Postlister - Aust-Agder

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling vedlikeholder tre elektroniske postlister for biblioteka i fylket. 

Postlista er tenkt brukt som informasjonskanal fra fylkesbiblioteket og ut til biblioteka. Vi håper biblioteka også vil bruke denne kanalen til informasjon og diskusjon seg imellom. 

Hvordan sende innlegg til lista?
Dersom du er påmeldt og ønsker å sende innlegg til alle på postlista, send en e-post til aktuell postliste, for eksempel fob@aa.fylkesbibl.no. Innlegget ditt blir da automatisk distribuert til samtlige på lista. 

Dersom biblioteket har oppretta 'alias' for alle ansatte anbefaler vi at dere melder på aliasnavnet og ikke hvert enkelt brukernavn.