[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEK




BIBLIOTEKSJEFMØTE TORSDAG 30.NOVEMBER 2000

Vi viser til tidligere informasjon og ønsker velkommen til biblioteksjefmøte:
 
 
Tidspunkt: Torsdag 30. november  kl. 10.30 - ca. kl. 16.00  [Program / Saksliste]
Møtested: Møtested: Arendal bibliotek, Auditoriet

Kaffe, te og wienerbrød serveres fra kl. 10.00.

Fjernlån er et brennaktuelt tema for øyeblikket, med aksjoner og opprop når det gjelder mange fagbiblioteks varslede praksis om fakturering av fjernlån. Her på Agder går vi heller motsatt vei og stadfester gratis regionalt lånesamarbeid fra 01.01.2001. (Regler for «Regionalt samarbeid i Agderfylkene» er vedlagt). Hovedbibliotekar Else Margrethe Bredland fra Høgskolen i Agder og IT-konsulent Kristin Havstad vil ta opp denne problematikken.

Forberedelsene til Sørlandets hundreårsmarkering i 2002 er i full gang. Stiftelsen «Sørlandet i 100» ønsker å få bibliotekene i landsdelen med på markeringen, og stiftelsens direktør, Jan A. Erichsen orienterer om stiftelsen og  kommer både med en utfordring og en invitasjon til å bidra til markeringen.

Intensjonen med runden  «Hva skjer i kommunene», er først og fremst gjensidig informasjon av saker som kan ha interesse for flere, men gode og dårlige nyheter hører også hjemme her. Dessuten er fylkesbiblioteket interessert i å høre om erfaringer fra Seniorsurfdagen. 

Vennligst gi beskjed om eventuelt forfall!
 

Med hilsen
 
 
Ruth Skjævestad
kst. fylkesbiblioteksjef
Ingebjørg Aagre
bibliotekkonsulent