Aust-Agder
fylkesbibliotek

PRESSEMELDING

12.05.2000

 

Bruken av folkebibliotekene i fylket er i endring


Folkebibliotekene brukes av stadig flere! Det viser tall Aust-Agder fylkesbibliotek har for folkebibliotekvirksomheten i fylket 1999. Besøkstallene viser en økning på 24 % i forhold til året før, noe som tilsvarer at hver eneste austegd har besøkt folkebiblioteket i gjennomsnitt 6 ganger i løpet av året! Naturlig nok er det Arendal som har de flittigste bibliotekbrukerne, her har hver arendalitt i snitt besøkt byens nye storstue hele 8,8 ganger, mens tilsvarende tall for resten av fylket er 4,3. 

Når utlånstallene ikke viser samme økning, kan det bety at bruken av bibliotekenes tjenester er i endring. Mange brukere oppsøker biblioteket for å hente informasjon uten at det nødvendigvis resulterer i hjemlån av materiale. Denne tendensen er blitt forsterket etter at alle folkebibliotekene i fylket nå kan tilby internett-tjenester.

Riktig nok har et samlet utlån økt med nærmere 9 % fra året før, men her står Arendal for den vesentligste økningen. Utlånet har ellers gått ned i hele 10 kommuner. Redusert åpningstid  og nedlegging av filialer er bare en del av forklaringen på dette. I gjennomsnitt lånte hver innbygger i fylket 5,71 bøker og annet materiale i 1999. Det er over landsgjennomsnittet på 5,17.

Hovedtendenser er:

  • utlån av bøker til barn holder seg stabilt 
  • utlån av skjønnlitteratur til voksne går ned
  • utlån av lydbøker, CD-plater og videogram øker mest


Oversikt over folkebibliotekene med adresse, telefon og åpningstider m.m. finnes på følgende internett-adresse: http://www.aa.fylkesbibl.no/folkebibl.html
 
Kontaktperson: kst. fylkesbiblioteksjef Ruth Skjævestad, tlf. 37 01 39 22 eller
bibliotekkonsulent Ingebjørg Aagre, tlf. 37 01 39 23