Aust-Agder 
bibliotek og kulturformidling

KURS OG MØTER
2003

Innledning
Hjem


Andre kurs og konferanser:
- Biblioteknett Norge
- HiO/JBI
- Biblioteksentralen
- Brodd

Kurskatalogen oppdateres fortløpende. 
Sist oppdatert: 13.11.2003 
MØTER FOR BIBLIOTEKARER I VIDEREGÅENDE SKOLE  ( 4 MØTER )
 
Innhold: Drøfting av aktuelle saker for bibliotekene i videregående skole
Målgruppe: Bibliotekansvarlige i videregående skole
Tid/sted: Januar: Mandag 27. kl.10.00 - 14.00    Dahlske vg. skole
Onsdag 11. juni:  Sted: Barbu vg. skole kl. 10 - 14

Dato for de andre møtene fastsettes senere

Kursansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


KURS I TALE- OG PRESENTASJONSTEKNIKK
[ Invitasjon ]
 
Innhold: Kurset vil gi trening i å fremføre en tekst foran et publikum. Det du lærer vil du ha nytte av, hvis du senere en gang skal holde tale, et innlegg eller et foredrag. Du vil bli flinkere til å lage en disposisjon for det du skal formidle, få kontakt med publikum, og oppnå større trygghet i en formidlingssituasjon.
Kursleder: Marianne Svarstad, Svarstad produksjoner, Oslo.
Hun har i over 10 år holdt kurs i tale- og presentasjonsteknikk, både på arbeidsplasser og for privatpersoner.
Målgruppe: Bibliotekansatte i folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole
Tid: Onsdag 5. og torsdag 6. februar kl. 09.00 – 18.00
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Prist: Kr. 2.200,- inkludert lunsj og pausemat begge dager

NB! Begrenset antall plasser!

Kursansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


BARNEBOKMØTER (3 MØTER)
 
Innhold: Dagmøter (ca. 4 timer) der ny barnelitteratur blir analysert og vurdert. Alle deltakere er aktive med anmeldelser og i diskusjoner. Flere faste deltakere ønskes.
Målgruppe: Bibliotekansatte og lærere med barn som målgruppe
Tid/Sted: Onsdag 19. mars i Arendal bibliotek
Onsdag 4. juni: Barnebokmøte. Tema: Faglitteratur for barn og ungdom. Foreleser: Lærer og       skolebibliotekar Ole Peder Moy, His 1-10 skole.
Onsdag 26. november. Sted Arendal bibliotek, auditoriet. Tema: Ungdomsbøker.
Ansvarlige: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
Tilsvarende møter arrangeres i Setesdalsregionen 


KURS KLASSIFIKASJON: DDK5
[ Invitasjon ]
 
Innhold: Kurset tar for seg endringene i DDK5 sammenliknet med DDK4, særlig: totalt reviderte klasser, detaljeringsnivå, noteapparat, registerbruk.
Praktiske øvelser inngår. Deltakerne bør ha lest innledningen til DDK5 før kurset, og ha med eget eksemplar av klassifikasjonstabellen.
Foreleser: Høgskolelektor Jon Anjer, Høgskolen i Oslo. Avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag
Målgruppe: Bibliotekarer i folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole. Max 30 deltakere
Tid: Fredag 21. mars kl. 09.00 – 15.30
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Pris: Kr. 500,- inkludert lunsj
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


BOKGILDE
BIBLIOTEKANSATTE ANBEFALER NY NORSK SKJØNNLITTERATUR
[ Invitasjon ]
 
Innhold: Også i år inviterer vi til en gjennomgang av forrige års norske skjønnlitteratur for voksne. På BOKGILDE vil foreleserne denne gangen være bibliotekansatte som er engasjert av fylkesbiblioteket. 7 lektører har  i samarbeid valgt seg ut 5 bøker hver som skal omtales.
Forelesere: Bibliotekansatte i Aust-Agder.
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og  bibliotek i videregående skoler,  norsklærere i videregående skoler og bokhandlere. 
Tid: Torsdag 10.april kl. 10.00 – ca. kl. 15.00
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Kursavgift: Kr. 100,- inkludert enkel lunsj
Kursansvarlig: Ellen Sjeggestad 
tlf.: 37 01 39 29 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.noSTUDIETUR
Avlyst pga for få påmeldte
 

Turen planlegges sammen med Norsk Bibliotekforening, avd. Aust-Agder.
 
Målgruppe: Medlemmer i NBF – åpent for andre interesserte hvis plass.
Tidspunkt: Torsdag 22. mai – søndag 25. mai
Sted: Sør-Sverige
Pris: Ikke fastsatt
Kontaktperson: Ellen Sjeggestad
tlf.: 37 01 39 29
fax: 37 01 39 75
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.noBIBLIOTEKSJEFMØTER ( 2 MØTER)
 
Innhold: Drøfting av aktuelle biblioteksaker.
Temaer som ønskes tatt opp kan meldes til fylkesbiblioteket når som helst i løpet av året.
Målgruppe: Biblioteksjefene
Tid/sted: 11.-12. juni, Tvedestrand - Se program
Tema: Evaluering av veiledningsprosjektet
Kollegaveiledning

Torsdag 6. november  i Arendal bibliotek, kl.10.00-ca.kl.15.30 (Kaffe/te fra kl.9.30)
Programmet vil inneholde 2 hovedtemaer: 

  • Oppfølging fra bibliotekmøtet 23.oktober med orientering om planprosesser i forbindelse med      bibliotek/kulturformidlingsplan. v/planavdelingen i fylkekommunen og  fylkesbiblioteksjef i Oppland, Gunhild Aalstad
  • Informasjon v/Det flerspråklige bibliotek, Deichmanske bibliotek, om de tjenester avdelingen kan tilby. Denne sekvensen blir sammen med bibliotekansvarlige i videregående skoler 
Ansvarlig
11-12. juni:
Randi Nilsen 
tlf.: 37 01 39 26 
fax: 37 01 39 75 
e-post: randi@aa.fylkesbibl.no
Ansvarlig
6. nov.:
Ingebjørg Aagre 
tlf.: 37 01 39 23 
fax: 37 01 39 75 
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no


SEMINAR OM HAGELITTERATUR
[ Invitasjon ]
 
Innhold: Om hage og hagelitteratur som kulturbærer, hagehistorie på Agder, hagen i skjønnlitteraturen og om urter i litteraturen. Seminaret vil gå over to dager, med foredrag og hagevandring på Sofienlund, Tromøy, på lørdag, og tur til Agder naturhistoriske museum  søndag.
Målgruppe: Åpent for alle interesserte.
Tidspunkt: 30.-31. august
Sted: Aust-Agder Museet /
Agder naturhistoriske museum

Utstillinger i Aust-Agder museet og Arendal bibliotek

ABM-prosjekt: Seminaret er et samarbeid mellom Aust-Agder bibliotek og kulturformidling, Aust-Agder-Arkivet og Aust-Agder museet.
Ansvarlig: Ingebjørg Aagre 
tlf.: 37 01 39 23 
fax: 37 01 39 75 
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.noKURS I BOKPLEIE – FOREBYGGENDE ARBEID OG REPARASJON
[ Invitasjon ]
 
Innhold: Kurset er todelt. Første del tar for seg forebygging. Vi får en demonstrasjon av plasting av pocketbøker og bøker med stive permer.
Andre del består av reparasjon herunder de vanligste skadene, løse ark, hjørner, løs bokblokk, når bør boka kasseres?
Det vil også bli noe tid til at deltakerne plaster selv.
Kursleder: Bokbinder Bente Brynildsen som inntil i år har hatt eget bokbinderi. I tillegg vil Marit Kopstad fra BS Eurobib AS være med.
Målgruppe: Ansatte i folke- og skolebibliotek
Tidspunkt: onsdag 10. september 2003 kl. 10.00 –  kl. 14.30
Sted:  Eydehavn bibliotekfilial (Torvet, Eydehavn) 
Pris: Kr. 900,- inkludert  lunch 
Ansvarlig:  Ellen Sjeggestad
tlf.: 37 01 39 29
fax: 37 01 39 75
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no
LESEGLEDE - FORMIDLINGSSEMINAR
[Invitasjon]
 
Innhold: Kurset vil gi innføring i konkrete arbeidsmåter, og gi informasjon om relevant barne- og ungdomslitteratur for mange typer barn/ungdom.

Prosjektene  ”Inn i teksten” og ”Ungdom inn i teksten” har som målsetning å gi lærere og elever kunnskap om nyere barne- og ungdomslitteratur, gi elevene leseopplevelser og stimulere til varig leselyst.

Foreleser: Prosjektleder og skolebibliotek-koordinator Marianne Lillesvangstu, Kristiansand pedagogiske senter.
Målgruppe: Pedagoger, bibliotekansatte, litteraturformidlere
Tid: Torsdag 25. september  kl. 09.00 – 16.00
Sted: Strand hotell, Fevik
Pris: kr 410,-
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
LESEGLEDE - FORTELLER-SEMINAR
[Invitasjon]
 
Innhold: Seminaret gir en innføring i muntlig fortelling og ulike fortellerteknikker. Deltakerne får presentert og prøvd ulike måter  å lage fortellinger på og innøve ferdige tekster.
Foreleser: Hilde Eskild er lærer  ved Tingsaker skole i Lillesand. Hun har deltatt  på en rekke kurs holdt av kjente nordiske fortellere, og har jobbet som forteller og kursholder i mange sammenhenger. Hun er medlem av Norsk Fortellerforum, og er i år også engasjert som forteller av ”Den kulturelle skolesekken” i Aust-Agder.
Målgruppe: Pedagoger, bibliotekansatte, litteraturformidlere
Tid: Fredag 26. september kl. 09.00 – 16.00
Sted: Strand hotell, Fevik
Pris: kr. 410,- 
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
BIBLIOTEKMØTET 2003 - UTVIKLING GJENNOM SAMARBEID
[Invitasjon]

Tema for høstens bibliotekmøte er også i år utviklingen av norsk bibliotekvesen. Det vil bli satt fokus på nye samarbeids- og driftsformer.
 
Målgruppe: Bibliotekansatte i  folke- og skolebibliotek
Politikere i kommuner og fylkeskommunen
Tid: Torsdag 23. oktober
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Pris: Møteavgift inkl. servering: kr. 430,-. 
Ansvarlig: Ingebjørg Aagre
tlf.: 37 01 39 23 
fax: 37 01 39 75 
e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no
PRESENTASJON AV ÅRETS BARNE- OG UNGDOMSBØKER 
[Invitasjon]
 
Innhold: Årets barne- og ungdomsbøker presenteres av forelesere tilknyttet Norsk Barnebokforum. 
Arrangementet i Arendal er starten på en landsomfattende turné som Norsk Barnebokforum gjennomfører hver høst.
Forelesere: 3 personer tilknyttet Norsk Barnebokforum som hver for seg tar for seg årets produksjon av bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker.
Utstilling: Presentasjon av bøkene i samarbeid med Norli, Arendal
Målgruppe: Ansatte i bibliotek, barnehager og fritidshjem, grunnskoler og bokhandel.
Tid: Fredag 7. november
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Pris: Se invitasjon
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
KURS  I INTERNETT-RESSURSER
[Invitasjon]
 
Innhold: Kurset vil ta for seg ulike elektroniske ressurser som brukes i referanse- og fjernlånsarbeid, med hovedvekt på tidsskriftbaser/artikkelbaser. Kurset forutsetter ingen forkunnskaper eller erfaring i søking på internett.
Kursholdere: Anders Ericson, frilanser med bibliotek som spesialområde (www.frilanders.net)
Arthur N. Olsen, IT-koordinator, Høgskolen i Agder, Bibliotektjenesten
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek 
Tidspunkt: Tirsdag 11. november, kl 9.30-15.30
Sted: Fylkeshuset, Arendal 
Ansvarlig: Kristin J. Havstad
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no
ISFI - INFORMASJONSSØKING OG FORMIDLING VIA INTERNETT 
 
Innhold: ISFI er et fjernundervisningskurs om bruk av internett som tilbys over Internett. Kurset er utarbeidet ved Høgskolen i Oslo, primært for ansatte ved  folkebibliotek.   Mer informasjon om kurset: http://jbikurs.hio.no/isfi/kurs/ 
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek
Tid: Samlinger etter behov
Pris: Gratis
Ansvarlig: Kristin J. Havstad
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no
FJERNLÅN - HOSPITERING
 
Innhold: Fylkesbiblioteket tilbyr hospitering hos oss, men kommer også gjerne ut til bibliotekene.  Innhold etter avtale, f.eks. låneveier, søk i baser, generell internettsøking, evt. annet etter behov. 
Målgruppe: Bibliotekansatte i folkebibliotek og videregående skoler som jobber med fjernlån. 
Tidspunkt: Avtal tid med fylkesbiblioteket 
Sted: Avtales 
Pris: Gratis 
Ansvarlig: Kristin J. Havstad 
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no


FORFATTERTURNÉER/FORTELLERTURNÉER 
”Den kulturelle skolesekken”
 
Innhold: Litteraturformidling for barn og ungdom i samarbeid med Norsk forfattersentrum og prosjektet ”Den kulturelle skolesekken”, der fylkesbiblioteket koordinerer formidling av kunst- og kulturtilbud  i grunnskolen. Det er ønskelig med et samarbeid  bibliotek/skoler i kommunene.
Målgruppe:  Elever i grunnskolen
Våren: Besøk av forfatterne:
  Marit Nicolaysen (barneskolen)
  Thor Soltvedt (ungdomsskolen)

Fortellerforestillinger med
  Hilde Eskild og Harald Langaasdalen (barneskolen)

Høsten: Konkrete tilbud kunngjøres senere.
Pris: Kommunens egenandel fastsettes for hver turné.
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


1
B