Aust-Agder 
bibliotek og kulturformidling

KURS OG MØTER
2004

Innledning
Hjem


Andre kurs og konferanser:
- Biblioteknett Norge
- HiO/JBI
- Biblioteksentralen
- Brodd

Kurskatalogen oppdateres fortløpende. 
Sist oppdatert: 24.09.2004
KURS I BOKPRAT – 4 SAMLINGER
[Invitasjon]
 
Innhold: Kurset vil gi trening i muntlig formidlingskunst. Hvordan skape kontakt med publikum, holde det i ånde og presentere bøker på en så personlig og spennende måte, at tilhørerne blir nysgjerrige og leselysten stimuleres. Kurset inngår i prosjektet "Bokåpnerne"
Kursleder: Marianne Svarstad, Svarstad produksjoner, Oslo.
Hun har i over 10 år holdt kurs i tale- og presentasjonsteknikk, og har utviklet en egen kursrekke om ”Bokprat”.
Målgruppe: Bibliotekarer og/eller pedagoger
Tid: 12. og 13. februar
25. og 26. mars
29. og 30. april
27. og 28. mai
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Pris: Gratis
Søknadsfrist: 1. februar
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no


BOKGILDE
BIBLIOTEKANSATTE OMTALER OG VURDERER NY NORSK SKJØNNLITTERATUR 
[Invitasjon]
 
Innhold: Også i år inviterer vi til en presentasjon av et utvalg av forrige års norske skjønnlitteratur for voksne. På BOKGILDE vil foreleserne også denne gangen være bibliotekansatte som er engasjert av fylkesbiblioteket. 6 lektører har i samarbeid valgt seg ut 5-6 bøker hver som skal omtales og vurderes.
Forelesere: Bibliotekansatte i Aust-Agder.
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler, norsklærere i videregående skoler og bokhandlere.
Tid: Tirsdag 2. mars
kl.10.00 - ca. kl. 14.30
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Kursavgift: Kr. 100,- inkludert enkel lunsj
Kursansvarlig: Ellen Sjeggestad
tlf.: 37 01 39 29
fax: 37 01 39 75
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no


MØTER FOR BIBLIOTEKARER I VIDEREGÅENDE SKOLE  ( MIN 2 MØTER )
 
Innhold: Drøfting av aktuelle saker for bibliotekene i videregående skole
Målgruppe: Bibliotekansvarlige i videregående skole
Tid/Sted: 14.april /Frivoll vgs 
Tid og sted for de andre møtene fastsettes senere
Ansvarlige: Mari Senumstad Hauge 
tlf.: 37 01 39 24
fax: 37 01 39 75 
e-post: marish@aa.fylkesbibl.noKURS I MARKEDSFØRING
[ Invitasjon ] Kurset avlyst pga for få deltagere.
 
Innhold: Hvordan nå nye brukergrupper og skape fornøyde brukere?  Markedsføring, service og kundelojalitet i  offentlig sektor. 
Kursleder: Trond Egir fra Handelshøyskolen BI Agder
Målgruppe: Bibliotek- og museumsansatte
Tidspunkt: 19. og 20. april
Sted: Fastsettes senere
Pris: Fastsettes senere
Ansvarlig: Ellen Sjeggestad
tlf.: 37 01 39 29
fax: 37 01 39 75
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no


KURS  I WEBDESIGN 
[Invitasjon]
 
Innhold: Hva kjennetegner ei god webside? Hvordan oppnå størst mulig brukervennlighet ved hjelp av riktig oppbygging, bruk av farger og bilder, navigering m.m.
Målgruppe: Ansatte i folke- og skolebibliotek
Kulturansatte
Tidspunkt: 6. mai
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Pris: Kr. 500,- inkl. enkel lunsj
Ansvarlige: Line Folkedal Trondsen
tlf.:  37 01 34 23
fax: 37 01 39 75
epost: line@aa.fylkesbibl.no

Kristin J. Havstad
tlf.:  37 01 39 24
fax: 37 01 39 75
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.noBIBLIOTEKSJEFMØTER ( 2 MØTER)
 
Innhold: Drøfting av aktuelle biblioteksaker. Temaer som ønskes tatt opp kan meldes til fylkesbiblioteket når som helst i løpet av året.
Målgruppe: Bibliotesjefene
Tid/sted: 14.-15. juni, Valle 
Diverse tema

11. november, Arendal
Tema fastsettes senere

Ansvarlige: Juni-møtet: Ellen Sjeggestad
tlf.: 37 01 39 29
fax: 37 01 39 75
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no

November-møtet: Randi Nilsen
tlf.: 37 01 39 26
fax: 37 01 39 75
e-post: randi@aa.fylkesbibl.noBARNEBOKMØTER (3 MØTER) 
 
Innhold: Dagmøter (ca. 4 timer) der ny barnelitteratur blir analysert og vurdert. Alle deltakere er aktive med anmeldelser og i diskusjoner. 
Flere faste deltakere ønskes.
Målgruppe: Bibliotekansatte og lærere med barn som målgruppe.
Tid/sted: Onsdag 24. mars i Arendal bibliotek
Onsdag 26. mai i Arendal bibliotek
Onsdag 27. oktober i Arendal bibliotek
Ansvarlig: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no

Tilsvarende møter arrangeres i Setesdalsregionen


DE UNGE PÅ PUBLIKUMS-PC'EN
Kurset er dessverre avlyst. Vi håper å få satt opp kurset ved en seinere anledning
 
Innhold: Barn og ungdoms bruk av internett. Bl.a. om chatting, spill, musikk.  God nettsteder å anbefale? Skal vi 'sikre' publikums- PCene? Nedlasting på biblioteket?
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videreg. skolers bibliotek
Tid: Høst - antakelig september
Sted: Fastsettes senere
Pris: Fastsettes senere
Ansvarlige: Kristin J. Havstad
tlf.:  37 01 39 24
fax: 37 01 39 75
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no

Line Folkedal Trondsen
tlf.:  37 01 34 23
fax: 37 01 39 75
e-post: line@aa.fylkesbibl.no
BIBLIOTEKMØTET
[Program]

INSPIRASJONSDAG FOR FORMIDLERE: 
Anne Downes: Putting the readers first - an introduction to reader development 
Anne Downes kommer fra "Opening the book" i England,- en organisasjon som bevisst bruker lesernes erfaringer i bibliotekenes arbeid med litteraturformidling for både voksne og barn. 

for mer informasjon: www.openingthebook.com
 
Målgruppe: Bibliotekansatte i  folke- og skolebibliotek
Tid: 14. oktober, kl 9.30-16.00
Sted:  Clarion Tyholmen Hotel, Arendal
Pris: Kr. 450,- inkl. lunsj 
Ansvarlig: Ellen Sjeggestad
tlf.: 37 01 39 29
fax: 37 01 39 75
e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no
PRESENTASJON AV ÅRETS BARNE- OG UNGDOMSBØKER
[Program og påmelding]
 
Innhold: Årets barne- og ungdomsbøker presenteres av forelesere tilknyttet Norsk Barnebokforum. 
Arrangementet i Arendal er starten på en lands-omfattende turné som Norsk Barnebokforum gjennomfører hver høst.
Forelesere: 3 personer tilknyttet Norsk Barnebokforum som hver for seg tar for seg årets produksjon av bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker.
Utstilling: Presentasjon av bøkene i samarbeid med Norli bokhandel., Arendal
Målgruppe: Ansatte i bibliotek, barnehager og fritidshjem, grunnskoler og bokhandel.
Tid: 5. november, kl 12.30-ca 16.00
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Pris: kr 250,- for hele arrangementet
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
ISFI - INFORMASJONSSØKING OG FORMIDLING VIA INTERNETT
 
Innhold: ISFI er et fjernundervisningskurs om bruk av internett som tilbys over Internett. Kurset er utarbeidet ved Høgskolen i Oslo, primært for ansatte ved  folkebibliotek. Mer informasjon om kurset: http://jbikurs.hio.no/isfi/kurs/
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og videregående skolers bibliotek
Tid: Samlinger ved behov
Pris: Kurset som helhet koster kr 2200.
Pris for enkeltmoduler:
Modul A: kr 500
Modul B: kr 1400
Modul C+D: kr 500
Ansvarlig: Kristin J. Havstad
tlf.: 37 01 39 24
fax: 37 01 39 75
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no
FJERNLÅN – HOSPITERING
 
Innhold: Fylkesbiblioteket tilbyr hospitering hos oss, men kommer også gjerne ut til bibliotekene. Innhold etter avtale, f.eks. låneveier, søk i baser, generell internettsøking, evt. annet etter behov.
Målgruppe: Bibliotekansatte i folkebibliotek og videregående skoler som jobber med fjernlån.
Tidspunkt: Avtal tid med fylkesbiblioteket
Sted: Avtales
Pris: Gratis 
Ansvarlig: Kristin J. Havstad
tlf.: 37 01 39 24 
fax: 37 01 39 75 
e-post: kjh@aa.fylkesbibl.no
FORFATTER/BOKPRAT-TURNÉER 
”Den kulturelle skolesekken”
 
Innhold: Litteraturformidling for barn og ungdom i samarbeid med Norsk forfattersentrum, i tilknytning til ”Den kulturelle skolesekken”, der fylkesbiblioteket koordinerer formidling av kunst- og kulturtilbud  i grunnskolen. Det er ønskelig med et samarbeid mellom bibliotek og skoler i kommunene.
Målgruppe: Elever i grunnskolen
Våren: Besøk av forfatterne:
   Bjørn Ingvaldsen
   Siri Mohr 
   Thor Soltvedt 

4 bibliotekarer med ”Bokprat”
Anne Grimstad –visesang og lesestimulering

Høsten: Se Den kulturelle skolesekkens nettsider [5 litteraturtilbud]
Pris: Kommunens egenandel  ikke fastsatt 
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no
FORMIDLING AV DAGENS BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR
BOKÅPNERNE
[Program og påmelding]
 
Innhold: Kursdag med forelesninger om nye tendenser innen Barne- og ungdomslitteratur.
Agnes-Margrethe Bjorvand forteller om "Inn i teksten"-prosjektet, og Svein Slettan om "Det mannlige blikket i barne- og ungdomsboka". Kurset inngår i prosjektet ”Bokåpnerne”
Målgruppe: Bibliotekarer og lærere med barn som målgruppe
Tidspunkt: Mandag 20. september 2004, kl 10-15.00
Sted: Dømmesmoen kurssenter, Grimstad
Pris: Kr. 300 ( inkludert en enkel lunsj)
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75
e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no 
1
B