AUST-AGDER 
BIBLIOTEK OG
KULTURFORMIDLING
 


 
 

KURS I MARKEDSFØRING VED BIBLIOTEK OG MUSEER
 

Tidspunkt: 19-20 april og 4. juni kl. 09.00 – 15.30
Sted: Aust-Agder kulturhistoriske senter, Parkvn. 16, Arendal
(Se kart)
 Hvordan kan vi gjøre våre kulturinstitusjoner synlige i flommen av andre tilbud?
Hvordan nå nye brukergrupper, men samtidig markedsføre oss gjennom god service til de brukerne vi allerede har?

Aust-Agder kulturhistoriske senter og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling inviterer til et 3 dagers kurs med følgende innhold:

  • Hva er markedsføring og hva betyr det for bibliotek/museer?
  • Hvordan er sammenhengen mellom markedsføring og kulturformidling?
  • Hvordan skal vi forholde oss til begreper som service og kundelojalitet?
  • Føler vi oss bekvemme med  begrepet ”kundeorientert kulturformidling”?
Gjennomføringen vil være prosessorientert med høy grad av innvolvering fra deltakerne. Utfordringer og problemstillinger knyttet til kulturformidling i ulike former utgjør en ramme rundt seminaret.

Seminarleder:
Høyskoleforeleser Trond Egir ved Handelshøyskolen BI

Kurset går over 3 dager: 2 dager sammenhengende seminar i april pluss en tredje oppfølgingsdag i juni. I mellomperioden kan de som ønsker det arbeide med markedsføringstema (markedsføringsplan) i egen institusjon og det vil bli gitt respons på dette den tredje seminardagen.
 

Pris: kr. 1.300,- for alle 3 dagene inkl. lunsj.

Bindende påmelding til: Ellen Sjeggestad
                                   tlf.: 37 01 39 29
                                   e-post: ellen@aa.fylkesbibl.no
innen tirsdag 6. april
 
 
 

Vennlig hilsen
 
Randi Nilsen
fylkesbiblioteksjef 
Ellen Sjeggestad
bibliotekkonsulent

 

[Aust-Agder bibliotek og kulturformidling] [Aust-Agder kulturhistoriske senter Info til besøkende]

 

AUST-AGDER 
KULTURHISTORISKE 
SENTER
Sist oppdatert 22.03.2004 av vevansvarlig@aa.fylkesbibl.no