[STARTSIDE][STRØMSBU V.G. SKOLE] [ÅMLI V.G. SKOLE] [LESESTAFETTEN] [AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING]

Lesestafetten i Aust-Agder
[NYTT 28.07.2003:  Sluttrapport fra Strømsbu vgs]

Nå er stafettpinnet kommet til Sørlandet! I Aust-Agder er det inngått avtale mellom fylkesbiblioteket og 2 videregående skoler. Begge steder går leseprosjektet i klasser på linja for Barne – og ungdomsarbeidere.

Strømsbu vg. skole i Arendal er det et direkte samarbeid mellom fylkesbiblioteket og 2 lærere på skolen. Her har utgangspunktet for prosjektet vært et tidligere leseprosjekt som gikk i Tvedestrand vg. skole i 2001, inspirert av et svensk prosjekt som ble presentert på et kurs arrangert av fylkesbiblioteket året før ( ”Att väcka läslust bland unga blivande män”. Rapport om ett läsprosjekt på Nobelgymnaset läsåret 1997 till 1998. Utarbetad av Margaretha Ullström.)
Rapport fra prosjektet i Tvedestrand og/eller fra Nobelgymnaset kan bestilles fra fylkesbiblioteket: ruth@aa.fylkesbibl.no. I Tvedestrand gjentas for øvrig leseprosjektet også dette skoleåret.

Ved Åmli vidaregåande skole spiller biblioteksjef Liv Epletveit ved Åmli bibliotek en svært aktiv rolle i prosjektet.

Selv om desember er prosjektmåned for LESESTAFETTEN i Aust-Agder, har begge skolene integrert leseprosjektet i skolens årsplaner. Ved Strømsbu vg. skole for eksempel  er både norsk og pedagogikk involvert, delvis også formingsfag. Starten gikk i oktober, og prosjektet fortsetter over nyttår, så egentlig er en bare kommet halvveis1! Vi regner derfor med å oppdatere disse sidene ved skoleårets slutt, for å få med oss utviklingen utover våren, og evalueringen etterpå.

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling har fordelt pengene som fulgte LESESTAFETTEN mellom de to skolene. Begge steder har man valgt å bruke pengene til innkjøp av skjønnlitteratur som innlemmes i skolebiblioteket etterpå.

Fra fylkesbibliotekets side har det vært fint å oppleve at LESESTAFETTEN har fått innpass i norskundervisningen ved disse skolene. Det har vært spennende med nye samarbeidspartnere og samarbeidsformer. Vi håper at det å bruke skjønnlitteratur på denne måten vil  stimulere leseinteresse og leselyst blant ungdom!  Og at man får lyst til å prøve liknende tiltak andre steder. GOD BOK!

Rapport fra ”budbringer” Ruth Skjævestad- Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

  Lesetips: 
 
... Martha, som slett ikke er noen lesehest 
eller spesielt opptatt av fantacy-litteratur, 
syns dette [Harry Potter] er gøy, så hun skal
lese alle bøkene.
Hun er godt i gang med den ene på engelsk...
[Strømsbu v.g. skole]

 
...Vi kom frem til at vi skulle ha mat 
(kaker, pizza, muffins og saft). 
Det er som oftest en god måte å tine isen på,
bli venner...
...Festen ble vellykket og vi fikk mye positiv 
respons i ettertid fra åttende klasse...
...Åttende klasse hadde lyst til å ha en
bok-konkurranse mot oss for å se hvilken
klasse som leser flest bøker på en bestemt tid.
Denne konkurransen pågår fortsatt... 
[Åmli v.g. skole]

Sist oppdatert 28.07.2003 av aust@aa.fylkesbibl.no