Logo: Den kulturelle skolesekken, Aust-Agder Vpen: Aust-Agder fylke

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING - TLF 37 01 39 20 - FAX 37 01 39 75 - E-POST: SKOLESEKKEN@AA-F.KOMMUNE.NO

> STARTSIDE
> PROGRAMTILBUD
> KONTAKT OSS
> SØKNADSSKJEMA
> OM SKOLESEKKEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONTAKT OSS:

Sekretariat:
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling - Skolesekken
Serviceboks 617
4809 Arendal
Telefon:   37 01 39 20
Telefaks: 37 01 39 75
E-post: skolesekken@aa-f.kommune.no
Internett: www.aa.fylkesbibl.no/skolesekken/


Prosjektkoordinator:
Mats Aronsen
E-post: mats.aronsen@aa-f.kommune.no
Telefon: 37 01 39 28
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling


Prosjektansvarlig
Randi Nilsen
E-post: randi.nilsen@aa-f.kommune.no
Telefon: 37 01 39 26
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 

Fagansvarlige:

Kontakt og informasjon til skolene:
Aud-Johanne Røren-Strand
E-post: ajrs@fm-aa.stat.no
Telefon: 37 01 76 62 
Telefax: 37 01 75 75
Fylkesmannen i Aust-Agder, 
Utdannings- og familieavdelingen
 

Visuell kunst:
Kirsten Vinje Gunnerud
E-post: kirsten.vinje.gunnerud@aa-f.kommune.no
Telefon: 37 01 73 51
Aust-Agder fylkeskommune
 

Scenekunst:
Kirsten Vinje Gunnerud
E-post: kirsten.vinje.gunnerud@aa-f.kommune.no
Telefon: 37 01 73 51
Aust-Agder fylkeskommune
 

Litteratur:
Ruth Skjævestad
E-post: ruth.skjaevestad@aa-f.kommune.no
Telefon: 37 01 39 22
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling


Musikk:
Ola Sundstrøm
E-post: ola.sundstrom@aa-f.kommune.no
Telefon: 37 01 39 27
Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
 

Kulturarv/Museum:
Roald Hanssen
E-post: roald.hanssen@aaks.no
Telefon: 37 07 35 30
Aust-Agder fylkeskommune,
Museumstjenesten