BARNAS FJELLBIBLIOTEK
 

Avtale mellom

Arendal og Oppland Turistforening og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling


1. Barnas fjellbibliotek etableres som et samarbeid mellom Arendal og Oppland Turistforening og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

2. Tiltaket omfatter utplassering av bokdepoter beregnet på barn på AOTs hytter. Bokdepotene bygges opp over en periode etter nærmere avtale mellom partene.

3. Bøkene er Aust-Agder bibliotek og kulturformidlings eiendom. AOT er ikke erstatningspliktig ved eventuelt svinn fra samlingene.

4. Forpliktelser for partene:

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

a) Innkjøp og klargjøring av bøker. Aust-Agder bibliotek og kulturformidling tar den
    endelige avgjørelse i bokvalget i samråd med kontaktperson oppnevnt av AOT.  
    Bokvalget tilpasses den enkelte hytte.

b) Sørge for oppdaterte oversikter for hvert hyttebibliotek.

c) Reparering av ødelagte bøker.

d) Informasjonstiltak i samarbeid med AOT.

Arendal og Oppland Turistforening

a) AOT oppnevner egen kontaktperson for Barnas fjellbibliotek.

b) Transport av bøker til hyttene.

c) Egne hyller for Barnas fjellbibliotek.

d) Årlig opptelling og tilsyn slik at mangler blir rapportert, bøker på avveier bringes tilbake til riktig hytte, og utslitte og ødelagte bøker blir returnert til Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

e) Informasjonstiltak i samarbeid med Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

5. Avtalen gjelder til den sies opp skriftlig av en av partene.
 

 Oppdatert 10.06.2003  av vevansvarlig@aa.fylkesbibl.no. "Barnas fjellbibliotek" er et tiltak i forbindelse med