Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

(Tidl. Aust-Agder fylkesbibliotek)

KOMPETANSESENTER FOR BIBLIOTEKRÅDGIVNING OG INFORMASJONSSØKING

NOEN NØKKELOPPLYSNINGER

BOKBUSSEN - "FRA HAV TIL HEI " I AUST-AGDER

Aust-Agder var tidlig ute med å tilby et rullende bibliotektilbud til utkantstrøkene i fylket. I 1948 anskaffet man en tidligere brødbil som fraktet bøker til leselystne lånere. Siden da har bokbussen rullet i Aust-Agder. Den bussen som benyttes i dag er en Volvo 1993-modell , spesial - innredet som bokbuss med plass til ca. 3000 bind. Fylkesbiblioteket administrerer bokbussdriften i samarbeid med ATS. Alle kommuner i fylket får besøk av bokbussen, og hvert stoppested besøkes 1 gang pr. mnd, unntatt om sommeren. Ruteplanen justeres 1 gang hvert år, og målsetningen er å være supplement til de faste bibliotekavdelingene i kommunene. Bussen stopper der det er lang vei til bibliotekene, - utenfor den lokale butikken, ved et veikryss eller ved barnehager og mindre skoler.

NOEN NØKKELOPPLYSNINGER

© Biblioteksentralen AL 1998.  Sist oppdatert 05.06.2002 av aust@aa.fylkesbibl.no