[ Invitasjon ]

[ Påmelding ]

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
BIBLIOTEKMØTET 2003 -  UTVIKLING GJENNOM SAMARBEID?
Clarion Tyholmen Hotel, Arendal, 23. oktober  2003 
 
 

    PROGRAM 
 
10.00 10.30 Kaffe/te/rundstykker
10.30  Åpning 
v/ordfører i Arendal 
10.45 Biblioteket møteplass i lokalsamfunnet
Førsteamanuensis Svanhild Aabø, Høgskolen i Oslo
11.50 12.00 Pause
12.00 Hva er smått -  hva er godt?  Synspunkter på det norske biblioteklandskapet
Rådgiver Tone Moseid, ABM-utvikling
13.00 - 14.00 Lunsj
14.00 Utvikling gjennom samarbeid
    -   Bibliotekprosjekt Hallingdal
        Biblioteksjef Aslaug Brattåker, Ål

    -   Samarbeid i Rogaland mellom kommunene Stavanger, 
        Sola, Randaberg og Sandnes
        Bibliotek- og kulturhussjef Trond Lie, Stavanger

15.00 Pause m. forfriskninger
15.15     -  8K-samarbeidet i Aust-Agder 
        v/prosjektleder Hilde Bergersen

    -  Setesdal Regionråd
        v/daglig leder Arne Tronsen
 

16.00 Avslutning