[ Program ]
[ Påmelding ]
[ Kart ]
 
 

[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEK

INVITASJON TIL HØSTENS BIBLIOTEKMØTE  2000
 
 
TEMA:  LITTERATUR OG KULTURFORMIDLING
TID: TORSDAG 26.OKTOBER 2000 KL. 10.00 - CA. KL. 15.30
STED:  NORLANDIA SØRLANDET HOTELL, GRIMSTAD

Aust-Agder fylkesbibliotek inviterer med dette til vårt årlige høstmøte! Vi har et håp om at dette kan bli en "inspirasjonsdag" i vårt videre arbeid med formidling av litteratur og lesestrimuleringstiltak  blant barn og ungdom. 

Vi vil trekke fram noen spennende prosjekter fra Sverige, der man ved aktiv bruk av skjønnlitteratur har oppnådd svært positive resultater.  Prosjektet "Den listiga räven" og Stiftelsen "Abrahams barn"  har gjort seg bemerket i Sverige for sine resultater, både når det gjelder læring generelt, språkopplæring og lesing. Prosjektene er utviklet i samarbeid   mellom skole og bibliotek i Rinkeby, en bydel i Stockholm. Dette er  et område med nesten bare fremmedspråklige barn. Men metodene kan brukes over alt! De to prosjektlederne, Fanny Rosenblad og Lisbeth Lindvall, kommer til konferansen!

I tillegg vil vårt norske "signalprosjekt", Troll i ord, bli presentert. Dette er et leselystprosjekt lansert av tidligere kulturminister Turid Birkeland. Prosjektet er lokalisert i Stavanger, og ledes av Trude Hoel.

Vi vedlegger program, og håper på mange deltakere. Kanskje vil dagen kunne inspirere oss til ny innsats og gi nye ideer til måter å arbeide videre på.

Påmeldingsfrist: 15.oktober 2000.
Pris: kr. 400,- pr. deltaker.
Inkluderer deltakeravgift, + kaffe/wienerbrød og lunsjbuffet.

Påmelding kan skje pr. post, fax eller e-post.
Påmeldingen er bindende. Faktura blir sendt ut etter at påmelding er mottatt.
 
 

Med hilsen

Ruth Skjævestad
Kst.fylkesbiblioteksjef