[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLINGBIBLIOTEKSJEFMØTE  TORSDAG 6. NOVEMBER 2003
[Program / Saksliste]

Vi viser til tidligere informasjon, og ønsker velkommen til høstens biblioteksjefmøte:

                        Torsdag 6. november 2003 
                        Møtested: Arendal bibliotek, Auditoriet
                        Tidsramme: kl. 10.00 16.00 (kaffe fra kl. 09.30)

Programmet har to hovedtemaer:

  • Forberedelse til arbeidet med bibliotek-/kulturformidlingsplan for Aust-Agder.  Fylkeskommunens planavdeling vil orientere om planprosessen for fylkesplanen for Aust-Agder 2004-2007, vedtatt av Fylkestinget 14.-15. okt. 2003 (Ft-sak 033/03) og fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad, Oppland fylkesbibliotek orienterer om ny bibliotekplan for Oppland som nettopp er sendt ut på høring..
  • Det flerspråklige bibliotek (DFB) ved Deichmanske bibliotek som kompetansebibliotek for bibliotektjenester til språklige minoriteter. 

  • Nettopp kåret til Årets bibliotek 2003! 
    NB! Denne programposten blir sammen med bibliotekansatte i videregående skoler og er også åpen for deltakelse fra andre bibliotekansatte i folkebibliotekene.
Det er videre satt av tid til den vanlige kommunerunden og saker fra fylkesbiblioteket.
Program/saksliste.

Biblioteksjefene betaler denne gang ikke noe for servering. Andre folkebibliotekansatte som vil delta på programmet med Det flerspråklige bibliotek og ønsker lunsj, betaler kr. 70,-.
Av hensyn til bespisningen ber vi om at påmelding/evt. forfall meldes senest 4. november.

Vel møtt i Arendal!
 
 

Randi Nilsen
fylkesbiblioteksjef
                                                                                                 Ingebjørg Aagre
                                                                                                 bibliotekrådgiver