[ Tilbake ]


 

          KURSREKKE FOR SKOLEBIBLIOTEKARER OG LÆRERE I VIDEREGÅENDE SKOLER VÅREN 2005

Skolebiblioteket - morgendagens læringssenter
 

Skolebibliotekets funksjon som læringsverktøy har aldri vært viktigere!
Et godt bibliotek er en forutsetning for å kunne følge opp aktuelle føringer for nyere undervisningsmetoder.

Vi har fått Biblioteksentralens nye, aktuelle kursopplegg hit til Agder, og kan derfor tilby en unik mulighet for oppdatering av skolens personale. Kurset går over 3 dager med følgende hovedtemaer: 
 

Kursledere: Bibliotekar og sosiolog Maren Brit Baadshaug og kursansvarlig ved Biblioteksentralen Niels Damgaard

Alle dager kl. 10 16, kaffe og te serveres fra kl. 9.30.

Kurset er spesielt utarbeidet for skolebibliotekarer og lærere i videregående skole, men det kan også passe for andre som arbeider med unge som målgruppe.
Rektor inviteres gratis til 1. kursdag.
 

Deltageravgift kr. 1000,- (for alle 3 dagene! inkl. enkel lunsj)
 

Arrangører er Vest-Agder fylkeskommune, Utdanningsavdelingen 
og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.

Nærmere opplysninger kan du få ved henvendelse til 
Kari Repstad kari.repstad@vaf.no  tlf. 38 07 46 25
Mari Senumstad Hauge mari.s.hauge@aa-f.kommune.no  tlf. 37 01 34 24
 

Bindende påmelding innen 15. januar til

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
Serviceboks 617
4809 Arendal
fax nr. 37 01 39 75 eller på e-post til biblkult@aa-f.kommune.no
 
 
 
Navn  
Arbeidssted  
Stilling  
Tlf. nr.  
E-post adresse  
Fakturaadresse  
Blir rektor med 1. kursdag?