[Elektronisk 
påmelding]
 

[ Tilbake ]


 

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING

Inviterer til

2-dagers seminar 
om leseglede og fortellinger:

Torsdag 25. sept. 2003 : FORMIDLINGS-SEMINAR
Fredag   26. sept. 2003 : FORTELLER-SEMINAR

Sted: STRAND HOTELL, FEVIK


LESEGLEDE-
FORMIDLINGS-SEMINAR:

”INN I TEKSTEN”

Torsdag 25. september 2003kl. 09.00 – 16.00
Sted:Strand hotell, Fevik

Kursholder:Marianne Lillesvangstu

Målgruppe:Pedagoger/bibliotekansatte /litteraturformidlere

MARIANNE LILLESVANGSTU er prosjektleder for ”Inn i teksten” og ”Ungdom inn i teksten”, litteratur-formidlingsprosjekt i Agder-fylkene.  Prosjektene er finansiert av Norsk kulturråd, og drives av Norsk barnebokinstitutt. Målsetningen er å gi lærere og elever kunnskap om nyere barne- og ungdoms-litteratur, utvikle nye metoder innen litteratur-formidling, og gi elevene leseropplevelser og stimulere til varig leselyst.

Seminaret vil gi innføring i konkrete arbeidsmåter, og gi informasjon om relevant barne- og ungdomslitteratur

LESEGLEDE –
FORTELLER-SEMINAR:

”SNIKK, SNAKK, SNUTE”

Fredag 26. september 2003 kl. 09.00 – 16.00
Sted:Strand hotell, Fevik

Kursholder:Hilde Eskild

Målgruppe:Pedagoger/bibliotekansatte /litteraturformidlere

HILDE ESKILD er lærer ved Tingsaker skole i Lillesand. Hun har deltatt på en rekke kurs holdt av kjente nordiske fortellere, og jobbet mye som forteller og kursholder. Hun er medlem at Norsk Forteller-forum,  og har sammen med B. Hambro gitt ut boka : ”Snikk, snakk, snute; en praktisk bok om fortellinger” (2002). I år turnerer hun med forestillinger for ”Den kulturelle skolesekken” i Aust-Agder. 

Seminaret gir en praktisk innføring i muntlig fortelling og ulike fortellerteknikker. Deltakerne får presentert og prøvd ulike måter å lage fortellinger på og innøve ferdige tekster.

Påmeldingfrist: 12. september 2003
[Elektronisk påmelding]


Gi rom for lesing!

Strategi for stimulering av leselyst og leseferdighet 2003
Strategien skal bidra til å :

1. Styrke elevenes leseferdigheter og motivasjon for lesing
2. Styrke lærernes kompetanse i leseopplæring og bruk av skolebibliotek
3. Motivere barn, unge og voksne til å gi mer rom for lesing i barnehage, skole, hjem og fritid
4. Øke bevisstheten om lesing som grunnlag for annen læring, kulturell kompetanse, 
     livskvalitet, deltakelse i arbeidslivet og et demokratisk samfunn
5. Styrke lærernes kompetanse om ny og aktuell barne- og ungdomslitteratur
6. Stimulere til formidling av litteratur 

                                                                                                         Kristin Clemet 
                                            Utdannings- og forskningsminister, april 2003

For mer informasjon kontakt:
Ruth Skjævestad
37 01 39 22 – ruth@aa.fylkesbibl.no
Tlf. 37 01 39 22  Fax: 37 01 39 75 
biblkult@aa-f.kommune.no   www.aa.fylkesbibl.no