Norsk  barnebokforum

Presenterer årets

BARNE og UNGDOMS-BØKER 2003
 

For 5. gang samles vi i Arendal til  presentasjoner av årets barne- og ungdomslitteratur
 
TID:  Fredag 7. november 2003 kl. 11.30-15.50
STED:  Arendal bibliotek, auditoriet, 3. etasje
PRESENTASJON AV : Billedbøker v. Trude Tjensvold
Barnebøker v. Alf Ramsfjell
Ungdomsbøker v. Marit Hallen
MÅLGRUPPE:  Ansatte i bibliotek, barnehage, skole og bokhandel
BOKUTSTILLING: Norli, Arendal har utstilling med årets barne- og ungdomslitteratur
DELTAKERPRIS: Kr. 200 for hele arrangementet
Mulig å delta på enkeltforedrag ( kr. 100,- pr. stk.)
LUNSJ: Kr. 80,-

Litt om foreleserne:

Trude Tjensvold er utdannet illustratør fra Chelsea College Art of London, og har jobbet i 10 år som selvstendig illustratør innenfor et bredt fagfelt. Utgitt 2 billedbøker.

Alf Ramsfjell  har jobbet som bibliotekar siden 1988 ved Ås bibliotek. Opptatt av litteraturformidling til barn fra førskole og grunnskole.

Marit Hallen er utdannet bibliotekar , med tillegg spesialpedagogikk grunnfag. Har jobbet i 11 år som ungdomsbibliotekar ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Deltar nå på Muntlig forteller-kunst-studiet ved HIO
 


 
 

Program
Påmelding
Spørsmål?

Tilbake

Arrangører:
Norsk barnebokforum Aust-Agder bibliotek og kulturformidling - Norli
 

PROGRAM FOR DAGEN Fred. 07.11.03


Kl. 11.30-12.30:  Lunsj i bokkafeen
Bokutstilling fra Norli, Arendal
Kl. 12.30-13.30: Presentasjon av nye billedbøker
Trude Tjensvold, illustratør
Kl. 13.40-14.40: Presentasjon av nye barnebøker
Alf Ramsfjell, bibliotekar
Kl. 14.50-15.50: Presentasjon av nye ungdomsbøker
Marit Hallen, bibliotekar


BINDENDE PÅMELDING innen mandag 3.november :

Kryss av på ønsket alternativ:


____ Presentasjon billedbøker  kr. 100
____ Presentasjon barnebøker kr. 100
____ Presentasjon ungdomsbøker  kr. 100
____ Hele arrangementet  kr. 200
____ Lunsj kl. 11.30 i Bok-kafeen kr. 80,-

 
 
Navn: ____________________________________________
Arbeidssted:  ____________________________________________
Adresse: ____________________________________________
Tlf.: ____________________________________________
E-post: ____________________________________________

Betalingsgiro sendes ut ved mottatt påmelding

Påmelding sendes:  Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Serviceboks 617, 4809 ARENDAL
Fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


Ev. spørsmål kan stiles til Ruth Skjævestad, tlf. 37 01 39 22