AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING


[ Program dag 1 ] [ Program dag 2 ] [ Påmelding ] [ Tilbake ]


INVITASJON TIL HØSTENS BIBLIOTEKKONFERANSE 21.-22.10.2002

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer med dette til høstens  bibliotekmøte på Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand.

Mandag 21.oktober:
 
Tema:  UNGDOM OG LITTERATURFORMIDLING 
Vi får stadig bekreftet i nye leseundersøkelser at norsk ungdom skårer lavt i  forhold til ungdom i andre land når det gjelder leseforståelse og leseinteresse.  På seminaret vil det settes fokus på ungdomslitteraturen, på måter å formidle litteraturen på, og erfaringer med ulike leseprosjekt rettet mot ungdom.
 
Målgrupper: Ansatte i folkebibliotek 
Ansatte i skolebibliotek i ungdomsskolen og videregående skole
Lærere som underviser i norsk og litteratur i ungdoms- og videregående skole
 

Tirsdag 22.oktober:
 
Tema: ET SAMLET OG SØMLØST BIBLIOTEK-NORGE 
I en tid med store omorganiseringer, etablering av ABM-utvikling og 
debatt om ny biblioteklov, vil sentrale aktører legge fram visjoner og forutsetniger for at vi i Norge skal få til et sømløst bibliotektilbud der brukernes behov står i sentrum.
 
Målgrupper: Ansatte i fagbibliotek
Ansatte i folkebibliotek
Administrasjon og politikere i kommune og fylkeskommune
 

Invitasjonen sendes målgruppene i begge Agder-fylkene. Vi håper selvfølgelig at mange vil delta begge dagene.

Norsk bibliotekforening, avd. Aust-Agder har tradisjon for å legge sitt årsmøte til det årlige bibliotekmøtet på høsten. Det er også tilfellet denne gangen, slik at middagen og sosialt samvær mandag kveld arrangeres i samarbeid med dem.

Frist for bindende påmelding: Fredag 11. oktober.

Vi ønsker velkommen til høstens bibliotekkonferanse!

Vennlig hilsen
 
Randi Nilsen
Fylkesbiblioteksjef 


Ruth Skjævestad
Avd.leder

 
 

Sendes til:
Folkebibliotek i Aust- og Vest-Agder
Fagbibliotek i Aust- og Vest-Agder
Skolebibliotek i ungdoms- og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder
Ungdoms- og videregående skoler i Aust- og Vest-Agder
Kommunene i Aust- og Vest-Agder
Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner
Jan Rudy Kristensen, styremedlem i Norsk bibliotekforening