[ Invitasjon ]

[ Påmelding ]

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
KURS I INTERNETT-RESSURSER
Fylkeshusets IT-kursrom (inngang D), Fløyheia, Arendal - 11. november 2003 
 
 

    PROGRAM
[med forbehold om endringer]


9.30 - 10.30
[Anders Ericson]
Innledning: Referansearbeid på 2000-tallet – forskjeller og likheter i forhold til 1900-tallet!
Bl.a. litt om kildekritikk og kommersiell konkurranse

Hvordan bruke e-tidsskrift og andre fulltekstressurser mer aktivt i referansearbeidet:
Om bibliografiske og fulltekst-ressurser – og kombinasjoner!
[Bl.a. om:
-  tidsskriftsstoff og –baser, 
-  e-bokressurser,
-  faktabaser/oppslagsverk,
-  nyhetstjenester,
-  "intelligente" agenter/RSS]

10.30 - 10.45  Pause m/kaffe
10.45 – 12.00
[Anders Ericson]
Virtuelle referansetjenester
Bl.a. om Bibliotekvakten.no

Andre ressurser
Nyhetslister, personer og institusjoner.. og bøker!

12.00 – 12.45  Lunsj
12.45 – 13.15
[Kristin Havstad]
Litt om verifisering – Bestilling av artikkelkopi
[Norart / Samper / Bibsys / Nosp]
13.15 – 13.45
[Arthur Olsen]
Demo av elektroniske tjenester ved HiA. For at vi skal vite hva studenter og ansatte ved HiA har tilgang til, inkl elektroniske tidsskrifter som det kan bestilles artikler fra (gratis for bibliotek i Agder)
[Ebscohost, ISI, Ovid, Science Direct, Ebsco AtoZ osv.]
13.45 – 14.45
[Arthur Olsen]
Gjennomgang av tre viktige gratis databaser Ingenta, ERIC & PubMed
Kaffepause underveis.
14.45 – 15.15
[Arthur Olsen]
Oppgaver i bruk av Ingenta, ERIC og PubMed
15.15 – 15.30
[Anders Ericson /
Arthur Olsen]
Oppsummering