[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING 
 
DRIVER DU MED BOKREPARASJON I DITT DAGLIGE ARBEID?
 

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til:

Kurs i bokpleie  -
forebyggende arbeid og reparasjon

Sted: Eydehavn bibliotekfilial (Torvet, Eydehavn)
 Tid: onsdag 10. september 2003 kl. 10.00   kl. 14.30


Målgruppe:  Ansatte i folke- og skolebibliotek
Om kurset:  Kurset er todelt. Første del tar for seg forebygging. 
Vi får en demonstrasjon av plasting av pocketbøker og bøker med stive permer.
Andre del består av reparasjon, herunder de vanligste skadene som løse ark,
hjørner, løs bokblokk, når bør boka kasseres?
Det vil også bli noe tid til at deltakerne plaster og reparerer selv.

Kurset er ved bokbinder Bente Brynildsen som inntil i år har hatt eget bokbinderi. 
I tillegg vil Marit Kopstad fra BS Eurobib AS være med. De har med seg alt kursmateriell.

Kursavgift: Kr. 900,- inkludert  lunch 
Påmelding:  Kursansvarlig Ellen Sjeggestad
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Tlf.: 37 01 39 29 
Fax: 37 01 39 75
E-post: ellen@aa.fylkesbibl.no
senest mandag 18. august 2003

NB! Kurset kan ta 20 deltakere. Påmeldingene noteres i den rekkefølge de kommer til det er fulltegnet. 
       Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere.