Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
                Prosjekt-torvet

Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 
Telefon: 37 01 39 20 
Telefax: 37 01 39 75 
E-post: biblkult@aa-f.kommune.no
 


Sist oppdatert 27.11.2003 
av vevansvarlig@aa.fylkesbibl.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Idétorg" for prosjekter – et ressurssted .
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling vil gjerne være en aktiv støttespiller for å få i gang utviklingsprosjekter i fylket vårt. Torvet skal være et sted bibliotekene kan plukke prosjektideer eller melde inn idéer.Vi legger dem ut på torget til fri bruk sammen med adresser til instanser man kan søke prosjektmidler fra, søknadsfrister osv.
Bruk gjerne oss på fylkesbiblioteket som diskusjonspartnere og medhjelpere.Prosjekter og prosjektidéer:


 

Skattkista : Kjelde til  leseglede og leselyst. 
Biblioteksamarbeid for små, lesesterke setesdølar 

Søknad for tilskot frå ABM-utvikling. Prosjektplanar for kommunane
 
 

Veiledningsprosjekt 2002-2003
 

Veiledning for utvikling : utprøving av en modell for faglig veiledning i folkebibliotek i Aust-Agder : september 2002 - mai 2003 : Prosjektrapport

A guidance strategy for progress. Om veiledningsprosjektet i Aust-Agder.
Artikkel i Scandinavian Public Library Quaterly, Volume 36 NO. 1 2003
 
 

Fortellerprosjekt: ”Jeg kan huske at …”

Formål:
Gi barn/unge forteller-”kunst”
Øke lokalhistorisk kunnskap
Gi perspektiv fortid/nåtid

Tiltak: 
Arrangere fortellertimer med forskjellige personer med tilknytning til yrke, næring, sted, eller annet
Få dette skrevet ned og samlet/trykt opp
Lage utstilling(er) i tilknytning til tema

Samarbeidspartnere:
Skole
Historielag
Museum
 

Skriveprosjekt: ”Ung 2002”

Formål:
Stimulere skriveglede
Stimulere refleksjon om ”meg selv i verden”

Tiltak:
Oppfordre barn/unge til å skrive om ”nå” – hverdagsliv, tanker, drømmer eller problemer
Arrangere besøk av en ungdomsbokforfatter
Lage en ”Ung i 2002” – innleverte bidrag i trykt form

Samarbeidspartnere:
Skole

Txt 2001 i Gjerstad for leseropplevelse og leselyst

Slik gjennomførte de aksjon txt 2001 i Gjerstad for 96 elever ved Sunde skole.
 

Steder man kan søke støtte:

Den viktigste instansen for oss er Statens bibliotektilsyn, som årlig fordeler en sum til utviklingsarbeid i folkebiblioteksektoren. Søknadsfrist til fylkesbiblioteket 1. januar! Men det finnes også andre ”kilder” for støtte, og mange mulige samarbeidspartnere.

ABM-utvikling
Norsk kulturråd
Nordbok
Fritt ord
 

Prosjekter i andre deler av landet: 

Hordaland http://www.hordaland-f.kommune.no/fylkesbibl/Prosjekt/prosjekt.htm
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek: http://www.tonsberg.folkebibl.no/tbg/prosjektnytt.html
Sør-Trøndelag:http://www.st.fylkesbibl.no/prosjekt/index.html
Buskerud:http://www.buskerud.fylkesbibl.no/prosjekt.htm