Logo: Den kulturelle skolesekken, Aust-Agder V pen: Aust-Agder fylke

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING - TLF 37 01 39 20 - FAX 37 01 39 75 - E-POST: SKOLESEKKEN@AA-F.KOMMUNE.NO

> STARTSIDE
> PROGRAMTILBUD
> KONTAKT OSS
> SØKNADSSKJEMA
> OM SKOLESEKKEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Samling for skoleledere og kulturkontakter
  11. mars 2004

  Norlandia Sørlandet Hotell Grimstad

  Vi ber om skriftlig påmelding  senest 5. mars 2004 
  biblkult@aa-f.kommune.no (påmeldingsskjema, pdf-format)
  Deltakeravgift kr 150 pr deltaker (inklusive lunsj)


  Kl. 09.30 - 10.00  Kaffe, te, juice og frukt serveres i restauranten
  Kl.10.00 - 10.10 Åpning med utdrag fra skolekonsertproduksjonen 
  ”Barn på vandring” med utøverne Tore Thomassen og Stein Norbakken.
  Produsert av Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  Kl.10.10 – 11.10 Den kulturelle skolesekken, kommunenes rolle?
  Den kulturelle skolesekken, skolenes rolle?
  Intensjoner og utviklingsperspektiv.
  ved sekretariatsleder Astrid Holen, DKS, ABM-utvikling
  Kl.11.10 - 11.40  Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder
  ved fylkesbiblioteksjef og prosjektleder Randi Nilsen
  Kl.11.40 - 12.00  Besøk utstillingene ”Bondens landskap” og ”Tradisjon og design”
  Kl.12.00 - 13.00 Lunsj
  Kl.13.00 - 13.10  Kulturinnslag ved elever fra Eide skole, Grimstad
  Kl.13.10 - 13.40  Musikkprodusent Ketil Hustad: Elever som konsert-arrangører
  Kl.13.40 -14.45 Skolesekken sett fra skolens side
  ved kulturkontakt Torill Jonas, Søndeled skole
   - Gruppediskusjoner
  Kl.14.45 - 15.00  Oppsummering 
  ved turnekoordinator i Aust-Agder Mats Aronsen