Aust-Agder 
bibliotek og kulturformidling

KURS OG MØTER
2005

Innledning
Hjem


Andre kurs og konferanser:
- Biblioteknett Norge
- HiO/JBI
- Biblioteksentralen
- Brodd

Kurskatalogen oppdateres fortløpende. 
Sist oppdatert: 14.02.05
SKOLEBIBLIOTEKET - MORGENDAGENS LÆRINGSSENTER
I samarbeid med Utdanningsavdelingen i Vest-Agder
[Invitasjon]
 
Innhold: Skolebibliotekets funksjon som læringsverktøy har aldri vært viktigere!
Et godt skolebibliotek er en forutsetning for å kunne følge opp aktuelle føringer for nyere undervisningsmetoder.
Kursledere: Biblioteksentralen ved Niels Damgaard og Maren Brit Baadshaug
Målgruppe: Skolebibliotekarer og lærere i videregående skole i Aust- og Vest-Agder
Tid og sted: Mandal 15. februar
Kristiansand 16. mars
Lillesand 5. april
Pris: Kr. 1000,- inkl. enkel lunsj de tre dagene
Ansvarlig: Mari Senumstad Hauge
tlf.: 37 01 34 24
fax: 37 01 39 75 
e-post: mari.s.hauge@aa-f.kommune.no

Kari Repstad
tlf.: 38 07 46 25
e-post: kari.repstad@vaf.noBOKGILDE
BIBLIOTEKANSATTE OMTALER OG VURDERER NY NORSK SKJØNNLITTERATUR 
[Invitasjon]
 
Innhold: For 3. gang inviterer vi til en presentasjon av et utvalg av forrige års norske skjønnlitteratur for voksne. På BOKGILDE vil foreleserne også denne gangen være bibliotekansatte som er engasjert av fylkesbiblioteket. 6 lektører har i samarbeid valgt seg ut 5-6 bøker hver som skal omtales og vurderes.
Forelesere: Bibliotekansatte i Telemark.
MiRee Abrahamsen kommer for å snakke om den nye boka si "Daviti" (2004).
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler, norsklærere i videregående skoler og bokhandlere.
Tid: Tirsdag 15. mars
kl.10.30 - ca. kl. 16.00
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Kursavgift: Kr. 350,- inkludert enkel lunsj
Kursansvarlig: Janne Langemyr
tlf.: 37 01 39 39
fax: 37 01 39 75
e-post: Janne.Langemyr@aa-f.kommune.no


MØTER FOR BIBLIOTEKARER I VIDEREGÅENDE SKOLE  ( MIN 2 MØTER )
 
Innhold: Drøfting av aktuelle saker for bibliotekene i videregående skole
Målgruppe: Bibliotekansvarlige i videregående skole
Tid/Sted: Februar.møtet utgår pga. kursrekka med Vest-Agder
Øvrige møter fastsettes senere
Ansvarlige: Mari Senumstad Hauge 
tlf.: 37 01 34 24
fax: 37 01 39 75 
e-post: mari.s.hauge@aa-f.kommune.noUTSTILLING I BIBLIOTEKET
 
Innhold: Gode idéer for utstilling og eksponering i biblioteket. Praktiske oppgaver i grupper. 
Kursleder: Randi Mette Aalberg, dekoratør og daglig leder av firmaet Adek.
Firmaet jobber med utstilling og vareeksponering og har hatt mange oppdrag innen
bokbransjen, herunder flere kurs for bibliotekansatte.
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler.
Tidspunkt: Torsdag 26. mai
Sted: Fastsettes senere
Pris: Fastsettes senere
Ansvarlig: Janne Langemyr
tlf.: 37 01 39 39
fax: 37 01 39 75
e-post: Janne.Langemyr@aa-f.kommune.no


BURSDAGSFEST FOR H.C. ANDERSEN 
I samarbeid med Arendal bibliotek og Nordisk Informasjonskontor
[Program]
 
Innhold: Vi markerer 200-årsdagen for eventyrdikterens fødsel
Målgruppe: Voksne og barn
Tidspunkt: 1. og 2. april
Sted: Arendal
Ansvarlige: Ruth Skjævestad
tlf.:  37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
epost: Ruth.Skjaevestad@aa-f.kommune.noBIBLIOTEKSJEFMØTER ( 2 MØTER)
 
Innhold: Drøfting av aktuelle biblioteksaker. Temaer som ønskes tatt opp kan meldes til fylkesbiblioteket når som helst i løpet av året.
Målgruppe: Biblioteksjefene
Tid/sted: Onsdag 8. - torsdag 9. juni i Arendal
Tema: Folkebibliotekens rolle i kulturformidlingen - sett i lys av planprosessen: Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder

Torsdag 3. november, Arendal
Tema fastsettes senere

Ansvarlige: Janne Langemyr
tlf.: 37 01 39 39
fax: 37 01 39 75
e-post: Janne.Langemyr@aa-f.kommune.noSTUDIETUR TIL IFLA-KONFERANSEN I OSLO
World Library and Information Congress: 71st. IFLA General Conference and Council 
"Libraries - a voyages of discovery" 14. - 18. august 2005

I samarbeid med Norsk Bibliotekforening, avd. Aust-Agder arrangeres det studietur til Oslo i august under den store IFLA-konferansen. 

Det er en enestående begivenhet at denne konferansen er lagt til Norge! Det gir en mulighet til å oppleve et internasjonalt bibliotekmiljø og møte nye spennende problemstillinger, ideer og prosjekter. Siden programmet for konferansen ikke er kjent ennå, er det foreløpig ikke bestemt hvilke dager studieturen vil omfatte.

Det legges opp til en 2-dagers tur, med 1 overnatting. Norsk Bibliotekforening vil gå inn med et tilskudd for foreninges medlemmer som deltar på turen. 

Kontaktpersoner:
Janne Langemyr
Tlf. 37 01 39 39
e-post: Janne.Langemyr@aa-f.kommune.no

og
Anne Stokken, leder av NBF, Aust-Agder
Tlf. Arendal bibliotek 37 01 39 14
e-post: Anne.Stokken@aa-f.kommune.noBARNEBOKMØTER (3 MØTER) 
 
Innhold: Dagmøter (ca. 4 timer) der ny barnelitteratur blir analysert og vurdert. Alle deltakere er aktive med anmeldelser og i diskusjoner. 
Flere faste deltakere ønskes.
Målgruppe: Bibliotekansatte og lærere med barn som målgruppe.
Tid/sted: 2 møter om våren, og 1 om høsten i Arendal bibliotek
1. møte: Onsdag 30. mars kl. 09.00-13.00
Tema: Ny barnelitteratur
Ansvarlig: Ruth Skjævestad 
tlf.: 37 01 39 22 
fax: 37 01 39 75 
e-post: Ruth.Skjaevestad@aa-f.kommune.no

Tilsvarende møter arrangeres i Setesdalsregionen


DE UNGE PÅ PUBLIKUMS-PC'EN
 
Innhold: Barn og ungdoms bruk av internett. Gode nettsteder å anbefale for skolearbeid og fritid, bl.a. chatting, spill, musikk. Nedlasting på biblioteket?
Målgruppe: Ansatte i folkebibliotek og skolebibliotek
Foreleser: Steinar Eilertsen (RBF, ABM Vest-Agder)
Tid: Høst - antakelig september
Sted: Fastsettes senere
Pris: Fastsettes senere
Ansvarlige: Line Folkedal Trondsen
tlf.:  37 01 34 23
fax: 37 01 39 75
e-post: line.folkedal.trondsen@aa-f.kommune.noBIBLIOTEKMØTET

Tema for høstens bibliotekmøte er Bibliotekutredningen, og tema med relevans for utvikling av bibliotekenes framtid. Møtet arrangeres i samarbeid med Norsk Bibliotekforening avd. Aust-Agder, og foreningens årsmøte vil bli lagt i tilknytning til møtet.
 
 
Målgruppe: Bibliotekansatte i folke- og skolebibliotek
Tid: Oktober - dato fastsettes senere
Sted:  Fastsettes senere
Pris: Fastsettes senere 
Ansvarlig: Randi Nilsen
tlf.: 37 01 39 26
fax: 37 01 39 75
e-post: Randi.Nilsen@aa-f.kommune.no
PRESENTASJON AV ÅRETS BARNE- OG UNGDOMSBØKER
 
Innhold: Årets barne- og ungdomsbøker presenteres av forelesere tilknyttet Norsk Barnebokforum. 
Arrangementet i Arendal er starten på en lands-omfattende turné som Norsk Barnebokforum gjennomfører hver høst.
Forelesere: 3 personer tilknyttet Norsk Barnebokforum som hver for seg tar for seg årets produksjon av bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker.
Utstilling: Presentasjon av bøkene i samarbeid med Norli bokhandel, Arendal
Målgruppe: Ansatte i bibliotek, barnehager og fritidshjem, grunnskoler og bokhandel.
Tid: Fredag 4. november
Sted: Arendal bibliotek, Auditoriet
Pris: Fastsettes senere
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: Ruth.Skjaevestad@aa-f.kommune.no
KURS I NYERE BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR
BOKÅPNERNE
 
Innhold: Kursdag med forelesninger om nye tendenser innen barne- og ungdomslitteratur.
Kurset inngår i prosjektet "Bokåpnerne"
Målgruppe: Bibliotekarer og lærere med barn som målgruppe
Tid: September
Sted: Fastsettes senere
Pris: Fastsettes senere
Ansvarlig: Ruth Skjævestad
tlf.: 37 01 39 22
fax: 37 01 39 75
e-post: Ruth.Skjaevestad@aa-f.kommune.no
FJERNLÅN – HOSPITERING
 
Innhold: Fylkesbiblioteket tilbyr hospitering hos oss, men kommer også gjerne ut til bibliotekene. Innhold etter avtale, f.eks. låneveier, søk i baser, generell internettsøking, evt. annet etter behov.
Målgruppe: Bibliotekansatte i folkebibliotek og videregående skoler som jobber med fjernlån.
Tidspunkt: Avtal tid med fylkesbiblioteket
Sted: Avtales
Pris: Gratis 
Ansvarlig: Line Folkedal Trondsen
tlf.: 37 01 39 24
fax: 37 01 39 75 
e-post: Line.Folkedal.Trondsen@aa-f.kommune.no 
1
B