PC/Windows/Internett for nybegynnere - kursinvitasjon 

Lokalhistoriske og litterære ressurser på Internett  -  kursinvitasjon

 
Sted: Hornnes vidaregåande skule
Tid: Onsdag 7.6 og  torsdag 8.6.2000 kl 09.30-15.30
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek, Setesdals-regionen  er prioritert! (Åpent for deltakere fra vg. skolers bibliotek, mot noe kursavgift).
Pris: Alt er gratis, også maten!
Kursledere: Audun Hofseth og Kristin Havstad fra Aust-Agder fylkesbibliotek
Påmelding: Innen 31.05.2000 til kurslederne. tlf 37 01 39 24 eller E-post: aust@aa.fylkesbibl.no

PC/Windows-kurset går 7.6. Audun Hofseth er kursleder.

Det andre kurset går 8.6 med ½ dag på hver del:
1) Lokalhistorie og slektsforsking på internett. Audun Hofseth er kursleder her.
2) Litteratur på internett.  Kristin Havstad tar seg av denne.
Det blir mange oppgaver å løse i begge kursene
Det blir to kaffepauser + 1 time lunsj midt på dagen.
 
 

Velkommen!(Tilbake)