Meldingsblad fra Aust-Agder fylkesbibliotek       Nr. 3 oktober 2001
 




KREATIV HØST I BIBLIOTEKENE
fylkesbilioteksjefens leder
 

Etter en god sommer og en solfylt august er det igjen topp aktivitet i bibliotekene i Aust-Agder. Bibliotekstatistikken for fjoråret, som nettopp er sendt ut, viser at utlånet i fylket vårt ligger over landsgjennomsnittet – men med store variasjoner mellom kommunene. Det er også tendenser til forskyvning fra bøker mot andre media, og en nedgang i utlån av barnebøker. Aktiviteten er utvilsomt høy – men har vi nok fokus på hva vi gjør?
Bibliotekets rolle som kulturbærer og kulturformidler i samtida må stadig være under lupen. Bruker vi våre knappe ressurser på riktig måte?  Klarer vi å møte tendenser og se utviklingstrender i forkant? er vi flinke nok til å søke samarbeids-partnere?
Kravet til ytelse er stort – og det er også kravet til å være den fleksible nytenker. Dette kan mange ganger føles som urealistiske krav!  Men kanskje, ved å tenke sammen med ”naboen”, - det være seg skole, kulturkontor eller nabobiliotek...
Kanskje idéene vil yngle og kalle arbeidsgløden tilbake!  Det er utrolig hva man får til når man er ”tent” på en god idé. God, kreativ høst i bibliotekene!
 
PROSJEKTER OG UTVIKLINGSARBEID

”Bredbånd-midler”
I forrige nr av Bokstøtten skrev vi om fylkesbibliotekets søknader om ”bredbåndmidler”: ”Bredbånd fra hav til hei” og ”Grimstad - forfatternes by: Ibsen og Hamsun i et nytt årtusen”. Som sikkert alle har fått med seg, var det mange søknader, noen fikk - og Aust-Agder var ikke blant de utvalgte. Vi har likevel et håp når det gjelder ”Ibsen/Hamsun-prosjektet”: Statens bibliotektilsyn har sendt videre vår søknad til Departementet, med anbefaling om ”stimuleringsmidler” fra en bevilgning øremerket ABM-tiltak,  til et forprosjekt. Vi venter spent på svar!
 

”Idétorg” for prosjekter
Aust-Agder fylkesbibliotek vil gjerne være en aktiv støttespiller for å få i gang utviklingsprosjekter i fylket vårt. Et tiltak vi vil prøve er å opprette et ”idétorg” - et ressurssted for prosjekter på hjemmesida vår. Der kan de som måtte ønske melde inn prosjektidéer til fylkesbiblioteket, og vi vil legge dem ut på ”torget” sammen med adresser til instanser man kan søke prosjektmidler fra, søknadsfrister osv. Den viktigste instansen for oss er Statens bibliotektilsyn som årlig fordeler en sum til utviklingsarbeid i folkebiblioteksektoren. Søknadsfrist til fylkesbiblioteket 1. januar! Men det finnes også andre ”kilder” for støtte, og mange mulige samarbeidspartnere. 
Adressen til prosjekttorvet er: http://www.aa.fylkesbibl.no/prosjekt.html

Er det størrelsen det kommer an på?
Man forestiller seg ofte at prosjekter er svære greier, som går over flere år, har mange samarbeidspartnere og koster en masse penger. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at en ildsjel fra et lite bibliotek kan være primus motor for et kjempeprosjekt, men det er nok mer realistisk å satse på begrepet ”small is beautiful”!
Den viktigste definisjonen for et prosjekt er  jo at det er en planlagt og målsatt oppgave, at oppgaven er av spesiell karakter (altså at den skiller seg ut fra andre løpende oppgaver), og at den har en klar avgrensning i forhold til tid og ressurser.
Et eksempel på et mindre prosjekt er ”Biblioteket i sentrum” som pågår i Iveland. Vi håper på en liten rapport i Bokstøtten på nyåret!

Hva kreves av planlegging?
Mange av oss var med på kurs i Telemark i januar 2000: ”Hvordan planlegge og organisere vellykkede utviklings-prosjekter” med Roy Kjønnerød som kursleder. Fra kurset fikk vi med oss et hefte med nyttige tips (finnes i fylkesbiblioteket!). Noen momenter derfra:
Minimumskrav:
Definere målsetting og ressurser (antall personer og hvor mye penger).
Planlegge organisering (prosjektleder?, prosjektgruppe? etc.) og hvem som skal delta.
Fastsette tidsomfang og prioritet i forhold til andre oppgaver.

Lykke til med idémyldring og planlegging, og bruk gjerne oss på fylkesbiblioteket som diskusjonspartnere og medhjelpere!


HØSTEN 2001

Hulda og Arne Garborg-dagane i Aust-Agder er allerede historie med 3 vellykkede dager og stor oppslutning.
Brukermøter i Mikromarc 2 og  Bibliofil ble avviklet i september. Videre er barnebokmøte i Arendal og kurs i samlingsutvikling (50 deltakere!) over når dette leses. Det er også barnebokmøte for Setesdal i Bygland.  Men det er flere arrangementer i fylkesbibliotekets regi utover høsten:
* 10.-11.oktober: Bibliotekmøtet 2001 på Byglandsfjord.
* 22.-25.oktober: Forfatterturné med Kari Sverdrup med i alt 10 forestillinger i bibliotekene. I samarbeid med Norsk Forfattersentrum.
* 9.november: Norsk Barnebokforums presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker for ansatte i bibliotek, bokhandel, barnehager og grunnskoler.
* 22.november: Biblioteksjefmøte i Arendal.
* desember: Møte for bibliotekarer i videregående skole.

For oppdatering, følg med på fylkesbibliotekets kurskatalog på nettet:
http://www.aa.fylkesbibl.no/kurs/2001/Velkommen.html


NYTT OM UTDANNING FOR BIBLIOTEKSJEFER

Med hjemmel i biblioteklovens § 5 skal fast tilsatte biblioteksjefer uten fagutdanning gjennomføre et obligatorisk utdanningsopplegg med eksamen. Etter at denne bestemmelsen kom, er det gjennomført tre slike opplegg, hvert opplegg har gått over 2 år. Pr. i dag venter 26 fast tilsatte biblioteksjefer på å få gjennomført opplegget, deriblant 2 fra Aust-Agder: Kari Borgen fra Gjerstad og Finn Terje Uberg fra Iveland.
Statens bibliotektilsyn planlegger nå endringer i utdanningen, bl.a. å gjøre det mer fleksibelt i forhold til undervisnings-sted og å ta i bruk internett som læringsarena. De som står på venteliste, har derfor blitt forespurt om de ønsker å følge gammelt opplegg med start neste år, eller å vente på et mer nettbasert opplegg.
Som det framtidsrettede IT-fylket vi er, har selvfølgelig våre 2 kandidater valgt å vente på ”internett-utgaven”! 




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAR DU HØRT AT -

  • Skolebibliotekar Ole Peder Moy, Fevik er oppnevnt som nytt medlem av Statens bibliotekstilsyns rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur
  • Arendal bibliotek hadde invitert til pressekonferanse før høstsesongen, og både Fædrelandsvennen og Agderposten hadde store oppslag om den kulturelle storsatsingen ved biblioteket. Det blir bokkaféer med levende forfattere, mandagsforedrag om døde forfattere, litterært julebord, Seniorsurf, teaterforestilling med Sabinateatret og mye, mye mer.
  • Kaféen i Arendal bibliotek er gjenåpnet med Ellen Pedersen som kafévert. Hun har 20 års erfaring fra hotell- og restaurantbransjen. God hjemmelaget mat, hyggelig og rolig atmosfære og flott utsikt, innbyr til besøk både for bibliotekbrukere og andre!
  • Ingen av folkebibliotekene i fylket hadde benyttet seg av tilbudet om å søke økonomisk støtte til arrangement i biblioteket under Forskningsdagene 21.-31.september 2001. Det var dumt!
  • Froland folkebibliotek har et hektisk høstprogram som starter i september med leseløveaksjon for 4.klassene ved Froland og Blakstadheia skoler. I oktober blir det oppfølging for leseløvene fra i fjor med kvelds-arrangementer i biblioteket og biblioteket kaster seg også på ”Aksjon txt 2001”  i samarbeid med ungdomsskolen.
  • Lillesand folkebibliotek forbereder seg på flytting og håper på at dette kan skje før neste sommer. Forberedelsene medfører at biblioteket nå har stengt en dag i uken.
  • Tovdal filial i Åmli som ble vedtatt nedlagt fra kommende årsskifte, stengte dørene allerede fra i sommer.
  • Risør bibliotek skal ha sin egen bibliotekuke 15.-20.oktober med besøk av forfatteren Hans Herbjørnsrud, Seniorsurf, arrangement for barn og ungdom og bruktbokmarked. Programmet blir etter hvert  å finne på bibliotekets hjemmeside: http://www.risor.folkebibl.no 
  • To kyllinger døpt henholdsvis Marit og Hege var avskjedsgaven Magnar Alvestad fikk fra sitt personale (vi nevner ikke navn) da han sluttet som biblioteksjef i Froland i sommer!

  •  


BOKBUSSEN PÅ DØLEMO

Siste lørdag i august: destinasjon Dølemo og marknad. En ny opplevelse for sjåfør og bibliotekarer. Vi drar av sted om morgenen i regnvær og vel vitende om at det er stort bryllup denne dagen. Mon tro det kommer noen på marknad?
Jo da, folk dukker opp, et par tusen mindre enn vanlig merker ikke vi. Under presenningen selger vi gamle bøker for 3 kroner stk. og det går unna. Vi skulle bare hatt mange flere! Noen er nysgjerrige på hvordan en bokbuss ser ut inni og får litt ly for regnet. Noen låner også bøker og en del barn sitter og leser og koser seg. Utenfor har Ellinor rigget til med sminking av de minste. Det er populært! Det danner seg lang kø og hun får nok å gjøre. Gitarspilling skaper også stemning. Sent på ettermiddagen er vi slitne og pakker sammen. Vi er fornøyde og har oppnådd det vi ville: synliggjøre bokbussen og friste til lesing og bokkjøp.
 
 

 


 


 

IT-NYTT

Biblioteknett Agder
Vi minner om Biblioteknett Agder. For at dette skal være et levende sted, må alle melde fra om arrangementer, nyheter, diskusjoner, tilbud, prosjekter eller annet som kan være av interesse for hele bibliotekmiljøet på Agder. Vi ønsker at dette skal være stedet vi må innom for å sjekke om vi er oppdatert. (http://www.aa.fylkesbibl.no/biblioteknett.agder/Velkommen.html)
 

SeniorSurfdagene
Tirsdag 16. oktober er i år satt av til SeniorSurf. Man kan få informasjon og følge med på arrangementet gjennom http://www.seniornett.no/ . Hele 400 bibliotek, eldresenter og frivillighets-sentraler er påmeldt til SeniorSurf-dagen.
I vårt fylke er det arrangementer i Arendal, Bykle, Iveland, Risør, Grimstad og Gjerstad. De fleste har deltatt før og har vært så fornøyde at de velger å satse på dette igjen.

Søkemaskinen Google
I forrige nummer av Bokstøtten ble denne søkemaskinen anbefalt. Søkemaskinen egner seg også til å søke etter bilder som ligger på nettet.  På adressen: http://images.google.com/   kommer man rett inn i søket. Resultatet blir vist i bilder. Når man klikker på bildet, kommer man til nettstedet der bildet finnes.

Aviser på nett
Det har vært spørsmål fra flere bibliotek om å finne fram til utenlandske aviser for å abonnere på disse. Mange aviser  har i dag egen nettside som våre brukere kan lese direkte på nett. Nettutgavene er selvfølgelig ikke like fullstendige som papirutgavene, men i mange tilfeller vil det kanskje være nok. Denne muligheten  er gratis og bibliotekene kan tilby innvandrere å benytte seg av dette.
For å finne fram til nettsidene er det enkleste å søke direkte på avisens tittel i en søkemaskin, eller gå inn på  the Internet Public Library og finne avisene etter verdensdel og land. Husk at avisene oppfører seg ulikt i ulike nettlesere. Arabiske tegn leses feks i explorer, men ikke i netscape.

Statens bibliotektilsyn 
har fått nye internettsider. Adressen er: http://samson.bibtils.no/ Tilsynet melder at de fra 2002 kommer til å bli slått sammenmed Norsk museumsutvikling og Riksbibliotektjenesten.
 

DEN NASJONALE IBSENSTAFETTEN

Nationaltheatret og Skien kommune planlegger nå den 4. Ibsenstafetten for ungdom i videregående skole over hele landet. Stafetten er en del av Nationaltheatrets Internasjonale Ibsenfestival som finner sted på høsten hvert annet år i Oslo. Stafetten startet i 1996, og sist den ble arrangert deltok skoler fra 13 fylker. Ingen fra Aust-Agder har hittil deltatt i stafetten. Prosjektet går i korthet ut på at grupper av elever i vg.skole lager en forestilling som tar utgangspunkt i Henrik Ibsens liv og/eller diktning; det lages fylkesmønstringer og deretter finaleforestilling i Skien. Til slutt framfører 3 vinnergrupper sin forestilling  under Ibsenfestivalen i Oslo. 

Et engasjement rundt Ibsen burde ikke være vanskelig å få til nettopp i Aust-Agder! Informasjon er sendt alle vg. skoler i fylket, og  fylkeskommunen vil  bl.a. bidra med noe midler til reising for elevene osv. Fylkesbiblioteket har påtatt seg å være fylkeskontakt for prosjektet, og målet er å få lærere og elever ”tent” på ideen, til å bruke fantasi og kreativitet i å dikte om og dikte til, og til å dramatisere stoffet. Håpet er at Aust-Agder med sin spesielle tilknytning til Ibsen ikke lenger blir en hvit flekk på kartet i denne sammenhengen, og at skolene vil finne Ibsenstafetten interessant å delta i.


FORFATTEREN KARI SVERDRUP PÅ TURNÉ I AUST-AGDER
 
Høstens forfatterturné til bibliotekene i Aust-Agder skjer i siste uka i oktober, aksjonsmåneden for årets ”txt”aksjon. Og forfatteren i år er Kari Sverdrup, populær ungdomsbokforfatter med mange og mye leste bøker for barn og ungdom på markedet. Det er også hun som har ført i pennen rammefortellingen i årets litteraturkonkurranse, og målgruppen for både aksjonen og forfatterbesøkene er 13 – 16-åringene. Kari Sverdrup sin nye bok er rett rundt hjørnet, den heter ”Verden liksom”, og er en oppvekstroman med ei jente i hovedrollen.
Høstens forfatterturné til bibliotekene i Aust-Agder skjer i siste uka i oktober, aksjonsmåneden for årets ”txt”aksjon. Og forfatteren i år er Kari Sverdrup, populær ungdomsbokforfatter med mange og mye leste bøker for barn og ungdom på markedet. Det er også hun som har ført i pennen rammefortellingen i årets litteraturkonkurranse, og målgruppen for både aksjonen og forfatterbesøkene er 13 – 16-åringene. Kari Sverdrup sin nye bok er rett rundt hjørnet, den heter ”Verden liksom”, og er en oppvekstroman med ei jente i hovedrollen.

Forfatterturnéen har i mange år vært et samarbeid med Norsk forfattersentrum, som også går inn med økonomiske midler i turnéen. Interessen ute i kommunene har vært bra, så ikke alle som har ønsket det, kommer med på turnéplanen, dessverre.  Det er bibliotekene i Bykle, Froland, Arendal, Åmli, Risør, Vegårshei og Gjerstad som får forfatterbesøk i høst.


 
 

”Den kulturelle skolesekken” skal være et bidrag for å realisere målet i L-97 om at grunnskolen skal gi tilbud på profesjonelle kunst og kulturopplevelser. Gjennom et samspill med Statens utdanningskontor, fylkeskommunen og kommunene skal elevene tilføres kulturkompetanse og opplevelser der de bor. Fylkesbiblioteket deltar i en arbeidsgruppe for en prøveordning der Aust-Agder fylke vil få tilført kr. 250 000 fra departementet  for å fylle et innhold i skolesekken neste år. Dette vil bety mer teater, bildende kunst, musikk , lokalhistorie,  forfattere og litteratur til grunnskoleelevene i fylket! Det vil bli utviklet en modell for abonnementsordning der en kommunal egenfinansiering inngår. Mer informasjon om skolesekken vil komme når klarsignal fra departementet er gitt. 


FOR BARN OG UNGDOM

Aksjon txt 2001 
Årets aksjon er en litterær labyrint som tar utgangspunkt i utdrag fra fag- og skjønnlitterære tekster og som er bundet sammen av en rammefortelling. Den har forfatteren Kari Sverdrup skrevet, og den handler om Teus og Aria som har praksisuke i kjøpesenteret/kulturhuset «Hyper». Veiledningshefte til aksjonen er nå lagt ut! 
Siste frist for påmelding til årets aksjon var 22. juni, men det er fortsatt mulighet til å melde seg på til å bruke nettversjonen
 

Forfatter i magen? 
For åttende gang arrangerer Gyldendal Tiden og Ungdomsbokklubben novelle-konkurranse for ungdom under 20 år.  Føler du deg omgitt av forfalskninger? Kopier av virkeligheten? Silikonpupper, jugl, fuskpelser og "virkelighets-TV"? Hvor er det blitt av det ekte og sanne? Hvem kan fortelle deg sannheten – uten jukselapp? Er verden rett og slett bare en latterlig løgn? Eller er det faktisk dette som er livet? 
Ungdom inviteres til å skrive en novelle som tar utgangspunkt i ”JUKS – din oppfattelse av begrepet”. Se nettstedet


Det finnes utrolig mange fine nettsteder for barn som vi kan anbefale fra bibliotekenes side. Noen er fine for oss, andre steder er mest for barn og ungdom selv:

 

Åsgard : en reise i mytologiens verden 
Eventyr om gudene og deres verden, presentasjon av de forskjellige vesener i mytene, skapelsesberetninger fra hele verden og lenker til nordisk mytologi. Denne siden ble laget som et prosjekt ved høyskolen i Bergen. Prosjektet fikk støtte av Kulturnett Norge. Her kan man lære om skapelsesmyter fra hele verden, møte mellom hedendom og kristendom, vi finner Snorres faktahjørne og kan gå på eventyr i Åsgard. 

 

Harry Potter
I disse dager er det kommet en ny Harry Potter-bok. Derfor minner vi om den norske Harrypotter-siden. Her har forlaget laget en side om Harry Potter med salg av bøkene, lenker til ulike pottersteder og en side med stoff om forfatteren. Man må være oppmerksom på at noen av lenkene fra startsiden ligger helt nederst andre ligger bare i teksten.



 

FAGDAG FOR SKOLEBIBLIOTEK

Hvordan får vi unge menn til å lese bøker?
Dette var ett av flere tema som ble tatt opp på Fagdag for skolebibliotek 2001. Møtet ble holdt i Arendal bibliotek, og var et samarbeid mellom Statens utdannings-kontor i Aust-Agder og Aust-Agder fylkesbibliotek.

Første del av seminaret var en presentasjon av et svensk lesestimuleringsprosjekt: ”Att väcka läslust bland unga blivande män”. Bibliotekar Margaretha Ullström snakket om hvordan en kan bygge bro mellom gutter som aldri har lest eller blitt lest for, og norsklærer/bibliotekar som vil formidle litteratur til elevene. Hun tok også for seg leseutviklingens forskjellige faser, og hvordan ei bok skal være for å fenge en ungdom som vanligvis ikke leser. Et viktig spørsmål er hvordan vi i det hele tatt får eleven til å åpne boka. Med utgangspunkt i bl.a. bokomslaget og baksideteksten hadde Margaretha Ullström utviklet metoder for å nå fram med litteratur til disse ”unga blivande män”. 

Etter lunsj holdt Elisabeth T. Rafste  foredrag med tittelen ”Et annerledes rom i skolen. Bruken av biblioteket i skolehverdagen”. Hun pekte på at vi gjennom valg av romutforming, interiør, samlinger m.m. signaliserer hva vi vil at biblioteket skal være. Vil vi ha et rom med vekt på undervisningsrelaterte aktiviteter, eller legger vi mest til rette for fritidssysler?
Med utgangspunkt i sitt eget doktorgradsarbeid viste hun at elevenes behov når de kommer til skolebiblioteket, er avgjørende for hvordan de bruker dette rommet. Dermed blir skolens læringssyn viktig for bruken av biblioteket. 

De ca.30 lærerne og bibliotekansvarlige som var til stede ga positive tilbake-meldinger etter møtet.

Inspirert av lesestimuleringsprosjektet i Sverige har fylkesbiblioteket tatt initiativ til et liknende prosjekt her i Aust-Agder. Dette vil skje i samarbeid med norsklærere ved  GK byggfag og GK helse og sosial ved Tvedestrand videregående skole.



 

AGDER LESER BALTISK

Flere bibliotek har henvendt seg til fylkesbiblioteket med spørsmål om det vil komme tilbud om nytt lesesirkelopplegg i høst. Det gjør det, og det skjer som tidligere i regi av Foreningen Norden. Og fordi det i år er 10-årsjubileum for frigjøringen av Baltikum, blir det denne gangen baltisk litteratur. Det arbeides nå med opplegget, og fylkesbiblioteket vil informere bibliotekene så snart alt er klart. Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge vil også sende ut informasjon til de som har vært med tidligere.

Det blir Baltisk uke i Arendal 15.-19.oktober og på åpningsarrangementet blir også leseprosjektet presentert



 

NYTT OM NAVN

Aust-Agder fylkesbibliotek
Kristin Havstad fikk en sønn 3.august. Gratulerer! 
Brit Østerud vikarierer i IT-stillingen i Kristins permisjonstid.
Ruth Skjævestad er oppnevnt som medlem i styret for Ibseniana, Grimstads årlige Ibsenfestival.

Bygland
Trine Langemyr er opptatt på Statens bibliotektilsyns ”førstehjelpskurs” 
8.-12.oktober for biblioteksjefer uten fagutdanning.

Froland
Det kom ingen søkere med bibliotekfaglig utdanning til den ledige bibliotekar-stillingen i Froland etter Hege Solli som fikk stillingen som biblioteksjef.
Kristin Solheim ble imidlertid tilsatt som bibliotek- og informasjonsmedarbeider ved biblioteket. Kristin har jobbet i Froland bibliotek tidligere, og hun har også vært innom Arendal bibliotek som vikar.

Risør

Nok en veteran i bibliotekmiljøet vårt er blitt pensjonist: Anne Mykland. Når Anne sluttet 1.september, var det etter nokså nøyaktig 24 år som filialstyrer ved Søndeled filial! I tillegg har hun også i mange år arbeidet på hovedbiblioteket.
Det er ingen tvil om at Risør i Anne har hatt en medarbeider med en stor og ekte interesse for biblioteket. Fylkesbiblioteket takker Anne for innsatsen og ønsker lykke til som pensjonist! 
Unni Nygren som allerede jobber i biblioteket, overtar også Annes stilling.

Åmli
Liv Epletveit er ansatt som ny biblioteksjef i Åmli. Det var ingen søkere med godkjent bibliotekfaglig utdannelse, og Statens bibliotektilsyn har innvilget kommunen dispensasjon fra bibliotekloven. Liv er også opptatt på Statens bibliotektilsyns ”førstehjelpskurs” 8.-12.oktober.

Risør videregående skole
Vibecke Nicolaisen har påtatt seg å være praksisveileder i forbindelse med studiet i skolebibliotekkunnskap ved HiA. 

Høgskolen i Agder
Åse-Lill Næset er ansatt som ny leder ved biblioteket på Høgskolen i Agder, Avdeling Arendal.


 

BOKMARKED 

Selg en bok og
invitér andre
til å gjøre det
samme!

Dette er en ny vri
på det tradisjonelle boksalget mange bibliotek har for å bli kvitt uaktuelle bøker. På bibliotek-postlista har en kunnet lese om bokmarked både i Stavanger og Rygge. Bokmarkedet kan foregå både ute og inne, i boder og telt, og biblioteket stiller bord til rådighet for bøkene. Både bibliotekets lånere og foreninger og lag med bokproduksjon, for eksempel historielag, blir invitert til å selge. Likeså lokale forlag og lokale forfattere.
I Stavanger hadde de pilkast for ungene - ”Treff en forfatter” -  på bøker som sto utstilt på en treplate og med bøkene de traff som premie. Mulighetene er mange – og Risør bibliotek arrangerer bokmaked allerede i oktober. 



 

KARIN BOYE  -  VANDREUTSTILLING

Fylkesbiblioteket kan tilby en nydelig vandreutstilling med den svenske forfatteren Karin Boye. Utstillingen som er produsert av Karin Boye Sällskapet, består av 5 plakater  (70x100 cm) på 3 mm kartong. De tre første plakatene eller skjermene er en rikt illustrert biografi om Karin Boye, mens de to siste presenterer flere av hennes mest kjente dikt, også med bilder. Utstillingen er lett å sende og sette opp, forutsatt at en har veggplass eller utstillingsstativer. Den passer både for folkebibliotek og videregående skoler.
Det koster ikke noe å ta imot utstillingen, men sender betaler returfrakt. Henvendelse skjer til fylkesbiblioteket. 
Karin Boye-utstillingen på nettet.


 

AGDER INNVANDRERSAMLING

Bokmerker
Bokmerker på albansk, arabisk, farsi, russisk, serbokroatisk, somali, tamil og vietnamesisk er under utsending til de aktuelle bibliotekene.  Bokmerkene er tosidige: fremmedspråk og norsk. Hvert bibliotek stempler sitt navn, hvilken dato boka skal leveres og erstatningsgebyrene som er:
voksenbøker: kr. 100,-
barnebøker:     ”    50,-

Aviser
Aviser på de fleste fremmedspråk kan nå leses ved å gå inn på internett:
http://www.ipl.org/reading/news/
Dette er et flott tilbud til innvandrere/flyktninger. Her kan de holde seg oppdatert om hva som skjer i sitt eget land.  Dette gjør muligens en del abonnement på utenlandske aviser overflødig? Se mer om dette under IT-nytt i dette nr av Bokstøtten.

Sirkulasjonen på internett fungerer som den skal. Bibliotekene er flinke til å følge med på hva som til enhver tid finnes på magasin - dermed får vi lånt ut mer herfra enn tidligere. Det er flott!

AI har fortsatt 14 forskjellige språk og 20 medlemskommuner.  HUSK at hvis din kommune ikke er medlem, og det er bosatt flyktninger eller innvandrere i kommunen, ta kontakt, med flyktningekontor eller direkte til oss:

Agder Innvandrersamling,
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal
tlf.: 37 01 39 20
 


Nytt fra


         Avd. Aust-Agder

v/ lederen

Vi minner om at årsmøtet i høst blir i forbindelse med Bibliotekmøtet 2001.  Vi håper mange har anledning til å reise til Byglandsfjord onsdag 10. og torsdag 11. oktober.  Årsmøtet vårt er lagt til torsdag morgen.I november blir det møte på Lyngrillen i Gjerstad. Da skal det bli politisk debatt om bibliotekets framtid. I tillegg blir det musikalsk underholdning. Møtet er under planlegging, så vi har ikke datoen klar enda. Følg med!

Sigrid K. Nesland var en glimrende leder av lokallaget vårt. Hun har nå flyttet og er biblioteksjef på Lardal folkebibliotek. Vi takker for innsatsen og ønsker lykke til i Vestfold.

Undertegnede fungerer som leder fram til årsmøtet, og Gunvor Terjesen Sandve har gått inn som styremedlem.

  Åse-Lill Næset 
 


 
 
 
BOKSTØTTEN
ISSN 0807-545X (trykt utgave)
ISSN 1502-1505 (online)

Utgiver: Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617, 4809 Arendal.
Tlf.: 37 01 39 20 Fax: 37 01 39 75
E-post: aust@aa.fylkesbibl.no
URL: www.aa.fylkesbibl.no

Sendes alle folkebibliotekavdelinger, videregående
skolers bibliotek, kommunene v/kulturansvarlig, 
NBF/avd. Aust-Agders medlemmer, 
Statens bibliotektilsyn, fylkesbibliotekene m.fl.

Trykt utgave: opplag 145
Internettutgave: www.aa.fylkesbibl.no/bokstoetten/