Invitasjon

Kikkersåper eller leselyst?
- det bør handle om virkeligheten!

Statens bibliotektilsyn og Den norske Bokhandlerforening inviterer til seminar hvor
vi ser på konkrete og langsiktige aktiviteter rettet mot ungdom i alderen 13 - 16 år.
 

er boken et spennende produkt å tilby ungdom anno 2001 ?
SEMINAR FOR BOKHANDLERE OG BIBLIOTEKARER
DAG 1  MOTIVASJON OG IDEÉR
 
 
10.00 - 10.15 Velkommen 
!les er blitt en forening som størstedelen av bokbransjen står bak. Foreningen  får også betydelig støtte fra 
kulturdepartementet. Statens bibliotektilsyn og Den norske Bokhandlerforening inviterer til seminar hvor vi ser på konkrete og langsiktige aktiviteter basert på lokal strategi, men med eksempler fra prosjekter i Troll i Ord og muligheter under kommende aksjon tXt.
10.15 – 14. 30  Kikkersåper eller leselyst?  - det bør handle om virkeligheten!
Trude Hoel, prosjektleder i Troll i Ord, kulturdepartementets treårige signalprosjektet for lesing , vil videreformidle erfaringer fra en rekke ulike delprosjekt og større kampanjer som har vært en suksess i Stavanger. Visning av bl.a. dokumentaren ”Det virkelige liv” hva er ungdom?  Og presentasjon av Troll i Ord, med spesiell vekt på lesestimuleringstiltak, med ungdom som målgruppe.
14.50 -  16.15 Genrelære – hva er ungdomsbøker?
Vidar Hansen Nordgård er dreven kursholder ved siden av å være bibliotekar med barn og unge som arbeidsfelt. Han holder også kurs for lærere i ungdomsskolen.
16.15 – 16.30 Avrunding av dagen 

DAG 2  PRAKTISK GJENNOMFØRING
 
 
10.00 – 11.30 Presentasjon av !les og Aksjon tXt 2001 v/ Pauline Munch Brudal, daglig leder i !les
Hypertekst 2001 er en litteraturkonkurranse - en litterær labyrint. I år er det 13-16 åringer som blir invitert til å delta i tXt 2001. Navnet på aksjonen er Hypertekst. Hovedhandlingen i Hypertekst er lagt til kjøpesenteret/kulturhuset Hyper, der vi følger karakterene Teus og Aria. Underveis i labyrinten blir en også kjent med andre karakterer i nye bøker. Utrdag fra disse bøkene er knyttet til hovedhandlingen om Teus og Aria. Kari Sverdrup har skrevet hovedhandlingen og fått den til å henge sammen med tekstudragene fra bøkene som er med i labyrinten.
12.30 – 13.15  Er boken et spennende produkt å tilby ungdom anno 2001 ?
- tanker om markedsføring/formidling av leseopplevelse i en tid der alle bare ser på bildene.... v. Pål Hjorth Berge, daglig leder i kommunikasjonsbyrået FASETT
13.30 – 14.15 Kampanjearbeid - strategi og planlegging v. Pål Hjorth Berge, daglig leder i kommunikasjonsbyrået FASETT
14.30 – 16.00  Gruppearbeid og oppsummering
Gjennomgang av hvordan man praktisk arbeider med kampanjearbeid, samt gruppearbeid hvor vi benytter teorien i praksis forut for høstens aksjon tXt.

 
 
Når og hvor:

09. mai – 10. mai: Arendal 
Nærmere opplysning om sted kommer
 

 

Påmelding til:

Aust-Agder fylkesbibliotek v/ Brit Østerud tlf. 37013920
e-mail: britoe@aa.fylkesbibl.no
Påmeldingsfrist: 27. april 

Statens bibliotektilsyn dekker kursavgift, inkl. lunsj.
Deltagerne dekker selv reise- og oppholdsutgifter

 

[ Tilbake ]