[ Agder Innvandrersamling ]
 

[ Tilbake ]
 Sist oppdatert 12.10.2000

 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEK
Agder Innvandrersamling inviterer alle medlemsbibliotekene til møte på Hotel Norge i Lillesand, onsdag 8. Nov. kl. 10.00 - ca. 14.30

PROGRAM
 
kl. 10.00 UDI Kristiansand orienterer om:
  • norsk flyktningepolitikk
  • bosetning av flyktninger i Agderkommunene
  • om Kosovoflyktningene generelt
kl. 11.00 PAUSE
kl. 11.15 Flyktningenkonsulent i Grimstad, Tora Skippervold, orienterer
kl. 12.00 LUNSJ
kl. 13.00 "Flyktningehverdagen" på biblioteket v/Anne Kjersti Bentsen, Vennesla bibliotek

Etter Bentsens innlegg åpner vi for diskusjon og samtale om små og store problemer og utfordringer i bibliotekene i arbeidet med formidling av innvandrerlitteratur.
 

                  Vi beregner at møtet er slutt ca. kl. 14.30

                  Medlemmene i styringsgruppa i Agder Innvandrersamling har møte umiddelbart etterpå.
 
 
 

Med hilsen
 
Ruth Skjævestad
kst. fylkesbiblioteksjef 
(sign.) 
Unni Jernæs
Agder Innvandrersamling

  

PÅMELDING

Vennligst bruk påmeldingsslippen som sendes senest onsdag 1. november 2000 til:
Agder Innvandrersamling
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617
4809 ARENDAL
E-post: unni@aa.fylkesbibl.no
 

Deltageravgift kr. 200  dekker lunsj på hotell Norge.
Betalingsgiro sendes etter mottatt påmelding.
 
 

                   Velkommen til AI-møte på Hotel Norge!


Hvis du (mot formodning) skulde ha trang til at forynge dig nogen gang, er der bare en ting: bo iblandt et fremmed sprog.
Hele din selvfølgelige sikkerhet forlater dig momentant, du har ikke længer meninger, de er nemlig - mer end man tror - ett med ens sprog, de går sin vei sammen med morsmålet. Du vil bli tolv år i løpet av ingen tid.
(Nordahl Grieg: Breve til en tante, 1952.) 
 
Navn  Arbeidssted Telefon