[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEKBIBLIOTEKSJEFMØTE OG LEDERSEMINAR  12. - 13. JUNI 2001
[Program] [Saksliste Biblioteksjefmøtet]
 

Vi viser til tidligere informasjon og inviterer til biblioteksjefmøte og lederseminar i Bykle og på Hovden tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2001. Biblioteksjefmøtet avvikles i Bykle rådhus tirsdag, og lederseminaret holdes på Hovdestøylen onsdag. 

Fylkesbibliotekets mål har vært å legge opp til to dager som foruten å gi faglig utbytte, også inneholder kulturelle opplevelser og sosialt samvær. I tillegg er en reise ”fra hav til hei” gjennom Setesdal på denne årstiden en opplevelse i seg selv!

Reisemåte
Reisen er basert på privat transport, og vi oppfordrer biblioteksjefene til å gå sammen om kjøring. Hvis noen får problemer med transporten, ta kontakt med fylkesbiblioteket.
Det er 20 mil fra Arendal til Bykle, og 12 mil fra Evje. Fra Bykle til Hovden er det 3 mil. 

Om programmet (se eget vedlegg med detaljert program)
Vi møtes tirsdag på Bykle folkebibliotek i Bykle samfunnshus som ligger i tilknytning til barne- og ungdomsskolen. Følg skilt til Kommuneadministrasjon og fortsett videre forbi rådhuset. Samfunnshuset og skolen ligger på høyre side og inngangen til biblioteket er rett inn fra veien. Her er det også parkeringsplass. Fra biblioteket er det bare en kort spasertur til Bykle gjestegard hvor vi skal spise lunsj. 

Biblioteksjefmøtet skal være i kommunestyresalen i rådhuset. Etter møtet biler vi opp til Huldreheimen, en samling gamle bygninger fra Setesdal, samlet av Anton Raabe og hans kone, skuespilleren Tore Segelcke. Her blir det omvisning og enkel kaffeservering. 
Dagen i Bykle avsluttes i Bykle kyrkje med omvisning og musikalske innslag før vi kjører til Hovden og Hovdestøylen for middag og overnatting. 

Etter middag besøker vi Hovden filial som ligger i det nye grendehuset.

Biblioteksjefmøtet
Møtepapirer blir ettersendt. Foreløpig står følgende saker på sakslisten:

  • Bredbånd i folkebibliotek - søknader sendt i første runde - nye prosjektidéer fra kommunene?
  • Sørlandets litteraturpris - evaluering av opplegg - bibliotekenes medvirkning
  • ”Sørlandet i 100” - forslag til ”litterære steder” - forfatterarrangementer i kommunene - samarbeid med Høgskolen i Agder
  • Biblioteknett Agder
  • Hva skjer i kommunene - kort nyhetsrunde
Det er ikke kommet inn noen saker fra biblioteksjefene.

Lederseminaret
Lederseminaret legger beslag på hele onsdag. Det er en oppfølging av seminaret vi hadde med samme foreleser i fjor, men innholdsmessig er det ingen ulempe ikke å ha deltatt tidligere. Magne Bjørnerud er rådgiver i organisasjon, ledelse og informasjon. Han har sin bakgrunn i journalistikken, og var ansvarlig redaktør i Hamar Arbeiderblad 1980-1994.  Etter den tid har han vært engasjert med en rekke oppdrag, både i offentlige og private virksomheter – også innen biblioteksektoren. 

Pris
Lederseminaret bekostes av fylkesbiblioteket.
Deltakerne betaler kr.1200,-  som dekker overnatting i enkeltrom, alle måltider i henhold til programmet og omvisninger.
Giro for innbetaling ettersendes sammen med sakspapirer til biblioteksjefmøtet.

Eventuelle forfall
Av hensyn til overnattingen, ber vi om å få beskjed om forfall snarest! 
 

Velkommen til biblioteksjefmøte og lederseminar!
 

Med hilsen
 
Randi Nilsen
fylkesbiblioteksjef
Ingebjørg Aagre
bibliotekkonsulent