[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLINGBIBLIOTEKSJEFMØTE  I TVEDESTRAND 11. - 12. JUNI 2003 
[Program / Saksliste]
 

Vi viser til tidligere informasjon og ønsker velkommen til biblioteksjefmøte
 

   Onsdag 11. og torsdag 12. juni  2003 
   Møtested onsdag: Tvedestrand folkebibliotek, Parkvn. 8
   Møtested torsdag: Nes Verk, Golfklubbens lokaler
 

Denne gangen har vi valgt Bokbyen ved Skagerrak, altså Tvedestrand, som møtested. Bokbyen ble presentert på biblioteksjefmøtet i Lillesand i fjor og vi har gleden av å invitere dere med på en byvandring med stopp i Bokbyen. Vandringen avsluttes ved Galleri Tvedestrand. Her legger vi opp til et kulturelt program og avslutter kvelden med middag og sosialt samvær.

Programmet torsdag vil i stor grad bli preget av veiledningsprosjektet som nå er avsluttet.
Prosjektet skal evalueres og vi ønsker en diskusjon om veien videre. 
I den anledning har vi engasjert Reidar Espeland fra HiA som kommer for å snakke om kollegaveiledning.

Etter lunch og omvisning på Næs Jernverksmuseum er det som vanlig beregnet tid til en kort runde rundt bordet med nytt fra kommunene.
Fjernlån ser ut til å være et tema som stadig kan diskuteres. Fylkesbiblioteket vil orientere om nye signaler fra ABM-utvikling.

Øvrige programposter og tidsrammer går fram av vedlagte program/saksliste.
 
 

Praktiske opplysninger

Vi møtes onsdag kl. 16.00 på Tvedestrand folkebibliotek. Her fins flere muligheter for parkering (se kart). Vi får  en enkel servering før vi starter byvandringen.
Overnattingssteder er Tvedestrand Fjordhotell (Brygga, Fritz Smithsgt. 7, sentralt i byen) og Nes Pension (langs E-18 mot Fianekrysset). Vi ber dere krysse av under for hvilket alternativ dere ønsker.

Torsdag morgen møtes vi på Nes Verk, i Golfklubbens lokaler, for faglig program. Følg skilter merket golfbanen fra Fianekrysset. Parkeringsplassen ligger like ved golfparken.

Av hensyn til overnatting og bespisning, ber vi om at skjemaet nedenfor sendes oss så raskt som mulig og senest torsdag 22. mai. Ønsker om overnattingssted noteres fortløpende så det vil være en fordel å melde seg på tidlig. Hver enkelt betaler for reise og overnatting, og gjør selv opp for seg på hotellet. Fylkesbiblioteket dekker øvrige utgifter. 
 

Vel møtt i Tvedestrand!
 

Randi Nilsen
fylkesbiblioteksjef 
                                                                                                 Ellen Sjeggestad
                                                                                                 avdelingsleder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteksjefmøte i Tvedestrand 11. 12. juni 2003

Navn .
Bibliotek ...

__  Overnatting på Tvedestrand Fjordhotell, enkeltrom m/frokost                         kr. 890,- 
 

__  Overnatting på Tvedestrand Fjordhotell, dobbeltrom m/frokost                       kr. 545,-
       (pr. person) 

__  Overnatting på Nes Pension, enkeltrom m/frokost (kun 2 slike rom)                kr. 350,- 

__  Overnatting på Nes Pension, dobbeltrom m/frokost (pr. person)                     kr. 250,- 
 

NB! Nes Pension har fellesdusj i gangen, vask på alle rom.
 

Evt påmelding pr epost til Ellen Sjeggestad,  ellen@aa.fylkesbibl.no