[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING
BIBLIOTEKSJEFMØTE  MANDAG  9. DESEMBER  2002 
[Program / Saksliste]
 

Vi ønsker velkommen til biblioteksjefmøte

   Mandag  9. desember 2002 
   Møtested: Fagforeningenes Hus, Nedre Tyholmsv. 16,  Arendal

Kommunikasjon er et aktuelt tema. Veiledningsprosjektet er kommet i gang i alle kommunene og ser foreløpig ut til å fungere bra. I den anledning har vi fått Carl Christian Bachke fra Høgskolen i Agder til å komme nærmere inn på emnet i foredraget: ”Kommunikasjon: om roller og relasjoner i samhandling”.

Den årlige presentasjonen av ny norsk skjønnlitteratur ved Aud Nordgarden Grimstad er nå dessverre avsluttet. Da dette var noe mange fant svært matnyttig ønsker vi å finne andre måter å følge dette opp på.  Buskerud har, i samarbeid med flere fylker,  startet opp noe de kaller ”Bokgilde”. I den anledning kommer Anne Foss fra Buskerud fylkesbibliotek for å inspirere oss til å starte noe liknende ved å fortelle om deres erfaringer og arbeidsmåter.

Som vanlig er det beregnet tid til en kort runde rundt bordet med nytt fra kommunene. Stort og smått  som kan ha interesse for flere hører hjemme her. 

Øvrige programposter  og tidsrammer går frem av vedlagte program.

Praktiske opplysninger
Fagforeningenes Hus ligger på Tyholmen, nærmere bestemt Nedre Tyholmsv. 16.
Utenom vanlig gateparkering kan biler parkeres i ett av parkeringshusene eller i Barbubukt som er det rimeligste alternativet.
I utgangspunktet  regner vi med at alle biblioteksjefene møter. Men av hensyn til bespisningen ber vi om at påmelding/eventuelt forfall meldes til:

 Ellen Sjeggestad
 Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no
 tlf.: 37 01 39 29
 innen onsdag 4. desember

Servering kr. 150
Giro for innbetaling følger vedlagt, og bes betalt før møtet.
 

Vel møtt i Arendal!
 
 

Randi Nilsen
fylkesbiblioteksjef 
                                                                                                 Ellen Sjeggestad
                                                                                                 avdelingsleder