Lokalhistoriske og litterære ressurser på Internett  -  kursinvitasjon

 
Sted: Norlandia Sørlandet Hotell- og kurssenter, Grimstad (tidl. Teleskolen) 
Tid: Mandag 22.05.2000, kl 09.30 - 15.30
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek (Åpent for deltakere fra vg. skolers bibliotek, mot noe kursavgift)
Pris: Alt er gratis, også maten!
Kursledere: Audun Hofseth og Kristin Havstad fra Aust-Agder fylkesbibliotek
Påmelding: Innen 15.05.2000 til kurslederne. tlf 37 01 39 24 eller E-post: aust@aa.fylkesbibl.no

Kurset er i 2 deler:
  1. Lokalhistorie og slektsforskning på internett. Audun Hofseth er kursleder her.
  2. Litteratur på internett. Kristin Havstad tar seg av denne.
Det blir oppgaver å løse i begge delene.
Det blir kaffepauser + 1 time lunsj midt på dagen.
 

Hilsen Aust-Agder fylkesbibliotek

Velkommen!(Tilbake)