Aust-Agder 
bibliotek og kulturformidling

KURS OG MØTER
2002

Innledning
Hjem


Andre kurs og konferanser:
- Biblioteknett Norge
- HiO/JBI
- Biblioteksentralen
- Brodd

Kurskatalogen oppdateres fortløpende. 
Sist oppdatert: 22.11.2002
ISFI - Informasjonssøking og formidling via internett
 
Innhold: ISFI er et fjernundervisningskurs om bruk av internett som tilbys over Internett. Kurset er utarbeidet ved Høgskolen i Oslo, primært for ansatte ved  folkebibliotek.   Mer informasjon om kurset:
http://jbikurs.hio.no/isfi/kurs/
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek 
Tid: Samlinger etter behov
Samling 8. mai kl. 0900-1530,  24.mai og 21. juni
Sted: Fylkeshuset i Arendal, datakursrommet (inngang D) / fylkesbiblioteket
Pris: Gratis.
Kursansvarlig: Kristin J. Havstad / Brit Østerud
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no
britoe@aa.fylkesbibl.no


Vil du vite mer om ny norsk skjønnlitteratur?
 
Innhold: Også i år inviterer vi til en gjennomgang av siste års norske skjønnlitteratur for voksne. Det 3-årige prosjektet med  formidling og informasjon av ny norsk skjønnlitteratur er avsluttet, men en evaluering viste at det er stort behov for å fortsette informasjonsvirksomheten. 
I form av muntlig presentasjon vil en vesentlig del av den norske prosalitteraturen for voksne fra 2001 bli kommentert og vurdert. 
Foreleser: Prosjektleder Aud Nordgarden Grimstad
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og bibliotek i videregående skole, norsklærere i videregående skole
Tidspunkt: Fredag 15. februar kl. 10.00 - 15.00
Sted: Arendal bibliotek, Eydehavn filial (Torvet, Eydehavn)
Kursavgift: Kr. 100.- inkl.  enkel lunsj og kaffe/te og wienerbrød ved ankomst 
Kursansvarlig: Ingebjørg Aagre
tlf.: 37 01 39 23
fax: 37 01 39 75
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no


Barnebokmøter (3 møter)
 
Innhold: Dagmøter (ca. 4 timer) der ny barnelitteratur blir analysert og vurdert. Alle deltakere er aktive med anmeldelser og i diskusjoner. Flere faste deltakere ønskes.
Tema i juni: Lettlestbøker og faktabøker
Målgruppe: Bibliotekansatte og lærere med barn som målgruppe
Tid/Sted: Onsdag 13. mars i Arendal bibliotek
Onsdag 12. juni i Arendal bibliote
Onsdag 30. oktober i Arendal bibliotek. Tema: ungdomsbøker
Ansvarlige: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
(Tilsvarende møter arrangeres i Setesdalsregionen)


Møter for bibliotekarer i videregående skole (3 møter)
 
Innhold: Drøfting av aktuelle saker for bibliotekene i videregående skole
Målgruppe: Bibliotekansvarlige i videregående skole 
Tid / sted: Mars:   Onsdag 20. mars  kl.10.00 - 14.00
            Tyholmen videregående skole
Juni:      Torsdag  6. juni     kl.10.00-14.00
            Strømsbu videregående skole, biblioteket
            Elisabeth Rafste, HIA (doktoravhandling om skolebibliotek)
November: 26. november kl 10.00 - 14.00
             Risør v.g. skole, Biblioteket. Tema: Referansearbeid og statistikk.
Ansvarlig: Sissel Reinhardtsen
tlf.: 37 01 39 27
fax: 37 01 39 75
e-post: sisselr@aa.fylkesbibl.no


Studietur / kulturreise til København

Turen planlegges sammen med Norsk Bibliotekforening, avd. Aust-Agder og går over 2-3 dager .
Besøk på det nye Universitetsbiblioteket ”Den sorte diamant” og evt. andre bibliotek. 
se eget program
 
Målgruppe: Ansatte i bibliotek og kultursektor 
Tidspunkt: 30. mai - 2. juni
Pris: For medlemmer NBF Aust-Agder: kr.  2.375,-
For ikke-medlemmer: kr. 2.875,-
Kontaktperson: Ingebjørg Aagre 
tlf.: 37 01 39 23 
fax: 37 01 39 75 
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no

Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post:  ruth@aa.fylkesbibl.noBiblioteksjefmøter (3 møter)
 
Innhold:  Drøfting av aktuelle biblioteksaker.
Temaer som ønskes tatt opp kan meldes til 
fylkesbiblioteket når som helst i løpet av året
Målgruppe: Biblioteksjefene
Tid/sted: Onsdag 6. februar, Norlandia Sørlandet Hotell, Grimstad. Tema: Fylkesbibliotekene – fortsatt liv laga?
4. -5. september i Lillesand. Med besøk i Lillesands nye bibliotek 
9. desember i Arendal, Fagforeningens hus, kl. 10-16. Tema: Kommunikasjon - "Bokgilde" - Agder leser færøysk. Se invitasjon m/program
Ansvarlig: Ingebjørg Aagre
tlf.: 37 01 39 23
fax: 37 01 39 75
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no
- for møtet 9.12: Ellen Sjeggestad
tlf.: 37 01 39 29
fax: 37 01 39 75
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no
 

PÅ KAFÉ MED SØRLANDSFORFATTERE
Fokus på Sørlandslitteraturen:

4 forfattertreff (bokkaféer) er planlagt. Tre av arrangementene legges til bokkaféen i Arendal bibliotek. Det fjerde arrangementet blir i Valle.

Arrangementene vil vare ca. 1 time, og bestå av samtale, presentasjon av forfatteren og forfatterskapet, høytlesing av forfatteren og spørsmål fra publikum.

Lørdag 16. mars kl. 14.00  – Bokkafeen i Arendal:
Øystein Lønn i samtale med professor Bjørn Hemmer, Hia

Lørdag 6. april kl. 14.00  – Bokkafeen i Arendal:
Bjarte Breiteig i samtale med amanuensis Oddbjørn Johannessen, Hia

Fredag 6. september – Valle
Paal Helge Haugen i samtale med Kjetil Brottveit

Lørdag 2. november kl. 14.00  – Bokkafeen i Arendal
Håvard Rem i samtale med amanuensis Oddbjørn Johannessen, Hia

Arrangementene er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket,  Høgskolen i Agder, Arendal bibliotek og Valle bibliotek

Kontaktperson: Ruth Skjævestad
  Tlf.: 37 01 39 22
  Fax: 37 01 39 75
  e-post: ruth@aa.fylkesbibl.noPresentasjon av årets barne- og ungdomsbøker
 
Innhold: Årets barne- og ungdomsbøker presenteres av forelesere tilknyttet Norsk Barnebokforum. 
Arrangementet i Arendal er starten på en landsomfattende turné som Norsk Barnebokforum gjennomfører hver høst. 
Forelesere: 3 personer tilknyttet Norsk Barnebokforum som hver for seg tar for seg årets produksjon av bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker:
Utstilling: Presentasjon av bøkene i samarbeid med P.M.Danielsens bokhandel 
Målgruppe: Ansatte i bibliotek, barnehager og fritidshjem, grunnskoler og bokhandel 
Tid: 8. november 
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet 
Pris: Fastsettes senere
Ansvarlig: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


Forfatterturnéer/skriveverksted
-prosjekt "Den kulturelle skolesekken"
 
 Innhold: Litteraturformidling for barn og ungdom i samarbeid med Norsk forfattersentrum og prosjektet ”Den kulturelle skolesekken”, der fylkesbiblioteket koordinerer formidling av kunst- og kulturtilbud  i grunnskolen. Det er ønskelig med et samarbeid  bibliotek/skoler i kommunene
Målgruppe: Elever i grunnskolen
Tid: Våren:
Skriveverksted med forfatteren Anne Grete Hollup
  (Ungdomsskolen)
 Forfatterbesøk med Dagfinn Ingebrigtsen
  (småskolen)

Høsten: 
Skriveverksted med forfatteren Anne Grete Hollup
Forfatterbesøk med Dagfinn Ingebrigtsen og Marit Nicolaysen

1 forfatterturné utenom den kulturelle skolesekken med Siri Mohr.

Pris: Kommunens andel 1/3 av faktiske utgifter
Ansvarlig: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.noBibliotekmøtet 2002
[Invitasjon, program og påmelding]
 
Innhold: Dag 1: Ungdom og litteraturformidling
Dag 2: Et samlet og sømløst bibliotek-norge
Målgruppe: Bibliotekansatte i fag-, folke- og skolebibliotek i begge Agderfylkene
Tid: 21.-22. oktober
Sted:  Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand
Pris: se påmeldingsskjema
Ansvarlig:  Randi Nilsen
tlf.: 37 01 39 26
fax: 37 01 39 75
e-post: randi@aa.fylkesbibl.noFjernlån - hospitering
 
Innhold: Fylkesbiblioteket tilbyr hospitering hos oss, men kommer også gjerne ut til bibliotekene.  Innhold etter avtale, f.eks. låneveier, søk i baser, internettsøking, evt. annet etter behov. 
Målgruppe: Bibliotekansatte i folkebibliotek og videregående skoler som jobber med fjernlån. 
Tidspunkt: Avtal tid med fylkesbiblioteket 
Sted: Avtales 
Pris: Gratis 
Ansvarlig: Kristin Havstad / Brit Østerud
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no
kjh@aa.fylkesbibl.no


Utarbeidelse av nettsted (hjemmesider)
 
Innhold: Fylkesbiblioteket tilbyr hjelp til å lage nettsider for biblioteket. I utgangspunktet ønsker vi å bruke Netscape Composer til utarbeidelse av sidene. Programmet er gratis. Vi tilbyr plass på Arendal bibliotek/Fylkesbibliotekets webserver dersom biblioteket ikke har tilgang til annen webserver. Deltakerne lærer å oppdatere sidene selv. 
Målgruppe:  Ansatte i folkebibliotek 
Tidspunkt: Avtal tid med fylkesbiblioteket
Sted: Avtales nærmere
Pris: Gratis
Ansvarlig: Kristin J. Havstad
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no
Søking etter og evaluering av informasjon på Internett
 
Innhold: Hvordan bruker man søkeredskapene, hva slags informasjon finnes på web, hvor finner man den, hvor pålitelig er den og hvordan evaluerer man kvaliteten på informasjonen.
Vi får en gjennomgang av de ulike søkeredskapene; søkemaskiner, emnekataloger, diskusjonsgrupper, postlister og nyhetsgrupper. Etter gjennomgangen blir det praktiske øvelser
Foreleser:  Even Flood, Senior Academic Librarian, Norsk DIANE senter
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek 
Kurset er et beregnet for de som har en del erfaring med bruk av Internett og informasjonssøking
Tid: Mandag 21. januar kl. 1000-1600 for folkebibliotekansatte
Tirsdag 22. januar kl.1000-1600 for ansatte i videregående skole
Sted:  Fylkeshusets kursrom, Fløyheia, Arendal 
Kursavgift:  450.-
Ansvarlige: Aust-Agder fylkesbibliotek
Brit Østerud 
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: britoe@aa.fylkesbibl.no
Påmelding: Innen 10. januar 2002

B