[ Program ]

[ Påmelding ]
 
 
 
 

[ Tilbake ]

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING
 

BIBLIOTEKMØTET 2004:
EN INSPIRASJONSDAG OM LITTERATURFORMIDLING
 

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til årets bibliotekmøte


Dato: torsdag 14. oktober 2004
Møtested:  Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
Tidspunkt:  kl. 09.30   kl. 16.00

Vi har kalt høstens bibliotekmøte for "en inspirasjonsdag om litteraturformidling". Temaet er i tråd med fylkesbibliotekets ønske om å satse spesielt på lesing og litteraturformidling og vårt nye prosjekt Bokåpnerne som har som målsetting å styrke leselysten blant barn og unge.  I år vil vi prøve noe vi aldri har gjort før, nemlig å hente inn en foreleser fra det store utland. Foreleseren heter Anne Downes, kommer fra England og representerer deres ledende "Reader Development Agency", kalt Opening the Book

På verdens bokdag, 23. april 2004, var lederen fra Opening the Book invitert til Oslo av Høgskolen i Oslo. De av oss som fikk delta den dagen opplevde dette som så spennende og inspirerende at vi bestemte oss for å prøve å få til en gjentakelse for bibliotekansatte i vår region.  Og det har vi altså lykkes med. 

"Putting the Readers First" en introduksjon til leseutviklingsprosjektene i Opening the Book har en grunnleggende tenkning som går ut på å utnytte lesernes erfaringer og kompetanse mye mer aktivt i bibliotekene. Med relativt enkle midler bruker bibliotekene dette systematisk for dermed bedre å formidle skjønnlitteratur for den store gruppen av lesere som ikke vet akkurat hva de er ute etter. Det står altfor mange gode bøker i hyllene rundt om i bibliotekene som sjelden eller aldri finner veien til leserne. Hva kan vi gjøre for aktivt å formidle rett bok til rett låner?

Anne Downes kan selvfølgelig ikke norsk, så forelesningene må nødvendigvis foregå på engelsk. Det bør ikke være noe  problem for de fleste av oss. Anne Downes vil bestrebe seg på å snakke klart og tydelig. Det vil også bli litt "summing i grupper",  noe  som selvfølgelig vil foregå på norsk. I tillegg vil vi få presentert et par norske bokpratere som driver aktiv litteraturformidling i skolene.

Målgruppe for høstens bibliotekmøte er ansatte i folkebibliotek og skolebibliotek i de videregående skoler. Deltakere fra Aust-Agder har første prioritet, men i den grad det er plass åpner vi for deltakelse også fra andre steder i landet.

Etter bibliotekmøtet vil NBF,  avd. Aust-Agder avholde sitt årsmøte.

Kvelden før møtet, onsdag 13. oktober kl. 20.30, arrangerer vi konsert med JO NESBØ i Kjerka kulturverksted ( gamle Frikirken). Han har med seg gitaristen Lars Jones og det blir en hyggelig kveld med musikk og gode tekster i et nytt og spennende konsertlokale. Bill. kr. 200,- Servering av mineralvann, øl og vin. Sett av kvelden allerede nå.
 

Møteavgift inkl. servering: kr. 450,- 
Giro sendes ut ved mottatt påmelding og bes betalt før møtet.
 

Vel møtt til Bibliotekmøtet 2004!
 
 
 
Ruth Skjævestad
Bibliotekrådgiver
Ellen Sjeggestad
bibliotekrådgiver

Bindende påmelding til:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Serviceboks 617, 4809 Arendal
Fax nr.: 37 01 39 75, tlf.: 37 01 39 29
E-post: biblkult@aa-f.kommune.no

Frist: torsdag 7. oktober