Arne og Hulda Garborg-dagar
   i Arendal og Tvedestrand

 
Nasjonalt garborgår 2001

AUST-AGDER-ARKIVET - AUST-AGDER MUSEET -  TVEDESTRAND KOMMUNE - AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEKProgram:
 
Fredag 14. september

Konsert i Holt kirke kl.1900

”Haugtussa” med sopranen Anne-Lise Berntsen akkompagnert av pianisten Ivar Anton Waagaard
Billettar kr. 100.- ved inngangen
 
 
Laurdag 15. september

Litteraturseminar
Aust-Agder-Museet  kl. 1000 – 1600

Åpning ved Anne Tone Aanby, leder av Garborgkomiteen i Aust-Agder
1.amanuensis Anders M. Andersen: "Kunsten i kritikken og kritikken i   kunsten”
Professor Leif Mæhle: "Den burtkomne Faderen - eit sentralt verk i    Garborgs 1890-års dikting
Programredaktør Birgit Gjernes "Hulda"
Lokalhistorikar Øyvind Bjorvatn "Arne Garborg i Holt og Tvedestrand”

Sigve Bøe frå Det Norske Teatret les tekstar av Arne Garborg

Austegdelaget framfører songdansar lagt til rette av Hulda Garborg.

 Allsong
 
 
Søndag 16. september

Garborg-dag i Holt og Tvedestrand

Tur til Tvedestrand og Tvedestrandsposten
Retur kl. 1800
 
 
18. august –16. september

Utstilling
Galleri Bomuldsfabrikken

Håkon Bleken: Illustrasjonar til "Haugtussa"
Håvard Vikhagen: Illustrasjonar til "Fred"

9. september kl.1300: Omvisning ved Håvard Vikhagen

Garborgutstillinger
i Arendal bibliotek  og Tvedestrand folkebibliotek
 

 PÅMELDING til lørdag 15. og søndag 16.september innan 1. september til:  Aust-Agder-Arkivet, Parkveien 16,  4838 Arendal
 Tlf. 37 07 35 00     e-post: postmottak@aust-agder-arkivet.no