Samlingsutvikling i folkebibliotek

Aust-Agder fylkesbibliotek inviterer til kurs i samlingsutvikling

                    Tirsdag 25.september 2001 kl. 10.00 - 15.00
                                i Arendal bibliotek, Auditoriet
 

Målgruppe: Ansatte i folkebibliotekene. Kurset er aktuelt både for hovedbibliotek og filial

Om kurset:  Dette er et kurs som skal gi oss kunnskap om teorier og metoder i arbeidet med
                     å utvikle bibliotekets samlinger. Det tar utgangspunkt i folkebibliotekets brukere
                     og deres behov ut fra lokale forhold, og inneholder temaer som målsetting for samlingene,
                     analysering av brukerbehov, vedlikehold og kasseringer, og hvordan en skal disponere og
                     fordele økonomiske ressurser.

Foreleser:   Kurset arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek-
                    og informasjonsfag og foreleser er høgskolelektor  Lis Byberg
 

Kursavgift: Kr. 300,- inkl. lunsj. Giro for betaling deles ut kursdagen

Påmelding:  Kursansvarlig Ingebjørg Aagre
                     Aust-Agder fylkesbibliotek
                     tlf. 37 01 39 23
                     fax: 37 01 39 75
                     e-post: aagre@aa.fylkesbibl.no
                    senest fredag 14.september 2001
 
 
Aust-Agder fylkesbibliotek ønsker velkommen til en spennende dag
med mye nyttig lærdom omkring noe av det aller viktigste i biblioteket:
                            Brukernes behov!