[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLINGBIBLIOTEKSJEFMØTE  TORSDAG 11. NOVEMBER 2004
[Program / Saksliste]

Vi ønsker velkommen til høstens biblioteksjefmøte i Arendal

   torsdag 11. november 2004 kl. 10.00 – ca. 15.30
   møtested: Arendal bibliotek, kafeen (2 etg.)

Kaffe, te og rundstykker serveres fra kl. 10.00

Fylkesbiblioteket satser på lesing og leseglede i ulike former og varianter. Vi ønsker  å nå ut til stadig nye grupper. Både vi, og dere som jobber ute i folkebibliotekene, ser dette som en viktig og selvfølgelig del av vårt daglige arbeid.
Men hva med dem som ikke kan eller orker å lese selv, enten p.g.a. sykdom eller alder? Kan vi på bibliotekene gjøre noe for disse gruppene?
Dette ønsker vi å diskutere nærmere på høstens biblioteksjefmøte.

Leseombud – hva er det?  Kort fortalt er et leseombud en person som leser høyt for andre. Dette kan organiseres på ulike måter og foregår gjerne i institusjoner. I Telemark er de kommet godt i gang med leseombud i flere kommuner. Kristiansand kommune har også kommet i gang med leseombud, men der organiserer de det noe annerledes. 

Vi på fylkesbiblioteket syns det hadde vært spennende om vi kunne få til en ordning med leseombud i vårt fylke. For at det skal kunne la seg gjennomføre må folkebibliotekene/kommunene tenne på ideen og få med seg helse/sosial/omsorg og kultur-
etatene i sine kommuner. Bør fylkesbiblioteket spille en koordinerende rolle?

For at vi skal bli inspirert til å gå igang og få mest mulig informasjon om Leseombud, har vi invitert to personer som har erfaring fra dette arbeidet. Den ene er Fredrik Mellem fra organisasjonen ”Leser søker bok” – www.lesersoekerbok.no . Den andre er bibliotekar Oddhild Hildre som har ansvar for ordningen ved Kristiansand folkebibliotek.

Etter disse to inspiratorene har vi satt av god tid til spørsmål og diskusjon.
 

Møtet starter med stort og smått fra folkebibliotekene og fylkesbiblioteket. Vi oppfordrer derfor de av dere som har spesielle nyheter fra deres kommune som kan ha interesse for oss andre til å gi oss beskjed om dette i god tid før møtet. 

Vårt håp er at biblioteksjefene finner hovedtemaet interessant og regner i utgangspunktet med at alle møter. Men av hensyn til bespisningen ber vi om at påmelding/evt. forfall meldes til:

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
e-post: biblkult@aa-f.kommune.no
tlf.: 37 01 39 20 ; faks: 37 01 39 75
innen fredag 5. november

Servering kr. 125.-
Giro for innbetaling følger vedlagt, og bes betalt før møtet.

Vi ses i Arendal!
 
 

Randi Nilsen
fylkesbiblioteksjef                                                                    
                                                                                                 Ellen Sjeggestad
                                                                                                 bibliotekrådgiver