[ Bøker ] [ Tidsskriftsartikler
[ Emnebestillinger ] [ Lokalhistorie ] 
[ Fremmedspråklig litteratur ] 
[AV-materiale ] [ Aviser ] 

Oppdatert 07.06.2004 av vevansvarlig@aa.fylkesbibl.no

 

Fjernlånsveiviser for Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 


E-post til fjernlånet: fjernlaan@aa-f.kommune.no[ Bibliotekadresser ] [ Sambok ]

Bruk Nasjonalt biblioteknummer ved bestilling. Bibliotekets lånenummer finner du her.

FJERNLÅN - BØKER 
Søk i følgende rekkefølge:
Retningslinjer for fjernlån (pdf) / ABM-Utvikling:
Aust-Agder bibliotek og 
kulturformidling / Arendal bibliotek

Regional bibliotek- og formidlingstjeneste. 
ABM Vest-Agder / 
Kristiansand folkebibliotek

Folkebibliotek:
[Arendal] [Birkenes] [Bygland] [Grimstad]
[Iveland] [Lillesand] [Risør] [Valle]
[Farsund] [Kristiansand] [Lyngdal][Søgne]

HIA

A. Eget fylkesbibliotek eller annet bibliotek i eget fylke etter eventuelle regionale retningslinjer for lånesamarbeid: Fra 01.01.2001: Regionalt lånesamarbeid i Agderfylkene

Bestill fjernlån direkte ('fjernlånsknappen' evt e-post eller faks).
Hvis materialet ikke eies, eller er utlånt og man ikke kan vente, søk videre. 

 

.
NBR/DEP
B. Depotbiblioteket ved NBR 
.
Emnefordelingsplanen
C. Fylkesbibliotek etter Emnefordelingsplanen

Søk i basen til 'emnebiblioteket' og send bestillingen dit dersom biblioteket eier boka. (Kfr. evt. Sambok først).

.
SAMBOK
D. Annet fylkesbibliotek og Deichmanske bibliotek 
E. Folkebibliotek som er med i det nasjonale fjernlånet etter avtale med Norsk samkatalog.

Søk i sambok, sjekk deretter om boka er LEDIG! Klikk på bibliotekkoden, velg deretter 'Vennligst sjekk at publikasjonen er tilgjengelig før fjernlån bestilles'. Søk opp tittelen på nytt.

.
BIBSYS
F. Fag- og forskningsbibliotek

Husk! Klikk på 'Fullstendig eksemplarliste' før du bestiller (bokstatus: utlånt / reservert vises her).
Velg faglige ansvarsbibliotek først. Velg universitetsbibliotek før øvrige fagbibliotek. 

.
Sverige: bibliotek.se
Malmö stadsbibliotek
Borås stadsbibliotek
Danmark: bibliotek.dk
Det Nordjyske landsbibl
Aarhus kommunes bibl.
Det Kongelige bibliotek
 
G. Utenlandske bibliotek 

Bestillingen sendes Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, men søk gjerne selv.


 
FJERNLÅN - TIDSSKRIFTSARTIKLER 
Søk i følgende rekkefølge:
Aust-Agder bibliotek og 
kulturformidling

Regional bibliotek- og formidlingstjeneste.
ABM Vest-Agder

Søk fram aktuelt tidsskrift. Bestill kopi av artikkelen direkte ('fjernlånsknappen'). Husk å oppgi artikkelforfatter, artikkeltittel, heftenummer, årstall og sidetall. Søk videre dersom fylkesbiblioteket ikke har tidsskriftet.
.
SAMPER
Finn ut hvilket bibliotek som eier tidsskriftet. Følg låneveiene, først emnebiblioteket, deretter annet fylkesbibliotek/Deichman, deretter NBR/DEP før UB / øvrige fagbibliotek. (Unntak: Siden NBR/DEP tar betalt for kopier kan dere velge fylkesbibliotekene før NBR/DEP)
. .
NORART
NB! abonnement
For å finne ut hvilket tidsskrift artikkelen står i. For å finne artikler om f.eks. et emne. 


Bibliotektjenesten: Databaser
 
.....................