør bibliotek arrangerte Kvinnesurf 15.mars og 3. april blir det kurs i slektsforskning for bibliotekbrukere med Anne Tone Aanby fra Aust-Agder Arkivet som foreleser.
 • Lillesandsposten presenterer nok en gang "nyheten" om at det skal bli nytt bibliotek i Lillesand! Det er planene fra i fjor med utbygging av Strandgata 6 i privat regi som atter er aktuelle. Det nye forretningsbygget med biblioteklokaler kan stå ferdig i februar 2002, stadig ifølge Lillesandsposten.
 • Lillesand folkebibliotek holder stengt i hele mars for å prioritere data-registrering av mediebestanden.
 • Risør bibliotek er nå på nettet med sin bokdatabase som det tredje folke-biblioteket i Aust-Agder etter Arendal og Valle!
 • Både Agderposten og Setesdølen har hatt intervju med fylkesbibliotekets bokbuss-sjåfør gjennom 25 år, Sigbjørn Henningsen. Se forøvrig omtale annet sted i Bokstøtten.
 • Landvikbiblioteket har feiret 200-års jubileum med et rikholdig program over to dager med litterære og lokalhistoriske foredrag, utstillinger, kulturkafé og bokloppemarked. Etter at Grimstad kommune besluttet å legge ned filialen i Landvik, har en rekke ildsjeler drevet biblioteket videre på privat basis og tatt vare på tradisjonen fra  "Selskab til Oplysnings og gode Sæders Udbredelse i Landvig Hoved-Sogn"  som åpnet det første folkebiblioteket i Landvik 3.februar 1801.
  Arendal bibliotek har i samarbeid med Hisøy skole v/lærer Ole Peder Moy, satt i gang et prosjekt for lese-stimulering i 6.klasse med særlig fokus på gutters forhold til litteratur og lesing. Reidun Jordell, Arendal bibliotek kan kontaktes for mer informasjon.
VERDENS BOKDAG 23.APRIL  -  DAGEN FOR BØKER OG BLOMSTER

Røttene til Verdens bokdag finnes i middelalderen. Katalonerne i Barcelona feiret sin skytshelgen Sankt George 23.april. I dagene rundt denne feiringen hadde katalonerne poesikonkurranser der landets fremste lyrikere leste diktene sine.

Den første konkurransen ble avholdt i 1393. Tredjepremie var en fiol laget av sølv, andrepremie en forgylt rose, mens vinneren ble forært en ekte rose. Ingenting av sølv og gull kunne overgå den ekte rosen. Rosen var symbolet på kjærlighet og på diktekunstens skjønnhet, kraft og naturlighet.

Alle bibliotek har fått tilsendt folderen om Verdens bokdag fra Biblioteksentralen.

Finn den fram og la deg inspirere! Den inneholder et vell av gode idéer for markering av dagen.


 
SØRLANDETS LITTERATURPRIS

Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlere, bibliotek og bibliotekorganisasjoner i Agder. Målsettingen for litteraturprisen er å stimulere leselyst, øke oppmerksomheten om litteratur, særlig i vår landsdel, og å hjelpe fram nye og gryende forfatterskap fra Sørlandet (Agder).
Prisen skal i år deles ut i Kristiansand på VERDENS  BOKDAG. 23.april. Prisen er på 15 000,- + et kunstverk.  Kunstverket er en gave fra Agder Energi.

En jury som har bestått av:
 • Helge Grindheim, Landmark bokhandel
 • Randi Martinsen, Berge Libris bokhandel
 • Sverre Wiland, Høgskolen i Agder
 • Hanne Dahll-Larssøn, Kristiansand folkebibliotek
har arbeidet ut ifra følgende mandat:
 • Forfatteren må bo på eller ha naturlig tilknytning til Sørlandet (Agder)
 • Boken må være utgitt i det foregående kalenderår innenfor genrene skjønn- eller generell litteratur for barn, ungdom eller voksne.
 • Boken nomineres på grunnlag av litterære  kvaliteter i et samspill mellom tekst og bilde når bildene er en del av det litterære prosjektet.
 Juryen har nominert følgende fem bøker:
  • Bjarte Breiteig : Surrogater
  • Øyvind Ellenes: Sanna Mathilde Rosen
  • Agnete Erichsen: Alfabetet om sommeren
  • Torfinn Normann Hageland: Gamle veger i Vest-Agder
  • Mirjam Kristensen: Dagene er gjennomsiktige
som publikum kan stemme på f.o.m.01.03.01 - t.o.m.31.03.01.
Alle kan være med å stemme! Stemmeskjema finnes hos alle bokhandlere og folkebibliotek i Agder.
Stemmeskjema finnes også på internett:
www.aa.fylkesbibl.no/biblioteknett.agder/litteraturpris/

 
3 deltakere fra Aust-Agder deltok på den nordiske barne- og ungdomslitteratur-konferansen i Stavanger i februar: Herdis Häring fra Arendal og Ellen Sjeggestad og Brit Østerud fra fylkesbiblioteket.

Her kommer Brit Østeruds oppsummering og inntrykk fra noen tettpakkede dager:

Konferansen samlet 370 bibliotekarer, forfattere og forlagsfolk fra alle de nordiske landene  til et variert program. Den eneste begrensingen for å kunne nyte "begge deler" var at parallelle arrangementer ikke kan nytes samtidig.
Kulturminister Ellen Horn åpnet konferansen før Jens Thorhauge, direktør ved Biblioteksbestyrelsen i Danmark i sitt åpningsforedrag ga oss vyer og ønsker for framtidens barnebibliotek.

Så var konferansens hoveddager i gang med tre parallelle tilbud daglig. Bildebokseminaret gikk over alle tre dagene der høydepunktene kanskje var møtet med Gunilla Bergstøm.
Ungdom var et dagstema der alle var opptatt av hva ungdomsboka er og om de fungerer for målgruppen. Vi fikk også møte oversetteren av Harry Potter-bøkene, som har oversatt dobbeltbetydningen i navnene i bøkene. I andre land har de måttet beholde de engelske navnene. Salgsuksesser får nemlig en hale av andre salgbare produkter, og for å tjene maksimalt er det viktigere at alle navn er like, enn at leseren får den maksimale leseropplevelsen!
Bruk av skjønnlitteratur i videregående skole var 1/2-dags tema. Marianne Ullström fra Nobelgymnasiet i Karlstad snakket om å vekke leselyst hos unge blivende menn. Dette er et så interessant tema at hun er blitt invitert til Aust-Agders fagdag for skolebibliotek 7. juni i år.
Barn - Bok - Bibliotek = Formidling var tirsdagens tema for meg. Krav til formidler og formidling, utradisjonelle formidlings-måter og arenaer. Lesing skal være frivillig, til lyst og glede, og vi skal formidle uten krav om noe i retur. Formidleren må ha appell hos tilhørerne, og hovedmålet skal være den gode opplevelsen, hevder Trude Hoel.
Den siste dagen var det anledning til dypdykk i Tormod Haugens og Erna Oslands forfatterskap. Jeg valgte å konsentrere med om fagboka.

I tillegg til det faglige programmet var det hver dag "nytelsestimer" med forfattere som leste fra egne bøker, det var utstillinger, litteraturkveld, tur til Garborgs Jæren, festmiddag og litterær lunsj. På den siste kunne vi sitte i ro og nyte god mat mens forfatterne løp fra kafé til kafé  for å gi oss litterære tapas!

Konferansen var en  meget velorganisert og faglig utbytterik konferanse som heldigvis skal gjentas slik at man kan få nytt påfyll om to år.

NØSTE PÅ TURNÉ
 
I forbindelse med leseprosjektet "Agder leser finsk"
har fylkesbiblioteket fått støtte fra Nordisk 
Ministerråds komité for litteratur- og bibliotekssamarbeidtil en forelesningsturné med oversetteren, litteraturkritikeren, kåsøren
foredragsholderen Nøste Kendzior.

Hun har oversatt flere av bøkene i leseprosjektet fra finsk til norsk, og vil gi oss et overblikk over Finlands litteratur i et kåseri hun har kalt "Sauna, sisu, puukko og perkele".  Hun sier selv at hun er som poteten og kan brukes til alt, og det skjønner en godt hvis en oppsøker hennes mangfoldige internettside: www.noste.inord.no hvor logoen ganske riktig er - et nøste!
Nøste besøker Arendal bibliotek på Verdens bokdag 23.april, Åmli bibliotek 24. og Risør bibliotek 25.april.


  BLI BIBLIOTEKAR
- et yrke med mange muligheter

Høgskolen i Oslo har nettopp sendt ut informasjonsmateriell om bibliotekar-utdanningene. Det er stor etterspørsel etter, og et godt arbeidsmarked for bibliotekarer, og bibliotekene oppfordres til å informere om utdanningsmulighetene. En knall rød plakat med henvisning til nettstedet "Bli bibliotekar" fulgte med sendingen som er gått til alle folkebibliotekene, og som fylkesbiblioteket også har videresendt til skolebibliotekene i videregående skoler.
Har du satt opp plakaten på oppslagstavla i biblioteket ditt?


 

NYTT OM NAVN

Bygland
Grethe Ueland Hunshamar har fått innvilget permisjon fra stillingen som biblioteksjef fram til 1.august 2002. Vikariatet er allerede utlyst.
 
Vi sakser fra avisa Setesdølen:

"Grethe Ueland Hunshamar har fått stillinga som butikksjef ved Vinmonopolet sitt nye utsal som i desse dagar vert oppretta på Evje.
Ho går frå jobben som biblioteksjef i Bygland, men har kanksje ikkje finlese Henrik Wergeland. For var det ikkje han som eingong skreiv:
Vekk med fylla,
boka, ikke flaska i hylla."

Froland
Biblioteksjef Magnar Alvestad har valgt å bli "ung" pensjonist, og slutter til sommeren. Biblioteksjefstillingen  er utlyst.

Gjerstad
Biblioteksjefstillingen i Gjerstad har vært utlyst på nytt fordi Kari Borgen har vært midlertidig ansatt på dispensasjon. Ingen fagutdannet søker meldte seg, så nå regner vi med at Statens bibliotektilsyn gir endelig dispensasjon og Kari får fast ansettelse.

Grimstad
Bibliotekar Ragnhild Skår slutter i Grimstad for å begynne i ny stilling ved Stavanger bibliotek.

Valle
Biblioteksjef Lisbeth Dalquist Homme har fått gullklokke etter 25 års tjeneste i kommunen. Gratulerer!

Hornnes vidaregåande skule
Stillingen som skolebibliotekar i 25% stilling er ledig fra 1.mai etter at Agnes Berger slutter. Agnes er fortsatt biblioteksjef i Evje og Hornnes.


 
 
BIBLIOTEKET I SENTRUM -
I  IVELAND

"Biblioteket i sentrum" er arbeidstittel på et prosjekt som Iveland bibliotek har søkt om støtte til fra Statens bibliotektilsyns midler til forsøk og utvikling i folke- og fylkesbibliotek. Prosjektet er knyttet opp til et bygdebussprosjekt støttet av fylkes-kommunen med et fast kollektivtilbud 1-2 ettermiddager/ kvelder i uka til forskjellige aktiviteter i bygdesenteret, deriblant biblioteket. Dette er eneste søknad fra vårt fylke om FOU-midler i 2001.
 


 AGDER INNVANDRERSAMLING

Agder Innvandrersamling har boksamlinger på 14 forskjellige språk: albansk, amharisk, (Etiopia), arabisk, farsi (persisk), khmer, kinesisk, russisk, serbokroatisk, somali, spansk, swahili (Tanzania - Kenya - Uganda), tamil, tigrinska og vietnamesisk.
I takt med økt innvandring kommer det ønsker om nye språk, politiske situasjoner rundt om i verden gjør også at behovene endres. Vi prøver så langt økonomien rekker og mulighetene er der, å etterkomme alle ønsker.

HVORDAN få tilgang til Agder Innvandrersamling?
Det er kommunene som via folkebibliotekene er medlemmer i AI. Årskontingenten for medlemskap er p.t. 6.000 kr. pr år. I mange kommuner får biblioteket dekket kontingenten av flyktningekontorene eller statsmidler som kommunene får når de bosetter flyktninger eller har flyktningemottak i kommunen.

AI har pr idag 20 medlemskommuner.
Dersom din kommune ikke er medlem, og det er bosatt flyktninger eller innvandrere i kommunen, oppfordrer vi til at det tas kontakt, enten med bibliotek, flyktningekontor eller direkte til oss:
  Agder Innvandrersamling
  Aust-Agder fylkesbibliotek
  Serviceboks 617
  4809 ARENDAL
  tlf.:37 01 39 20


 

Nytt fra


         Avd. Aust-Agder

v/ lederen
 

Kjære medlemmer!

Sola begynner å varme og dagene blir lengre, og vi i NBF avd. Aust-Agder kan sammen med fylkesbiblioteket by på en spennende studietur til Oslo. Studieturen kan bl.a. friste med tre spennende
bibliotekbesøk; det nye UB på Blindern, NRK biblioteket og Stortingsbiblioteket. Det vil også bli en hyggelig fellesmiddag, besøk med omvisning i Hulda og Arne Garborgs hjem Labråten og teaterstykket
"Skjergardsflørt" på Det Norske Teatret. Så velkommen til å være med på en spennende og innholdsrik tur!
Turen arrangeres 30.03-31.03.01 og prisen for medlemmer av NBF for reise og overnatting er 450,- Ikke-medlemmer betaler 850,-

Årets bibliotek (2000) ble Juridisk fakultetsbibliotek ved universitetet i Oslo. Vi i NBF avd. Aust-Agder gratulerer!
Link til dette og mye annet interessant og spennende bibliotekstoff kan man finne på NBFs nye hjemmesider. Vi oppfordrer allel til å ta en titt:
http://www.norskbibliotekforening.no/

Som ny leder vil jeg gjerne presentere styret, særlig fordi vi har fått et helt nytt styremedlem: Ellinor Dukan (Arendal bibliotek) som har sagt seg villig til å være kasserer. Ellers består styret av Åse-Lill Næset (nestleder), Bjørn Risjord (sekretær), Gerd Lillian Andersen (styremedlem) og undertegnede.

Sigrid K Nesland

VI ØNSKER ALLE
VÅRE LESERE
EI RIKTIG
GOD PÅSKE !


BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, NBF/avd. Aust-Agders medlemmer, Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: http://www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/