Aust-Agder bibliotek og 
kulturformidling

KURS OG MØTER
2005

Til kurskatalogen

Velkommen til møter og kurs i  2005!
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling presenterer her en oversikt over planlagte kurs, møter og andre arrangementer i 2005 i regi av den regionale bibliotekstjenesten. Tema for kursene blir fastsatt etter innspill fra målgruppene. Ønsker om nye kurs tas imot hele året. Kontakt: biblkult@aa-f.kommune.no

Det blir sendt ut egen kunngjøring med mer detaljert informasjon, påmeldingsfrist etc. til de ulike målgruppene før hvert kurs. Henvendelse kan også skje til den som står oppført som kursansvarlig.

En del av programvirksomheten er fortsatt under planlegging, og vi må derfor ta forbehold om at det kan bli endringer. Kurskatalogen oppdateres imidlertid kontinuerlig på våre nettsider.
 

Litteraturformidling 

Foreningen Les har erklært året 2005 for å være Året for lesing. Dette gjenspeiler seg i aktiviteten vår. Flere av tiltakene er også i år planlagt med tanke på å styrke kompetansen når det gjelder formidling av skjønnlitteratur, både til voksne og barn. De mange undersøkelser som dokumenterer dårlige leseferdigheter blant barn og unge gjør at bibliotekenes rolle som litteraturformidlere stadig er like viktig. Derfor fortsetter virkskomheten med anmeldelser av ny barne- og ungdomslitteratur (barnebokmøtene), og Norsk barnebokforums presentasjon av ny litteratur som turnerer "Norge rundt" starter igjen i Arendal i november. 

Bursdagsfest for H.C. Andersen
200-årsdagen for den store eventyrdikterens fødsel vil bli markert med en 2-dagers bursdagsfest 1. og 2. april. Feiringen er et samarbeid med Arendal bibliotek og Nordisk informasjonskontor.

Prosjektet "Bokåpnerne - formidlingstjeneste for leselyst og litteraturkunnskap" er et 3-årig prosjekt som startet i 2004. Mange av tiltakene i år vil inngå i dette prosjektet.

Også i år vil vi arrangere Bokgilde der bibliotekansatte omtaler og vurderer ny norsk skjønnlitteratur. Bokgilde er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark, og årets lektører kommer fra Telemark. 

Forfatterturne for voksne
Nytt i år er at vi starter med å organisere forfatterturneer til folkebibliotekene, med voksne som målgruppe. Vi starter forsiktig med én turne! Planlegges gjennomført i september/oktober.

Sørlandets litteraturpris
http://www.aa.fylkesbibl.no/litteraturpris/
Sørlandets litteraturpris er innstiftet og finansiert av bokhandlerne og bibliotekene i Agder. En representant for fylkesbiblioteket deltar i styringsgruppa for litteraturprisen. Prisen deles ut for femte gang i år, i Kristiansand folkebibliotek på Verdens bokdag  23. april.

Agder leser svensk
Leseprosjektet ”Agder leser nordisk”  i regi av Foreningen Norden Agder, fortsetter i år med svensk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordisk informasjonskontor Sør-Norge, Foreningen Norden Agder, Agder litteraturlag, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling og Regional bibliotek- og formidlingstjeneste. ABM Vest-Agder. Vi ønsker å få i stand en forfatterturne til høsten samt en studietur i slutten av august.
Åpningsarrangementet foregår i Arendal bibliotek 31. januar.
Henvendelse om prosjektet til Nordisk informasjonskontor v/Christin Bjerke, tlf.37 02 59 33.