Aust-Agder 
fylkesbibliotek

KURS OG MØTER
2001

Innledning
Hjem


Andre kurs og konferanser:
- Biblioteknett Norge
- HiO/JBI
- Biblioteksentralen
- Brodd

Kurskatalogen oppdateres fortløpende. 
Sist oppdatert: 28.09.2001


Samlingsutvikling i folkebibliotek
 
Innhold: Målsetting for samlingene, analysering av brukerbehov, ressursfordeling, kassering m.v. 
Foreleser: Kurset er i samarbeid med Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag og foreleser er høgskolelektor Lis Byberg 
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek 
Tidspunkt: Tirsdag 25. september
Sted: Arendal bibliotek
Kursavgift: kr. 300,- inkl. lunsj 
Kursansvarlig: Ingebjørg Aagre
tlf.: 37 01 39 23
fax: 37 01 39 75
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no


ISFI - Informasjonssøking og formidling via internett
 
Innhold: ISFI er et fjernundervisningskurs om bruk av internett som tilbys over Internett. Kurset er utarbeidet ved Høgskolen i Oslo, primært for ansatte ved  folkebibliotek.   Mer informasjon om kurset:
http://jbikurs.hio.no/isfi/kurs/
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek 
Tid: 16. februar, 25. april (avlyst), 8. juni. Øvrige datoer fastsettes seinere.  3-4 samlinger planlegges i år 
Sted: Fylkeshuset i Arendal, datakursrommet (inngang D) 
Pris: Gratis. Lunsj kjøpes i Fylkeshusets kantine 
Kursansvarlig: Kristin J. Havstad 
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no


Vil du vite mer om ny norsk skjønnlitteratur?
[Invitasjon]
 
Innhold: Også i år inviterer vi til en gjennomgang av siste års norske skjønnlitteratur for voksne. Det er 
Fredrikstad bibliotek i samarbeid med Norsk kulturråd og Statens bibliotektilsyn, som står bak 
prosjektet for formidling og informasjon om ny norsk skjønnlitteratur. 
I form av muntlig presentasjon vil en vesentlig del av den norske prosalitteraturen for voksne fra 2000 bli kommentert og vurdert. 
Foreleser: Prosjektleder Aud Nordgarden Grimstad
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og bibliotek i videregående skole, norsklærere i videregående skole
Tidspunkt: Fredag 23.februar kl. 10.00 - 15.00
Sted: Arendal bibliotek, Eydehavn filial (Torvet, Eydehavn)
Kursavgift: Ingen kursavgift, men deltakerne bestaler selv for lunsj 
Kursansvarlig: Ingebjørg Aagre
tlf.: 37 01 39 23
fax: 37 01 39 75
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no


Barnebokmøter (3 møter)
 
Innhold: Dagmøter (ca. 4 timer) der ny barnelitteratur blir analysert og vurdert. Alle deltakere er aktive med anmeldelser og i diskusjoner. Flere faste deltakere ønskes.
Målgruppe: Bibliotekansatte og lærere med barn som målgruppe
Tid/Sted: Onsdag 14. mars i Arendal bibliotek 
Onsdag 30. mai i Arendal bibliotek
Onsdag 19. september I Arendal bibliotek
Ansvarlige: Brit Østerud 
tlf.: 37 01 39 26 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no 

Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.noBarnebokmøter i Setesdal
 
Innhold: se ovenfor
Målgruppe: Bibliotekansatte og lærere i Setesdalsregionen med barn som målgruppe
Tid/Sted: Torsdag 30. mai i Valle bibliotek
Fredag 28. september i Bygland folkebibliotek
Ansvarlige:
 
 
 
 
 

 

Brit Østerud 
tlf.: 37 01 39 26 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no 

Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.noMøter for bibliotekarer i videregående skole (4 møter)
 
Innhold: Drøfting av aktuelle saker for bibliotekene i videregående skole
Målgruppe: Bibliotekansvarlige i videregående skole 
Tid / sted: Torsdag 22.mars  kl.10.00 - 14.00 
Tyholmen videregående skole 

Juni:  Fagdag for skolebibliotek 
           Se egen innførsel

Torsdag 6.september: Brukermøte Mikromarc 2 
           Se egen innførsel

Desember: Nærmere beskjed om tid og sted sendes ut senere 
 

Ansvarlig: Sissel Reinhardtsen
tlf.: 37 01 39 27
fax: 37 01 39 75
e-post: sisselr@aa.fylkesbibl.no


Studietur / kulturreise til Oslo
[Invitasjon] [Program]

Turen planlegges sammen med Norsk Bibliotekforening, avd. Aust-Agder og går over 2 dager med overnatting i Oslo. 
Besøk på det nye Universitetsbiblioteket og evt. andre bibliotek. 
Kulturprogram med teater-/konsertbesøk og besøk på Arne og Hulda Garborgs hjem, Labråten i Asker. 
 
Målgruppe: Ansatte i bibliotek og kultursektor 
Tidspunkt: Fredag 30.- lørdag 31.mars 
Pris: Ikke fastsatt
Kontaktperson: Ingebjørg Aagre 
tlf.: 37 01 39 23 
fax: 37 01 39 75 
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no


Kult, eller...
- Om ungdom og lesing

Seminaret arrangeres av Statens bibliotektilsyn i samarbeid med fylkesbiblioteket og bokhandel. 
 
Innhold: 2 dagers seminar der første dag har motto "motivasjon". Det skal jobbes og foreleses over hvem er ungdom, genren ungdomslitteratur og motivasjon/inspirasjon for lesing. Neste dag har overskriften "Knagger å henge motivasjonen på - redskap". Denne dagen blir det forelesninger og workshop. Deltakerne må belage seg på litt forberedelse til seminaret. Det ser også ut til at forfatteren Harald Rosenløw Eeg kommer. Endelig program er klart i slutten av februar. 
Forelesere: Trude Hoel fra prosjektet "Troll i ord" 
Pauline Munch Brudal i Foreningen "les!"
Pål H. Berge i markedsføringsfirmaet "Fasett"
Tid / sted: 9.- 10. mai i Arendal bibliotek 
Målgruppe: Ansatte i bibliotek og bokhandel. Maksimum 30 deltakere. 
Pris: Fastsettes senere 
Ansvarlig: Brit Østerud 
tlf.: 37 01 39 26 
fax: 37 01 39 75! 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no

NB! Seminaret holdes dagene før kurset  DE UNGE PÅ PUBLIKUMS PC'EN - HVA MÅ BIBLIOTEKAREN VITE? 


De unge på publikums PC'en - hva må bibliotekaren vite?
Selvforsvarskurs for bibliotekarer
[ Invitasjon ]
 
Innhold: Stikkord: Hva bruker barn og ungdom på internett? Nyttige ressurser og tilbud som også bibliotekansatte bør vite om. Bl.a. om "chatting", dataspill og nettspill. 
Etikk: hva har vi ansvar for å informere om? 
Foreleser: Thomas Brevik, Hordaland fylkesbibliotek 
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek. (Ved fulltegning prioriteres ansatte i folkebibliotek)
Tid: Fredag 11. mai, kl 9 - 15.30
Sted: Telenor Kompetanse/Norlandia Sørlandet Hotell- og  kurssenter, Grimstad. 
Kursavgift: kr 500,- (inkl lunsjbuffét)
Ansvarlige: Kristin J. Havstad 
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no

Brit Østerud 
tlf.: 37 01 39 26 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no

NB!  Kurset holdes dagen etter seminaret KULT ELLER? -  OM UNGDOM OG LESING. 


Biblioteksjefmøter (2 møter)
[Invitasjon vårmøtet]
 
Innhold: Drøfting av aktuelle biblioteksaker. Temaer som ønskes tatt opp kan meldes til fylkesbiblioteket når som helst i løpet av året. 
Målgruppe: Biblioteksjefene 
Tid / sted: Tirsdag 12 juni : Bykle rådhus, kommunestyresalen. 
Møtet kombineres med en mini-kulturreise i Setesdal med besøk i Bykle kommunes to nye bibliotekavdelinger m.m. 
Oppfølging av lederseminaret fra våren 2000 legges i tilknytning til møtet. 

Høst: Torsdag 22.november i Arendal 

Ansvarlig: Ingebjørg Aagre 
tlf.: 37 01 39 23 
fax: 37 01 39 75 
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no 


Lederseminar for biblioteksjefer
 
Innhold: Oppfølging av lederseminaret våren 2000
Foreleser: Magne Bjørnerud 
Målgruppe: Biblioteksjefene 
Tid / Sted: Onsdag 13.juni : Hovdestøylen, Hovden
Seminaret arrangeres i forbindelse med vårens biblioteksjefmøte i Bykle
Pris: Fastsettes senere
Kursansvarlig: Ingebjørg Aagre 
tlf.: 37 01 39 23 
fax: 37 01 39 75 
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no


Fagdag for skolebibliotek

I samarbeid med Statens utdanningskontor o.a. 
 
Innhold: Att väcka läslust bland unga blivande männ
Et annerledes rom i skolen.  Bruken av biblioteket i skolehverdag
Fra informasjon og skolebibliotek til skolebiblioteket som informasjonssenter 
Forelesere: Førstelektor ved HiA Elisabeth T. Rafste, Margaretha Ullstrøm og Ellen Sundt 
Målgruppe: Ansatte  i skolebibliotek, folkebibliotek og lærere. 
Tid: 7. juni 
Sted: Arendal 
Pris: 350.-
Ansvarlige: Brit Østerud 
tlf.: 37 01 39 26 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no

Sissel Reinhardtsen
tlf.: 37 01 39 27
fax: 37 01 39 75
e-post: sisselr@aa.fylkesbibl.noBrukermøte Mikromarc 2
 
Innhold: Felles drøfting av problemer i arbeidet med Mikromarc 2 
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole
Tid: Torsdag 6.september 
Sted: Møglestu videregående skole, Lillesand 
Pris: Gratis 
Ansvarlig: Sissel Reinhardtsen
tlf.: 37 01 39 27
fax: 37 01 39 75
e-post: sisselr@aa.fylkesbibl.no


"Garborg-året 2001" - Litteraturseminar

I samarbeid med Aust-Agder-Arkivet, Aust-Agder-Muséet, og Tvedestrand kommune 
 
Innhold: I Aust-Agder markeres "Garborgåret 2001" med et stort arrangement i Holt, Arendal og Tvedestrand 14.-16.september. Programmet er viet både Hulda og Arne Garborg, og omfatter bl.a. Garborg-kveld, litteraturseminar og kunstutstilling i Bomuldsfabriken. 
Forelesere: Professor Leif Mæhle, 1.amanuensis Anders M. Andersen, kulturjournalist Birgit Gjernes, lokalhistoriker Øyvind Bjorvatn 
Målgruppe: Åpent for alle interesserte 
Tid: Lørdag 15.september
Sted: Aust-Agder-Muséet, Arendal 
Seminaravgift: Litteraturseminaret lørdag: Kr. 250.-
Garborgdag søndag: Kr. 200.-
Kontaktperson: Aust-Agder fylkesbibliotek:
Ingebjørg Aagre
tlf.: 37 01 39 23
fax: 37 01 39 75
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no


Bibliotekmøtet 2001

”OM Å KUNNE MER ENN MAN KAN” 
  Verdiformidling i dagens samfunn 

Møtet legges i år til Revsnes hotell, Byglandsfjord, og går over 2 dager. Det legges opp til en sosial samling på kvelden,  og årsmøte i Norsk bibliotekforening, avd. Aust-Agder neste morgen. 

Professor i idéhistorie Guttorm Fløystad vil forelese. Guttorm Fløystad er opprinnelig fra Austre Moland, og er kjent verden over for inspirerende foredragsvirksomhet. 
Han brukes ofte i personalsammenheng i arbeidslivet. 
 
Tid: 10.-11.oktober 
Sted: Revsnes hotell, Byglandsfjord 
Pris: Deltakeravgift, inkl. overnatting, alle måltider og kursavgift: 
 Deltakeravgift enkeltrom  kr. 1.500,- 
 Deltakeravgift dobbeltrom  kr. 1.400,- 
  Deltakeravgift uten overnatting kr. 1.100,- 
Ansvarlig: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


Presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker
 
Innhold: Årets barne- og ungdomsbøker presenteres av forelesere tilknyttet Norsk Barnebokforum. 
Arrangementet i Arendal er starten på en landsomfattende turné som Norsk Barnebokforum gjennomfører hver høst. 
se eget program
Forelesere: 3 personer tilknyttet Norsk Barnebokforum som hver for seg tar for seg årets produksjon av bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker:
Billedbøker v. Inger Lise Belsvik
Barnebøker v. Øystein Rosse
Ungdomsbøker v. Pernille Bineau
Utstilling: Presentasjon av bøkene i samarbeid med P.M.Danielsens bokhandel 
Målgruppe: Ansatte i bibliotek, barnehager og fritidshjem, grunnskoler og bokhandel 
Tid: 9. november 
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet 
Pris: 150,-. Det er mulig å delta på deler av arangementet til redusert pris LUNSJ kr. 65,-
Ansvarlig: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


Forfatterturné
 
 Innhold: Litteraturformidling for barn og ungdom i samarbeid med Norsk forfattersentrum. Forfatteren Kari Sverdrup besøker i løpet av 1 uke bibliotek og skoler og forteller om bøkene sine, om lesing og litteratur. 
Målgruppe: 13 - 16.åringene. 
Vår satsing i forbindelse med "Aksjon txt 2001", som går hele oktober
Tid: Uke 43; mand. 22.- fredag 26.oktober se turneplan
Pris: Ca. kr. 1200,-  pr. arrangement ( 2 skoletimer) 
Ansvarlig: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


Regional Bibliofil-samling

Telemarks brukermøte er åpent for deltakere også fra Aust-Agder 
 
Innhold: Grafiske løsninger og utvidet bruk av Bibliofil. Ellers er det mulig å lufte spørsmål, ønsker, store og små problemer i forbindelse med datasystemet.
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek som bruker Bibliofil. 
Tid: Onsdag 29.august kl.10.00-14.00
Sted: Auditoriet, Arendal bibliotek
Pris:
Ansvarlig: Brit Østerud
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no


Fjernlån - hospitering
 
Innhold: Fylkesbiblioteket tilbyr hospitering hos oss, men kommer også gjerne ut til bibliotekene.  Innhold etter avtale, f.eks. låneveier, søk i baser, internettsøking, evt. annet etter behov. 
Målgruppe: Bibliotekansatte i folkebibliotek og videregående skoler som jobber med fjernlån. 
Tidspunkt: Avtal tid med fylkesbiblioteket 
Sted: Avtales 
Pris: Gratis 
Ansvarlig: Brit Østerud
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no


Utarbeidelse av nettsted (hjemmesider)
 
Innhold: Fylkesbiblioteket tilbyr hjelp til å lage nettsider for biblioteket. I utgangspunktet ønsker vi å bruke Netscape Composer til utarbeidelse av sidene. Programmet er gratis. Vi tilbyr plass på Arendal bibliotek/Fylkesbibliotekets webserver dersom biblioteket ikke har tilgang til annen webserver. Deltakerne lærer å oppdatere sidene selv. 
Målgruppe:  Ansatte i folkebibliotek 
Tidspunkt: Avtal tid med fylkesbiblioteket
Sted: Avtales nærmere
Pris: Gratis
Ansvarlig: Brit Østerud
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post:britoe@aa.fylkesbibl.no
Søking etter og evaluering av informasjon på Internett
 
Innhold: Hvordan bruker man søkeredskapene, hva slags informasjon            finnes på web, hvor finner man den, hvor pålitelig er den og hvordan evaluerer man kvaliteten på informasjonen.
Vi får en gjennomgang av de ulike søkeredskapene; søkemaskiner, emnekataloger, diskusjonsgrupper, postlister og nyhetsgrupper. Etter gjennomgangen blir det praktiske øvelser
Foreleser:  Even Flood, Senior Academic Librarian, Norsk DIANE senter
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek 
Kurset er et beregnet for de som har en del erfaring med bruk av Internett og informasjonssøking
Tid: Mandag 21. januar kl. 1000-1600 for folkebibliotekansatte
Tirsdag 22. januar kl.1000-1600 for ansatte i videregående skole
Sted:  Fylkeshusets kursrom, Fløyheia, Arendal 
Kursavgift:  450.-
Ansvarlige: Aust-Agder fylkesbibliotek
Brit Østerud 
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no
Påmelding: Innen 10. januar 2002

B