[ Program ]
 
 

[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEK


STUDIETUR TIL FARSUND BIBLIOTEK FREDAG 1. SEPTEMBER 2000
 

Aust-Agder fylkesbibliotek inviterer ansatte i bibliotek og kultursektor til en dagstur med buss til Farsund, Lista og Kvinesdal fredag 1.september 2000.

Program og reiserute
Hovedmålet for turen er Farsund nye bibliotek som er et kombinasjonsbibliotek med kommunens folkebibliotek og skolebiblioteket ved Eilert Sundt videregående skole. Bygget ble tatt i bruk i 1999 og er bl.a. nærmere omtalt i Bibliotekforum nr.9, 1999. Biblioteksjef Kjersti Storm Nielsen tar i mot oss og orienterer om biblioteket.

Deretter blir det et kort besøk på bibliotekfilialen  på Borhaug på Lista. Filialen ligger i barneskolen og er et kombinasjonsbibliotek.

Vi kan ikke reise fra Lista uten å besøke Lista fyr. Det blir anledning til å komme opp i tårnet,  besøke informasjonssenteret og Galleri Lista Fyr som viser installasjoner av Christian Sunde som bl.a. har bidratt til utsmykking av det nye Rikshospitalet. 

Fra Lista følger vi veien over vest-Lista, langs Fedafjorden  til Kvinesdal og Kvinesdal bibliotek som ligger i kulturhuset.  Biblioteksjef Solveig Stokkeland orienterer bl.a. om et lesestimuleringstiltak for unge som biblioteket har hatt.

Før hjemreisen  kommer forhåpentligvis dagens kulinariske høydepunkt på spisestedet Bølgen & Moi som blir drevet av mesterkokken Trond Moi.
 

Transport
Turen foregår med leid buss fra Nettbuss og med fylkesbibliotekets bokbuss-sjåfør Sigbjørn Henningsen bak rattet. Turen starter og ender i Arendal, og deltakere på strekningen Arendal-Kristiansand plukkes opp underveis etter nærmere avtale.

Turpris
Hver deltaker betaler kun  kr. 150.-  inkl. inngangsbillett Galleri Lista Fyr.
Giro for innbetaling sendes deltakerne etter påmeldingsfristen.
Måltider kommer i tillegg og betales av den enkelte. 

Påmelding
Vennligst bruk påmeldingsslippen som vi må ha senest onsdag 23.august 2000.
 

Innbydelsen sendes folkebibliotekene og videregående skolers bibliotek. Vi ber biblioteksjefene gjøre turen kjent for mulige interesserte innen kultursektoren i sin kommune.
 
 

Velkommen til en sensommertur til Vest-Agder!

Med hilsen
 
 
Ruth Skjævestad
kst. fylkesbiblioteksjef
Ingebjørg Aagre
bibliotekkonsulent

 


Send påmelding pr e-post til aagre@aa.fylkesbibl.no
eller bruk 'slippen' nedenfor:
 

Påmelding studietur Farsund bibliotek fredag 1.september 2000
 

Navn …………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………………

Påstigning (avtales nærmere med hver enkelt)

Arendal ………………       Underveis…………….        Kristiansand ……………