PRESSEMELDING

30.03.2004
 
 
 

[ Tilbake ] 

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLINGAust-egdene leser som aldri før og barna leser mest!
Trenden med at boka sakker akterut for lyd og bilde ser ut til å ha snudd.
 

I 2003 ble det lånt ut nær 590.000 bøker, tidsskrifter, lydbøker, musikk og video/dvd i fylket, en økning på 1,5% fra året før. Utlånet øker i 13 av 15 folkebibliotek i Aust-Agder og prosentvis er økningen størst i Bygland (+66%), Evje og Hornnes (+44%) og Valle (+37%).

Tidligere har utlån av lydbøker, video og musikk økt mest. I år ser vi faktisk en liten nedgang i dette utlånet, totalt en nedgang på ca 2 %. Desto gledeligere er det at utlånet av bøker øker, her er økningen på 2,8% i forhold til ifjor. Utlån av bøker til barn øker aller mest, drøye 4% i forhold til fjoråret. Utlånet av bøker til voksne har økt med snaue 2%. Dersom vi ser på utlån av faglitteratur kontra skjønnlitteratur er tendensen at skjønnlitteratur øker mest (3,6%), faglitteratur har økt med 1,4%. 

En medvirkende årsak til den store utlånsaktiviteten i Setedalskommunene kan være utviklings-  og samarbeidsprosjektet "Skattkista: Kjelde til  leseglede og leselyst. Biblioteksamarbeid for små, lesesterke setesdølar".  Dersom vi ser kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland under ett har utlån av barnebøker økt med 17% og bøker til voksne med 35% i forhold til fjoråret. Som tidligere nevnt synker utlånet i fylket når det gjelder lydbøker, video/dvd og musikk. Derimot ser vi her en litt anna tendens når det gjelder setesdalskommunene, da økningen her er på hele 40% i forhold til året før. En årsak til den store økningen kan være utslag av at biblioteka samarbeider om en ordning for sirkulasjon av video. 
I Evje og Hornnes har sannsynligvis økte åpningstider virka positivt på utlånstalla.

Årsaken til at utlånsøkningen i fylket som helhet ikke er enda større skyldes at Arendal bibliotek har en nedgang i utlånet på nær 10%.  Besøket er stabilt, så det er nærliggende å peke på at stadige kutt i bokbudsjettet de seinere åra gir seg utslag i lavere utlån. Biblioteket i Arendal er populært og ventelistene på nye bøker er lange. Til tross for nedgang i utlånet står Arendal for 40 % av det totale utlånet i fylket, og besøk pr innbygger i Arendal er 7,4, godt over fylkesgjennomsnittet på 5,7. 

Besøkstalla i fylket viser en økning på 4,8% i forhold til ifjor, noe som tilsvarer at hver austegd har besøkt folkebiblioteket i gjennomsnitt 5,7 ganger i 2003! Dette er over landsgjennomsnittet, som i 2002 var 5,1 besøk pr innbygger. 

Bokbussen besøker 12 av 15 kommuner. Her har utlånstalla de siste åra lagt stabilt på ca 35.000 pr år.

Hovedtendenser:

  • utlånet øker, utlån til barn øker mest.
  • utlån av lydbøker, video/dvd og musikk viser en svak nedgang.
  • utlån av skjønnlitteratur øker mer enn utlån av faglitteratur. Men utlån av faglitteratur til barn har prosentvis høyest økning (+7,9%)
  • folkebiblioteka brukes av stadig flere.


Oversikt over folkebiblioteka med adresse, telefon og åpningstider m.m. finnes på følgende internett-adresse: http://www.aa.fylkesbibl.no/folkebibl.html
 
Kontaktperson: Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen, tlf. 37 01 39 26