[ Tilbake ]

Vil du vite mer om ny norsk skjønnlitteratur ?

 

Aust-Agder fylkesbibliotek inviterer til informasjon om ny norsk skjønnlitteratur på


  Eydehavn bibliotekfilial (Torvet, Eydehavn)
  fredag 23. februar 2001   kl. 10.00 - ca. kl. 15.00

 
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotekene
Bibliotekansvarlige og norsklærere i videregående skoler
Om kurset: Også i år inviterer vi til en gjennomgang av siste års norske skjønnlitteratur for voksne. Det er Fredrikstad bibliotek i samarbeid med Norsk kulturråd og Statens bibliotektilsyn, som står bak prosjektet for formidling og informasjon om ny norsk skjønnlitteratur. I form av muntlig presentasjon og framvisning av bøkene, vil en vesentlig del av den norske prosa-litteraturen for voksne for 2000 bli kommentert og  vurdert. Målet med bokpresentasjonene er å spre informasjon om de bøkene som ikke får så mye oppmerksomhet i bokklubber, presse, radio og fjernsyn, og som kanskje av den grunn når ut til færre lesere enn fortjent.
Foreleser: AUD NORDGARDEN GRIMSTAD, leder av litteraturprosjektet og mangeårig medlem av Norsk kulturråds vurderingsutvalg for kulturfondbøkene.

Møte med en av årets debutanter fra Agder.
 
Kursavgift: Kurset er gratis, men deltakerne betaler selv for en enkel lunsj og kaffe/te og wienerbrød ved ankomst.
Påmelding: Kursansvarlig Ingebjørg Aagre
Aust-Agder fylkesbibliotek
Telefon: 37 01 39 23
Faks: 37 01 39 75
E-post: aagre@aa.fylkesbibl.no
senest onsdag 14. februar 2000
NB! Påmeldingene noteres i den rekkefølge de kommer inn. Etter fristen blir det bare sendt beskjed til de som eventuelt ikke får plass.

Velkommen!