[ Program ]

[ Påmelding ]
 
 
 
 

[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING

Til kommunene 
    v/folkebiblioteket
    v/rådmann og politikere
    v/kulturansvarlig
Til fylkeskommunen
    v/rådmann og politikere
 
 

BIBLIOTEKMØTET 2003:  UTVIKLING GJENNOM  SAMARBEID 
 

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til årets bibliotekmøte
 
Dato: torsdag 23.oktober 2003
Møtested:  Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Tidspunkt:  kl. 10.00 ca. kl. 15.30

Interkommunalt samarbeid om bibliotektjenester har vært et aktuelt bibliotekpolitisk  debattema siste år. Regjeringens forslag om å fjerne bestemmelsen i bibliotekloven om at alle kommuner skal ha folkebibliotek lokalisert til sin kommune, ble møtt med sterk motstand fra mange hold, og endte med at kommunene fortsatt er pålagt å ha et folkebibliotek. Loven åpner imidlertid for samarbeid om bibliotektjenester, og i  høringsutkast til fylkesplan for Aust-Agder 2004-2007, fokuseres det også på regionalt samarbeid i kommunesektoren for å kunne yte et godt tjenestetilbud til brukerne. 

 Hovedinnledere er avd. direktør Leikny Haga Indergaard  i ABM-utvikling Statens senter 
 for arkiv, bibliotek og museum, og 1.amanuensis Svanhild Aabø, Høgskolen i Oslo. Leikny 
 Haga Indergaard uttalte til Kommunal rapport tidligere i år, at vi har for mange små 
 biblioteker, mens Svanhild Aabø i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid om bibliotekets 
 verdi i samfunnet, viser til undersøkelser som forteller at det er viktig å ha bibliotek i 
 nærmiljøet. 

 Programmet etter lunsj byr på innlegg om konkrete samarbeidsprosjekter, og det blir 
 også en kort orientering om aktuelle samarbeidsorganer i Aust-Agder.

 Det blir anledning til spørsmål etter innleggene.

 Målgruppen for møtet er ansatte i folkebibliotekene, kulturansvarlig i kommunene, 
 representanter for sentraladministrasjon og politikere i kommuner og fylkeskommune.
 
 

Møteavgift inkl. servering: kr. 430,-. 
Giro sendes ut ved mottatt påmelding og bes betalt før møtet.
 
 
Påmelding: Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Serviceboks 617, 4809 Arendal
Fax nr.: 37 01 39 75
E-post: biblkult@aa-f.kommune.no
Elektronisk påmelding
Frist: fredag 10.oktober.

Vel møtt til Bibliotekmøtet 2003!
 
 
 
Randi Nilsen
fylkesbiblioteksjef
Ingebjørg Aagre
bibliotekkonsulent