Logo: Den kulturelle skolesekken, Aust-Agder Våpen: Aust-Agder fylke

AUST-AGDER BIBLIOTEK OG KULTURFORMIDLING - TLF 37 01 39 20 - FAX 37 01 39 75 - E-POST: SKOLESEKKEN@AA-F.KOMMUNE.NO

> STARTSIDE
> PROGRAMTILBUD
> KONTAKT OSS
> SØKNADSSKJEMA
> OM SKOLESEKKEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TILBUD VÅR 2005
Søknadsfrist: 5. november  2004   [Søknadsskjema]
 
[VISUELL KUNST]
KOPPER OG KAR  Vandreutstilling
Tilbys skolene f.o.m. Grimstad og vest-/nordover
Det er først i 1990-åra at en bruksting som koppen fremstår som et selvstendig kunstnerisk uttrykk. Målet med utstillingen er å fokusere på koppen/karet som objekt, og stimulere elevene til refleksjon rundt samtidig kunsthåndverk. >>> Les mer

[VISUELL KUNST]
SMÅ SKULPTURER Vandreutstilling
Tilbys skolene f.o.m. Arendal og østover
Flere yngre norske kunsthåndverkere konsentrerer seg om figurasjonen – i dette tilfellet i betydning å lage tredimensjonale figurer.  Gjennom utstillingen ønsker vi at elevene skal få kjennskap til skulptur som tredimensjonalt uttrykk, samt utvikle sine erfaringer om bruk av ulike materialer og teknikker. >>> Les mer

[VISUELL KUNST]
XENOPHOBIA Utstilling
Dette er en utstilling som tar opp svært aktuelle tema i visuell form og med oppgaver.
Mål med prosjektet er bl.a. å bevisstgjøre elevene på hvordan kunst kan være et medium for å formidle meninger - omkring tema som rasisme, fremmedfrykt, mobbing, terrorisme og det mediestyrte kjøpesamfunnet, samt å vise ulike metoder og teknikker som brukes for å få frem et budskap.  >>> Les mer

[VISUELL KUNST]
DIGITALT FOTO- OG VIDEOVERKSTED  Workshop
Et unikt formidlingsprosjekt hvor foto og på sikt videobasert kunst settes i fokus. Her vil samtidskunsten være et naturlig omdreiningspunkt, med vekt på det manipulerte og iscenesatte kunstverket som har inntatt en helt sentral posisjon i vår nyere tids kunsthistorie. Gjennom verkstedsarbeidet får elevene et utgangspunkt for refleksjon omkring digital billedkultur i massemedier og samtidens kunstuttrykk.. >>> Les mer

[VISUELL KUNST]
BÆRBARE ROM Work-shop
Marita Thomseth er kunsthåndverker i Risør. Elevene får bygge en enkel tredimensjonal form i gjennomsiktig plastmateriale – en bærbar veske – som vises på utstilling >>> Les mer

TEGNEVERKSTED - PORTRETT  Work-shop
Sørlandets Kunstmuseum innbyr til et intensivt tegneverksted. Verkstedet bør kunne kobles til et besøk i museets samlinger (etter avtale med museet.) 
Tegneverkstedet tar sikte på å gi elevene en forståelse for ulike kunstportretter gjennom historien. Elevene vil få muligheten til å bli kjent med og anvende et spekter av materialer og teknikker gjennom forskjellige tegneoppgaver. >>> Les mer

[VISUELL KUNST] 
DEN SKAPENDE PROSESS – VEDFYRING OG KERAMIKK
Workshop/prosjekt med keramikk som går over en uke
Prosjektet skal gi elevene mulighet til å delta i hele den skapende prosess, samt synliggjøre nytten av samarbeid for å nå felles og egne mål. Inneholder bl.a. innføring og bygging i leire, samt bygging, fyring, tømming og nedtagning av ovn. Kursholder er keramiker Ole Morten Rokvam fra Risør. Det er stadig stor pågang for å få dette prosjektet, og vi tilbyr inntil 5 prosjekter våren 2005. >>> Les mer

[VISUELL KUNST]
SØRLANDETS KUNSTMUSEUMS FASTE SAMLING
Prosjektet tar sikte på å øke museets tilgjengelighet i forhold til formidling av kunst. Som et utvidet formidlingstilbud med utgangspunkt i L 97 retter det seg  mot et tettere samarbeid og kommunikasjon med lærere og skolene i regionen.

INFORMASJON om UNDERVISNING I KUNSTMUSEET
Sørlandets Kunstmuseum holder dialogbasert undervisning i forbindelse med temporære og faste utstillinger. I undervisningen legges det vekt på dialogen, samtalen mellom de besøkende og omviseren. Vi ønsker å få elevene i tale og oppmuntrer dem til å formulere egne opplevelser av kunsten. >>> Les mer


[SCENEKUNST]
PASSE HATT
”Passe Hatt” handler om dukketeater-figurene Baldrian og Musa som bor sammen. Men passer det at en mann og en mus bor sammen?
I denne forestillingen handler det mye om å passe eller ikke passe, og om hva vi gjør med det. Når Baldrians hatt ikke passer, er det da hodet som er for lite, eller hatten som er for stor? >>> Les mer

[SCENEKUNST]
BJØRNSON UNPLUGGED
”Bjørnson unplugged” handler om to barske menn som digger Bjørnson, og deres noe utradisjonelle fremføring av 'En glad gutt'.
Gjennom fortelling, lek og sang børster de støv av en kjent og kjær klassiker og tar publikum med på en reise spekket med fantasi, poesi og galskap. Scenografien består av en gardintrapp, et bakteppe og en verktøykasse. >>> Les mer

[SCENEKUNST]
Sagliocco Ensemble: NATTENS HEMMELIGHETER
Visuelt og sanselig teater som spenner vidt fra komiske slapstick-scener til poetisk fortelling og vare, underfundige bilder. Forestillingen er basert på boken "Pierrot eller Nattens hemmeligheter" av Michel Tournier. Tournier var modig i sin omtale av temaer som i stor grad opptar barn og voksne; forelskelse, lengsel, redsel og vennskap. Bakeren Pierrot elsker natten, - og Kolombine. >>> Les mer

[SCENEKUNST]
VI LAGER TEATERFORESTILLING!
Jørn-Bjørn Fuller-Gee er arendalitt, og er nyutdannet skuespiller fra Liverpool School of Performing Arts, England. 

Han instruerer 'Rottefangeren fra Hameln' med 8 til 10 barn på en uke. Prosjekter kulminerer i forestillinger for medelever og foresatte. >>> Les mer


[LITTERATUR]
”KJELL OTTO OG FYRET”
En forestilling med bok og trekkspill med Bjørn Arild Ersland og Johan Egdetveit.

I barneboka Kjell Otto og Fyret blir vi kjent med Kjell Otto som er en ekte fyrvokter. Han er gift med Madammen.  Hun bor i byen og Kjell Otto bor på Oksøy fyr utenfor Kristiansand. Her passer han fyret og pusser båten. Han har nemlig planer om å reise ut i verden med en gammel livbåt. Kanskje drar han helt til Frankrike! >>> Les mer


[LITTERATUR]
SKRIVEKURS MED STEIN ERIK LUNDE
Skrivekurs for ungdomsskolen, varighet 1 skoledag.
Forfatteren er utdannet lærer og underviser nå i videregående skole.
Stein Erik Lunde har turnert med Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder tidligere, og fikk veldig positive tilbakemeldinger! >>> Les mer

[LITTERATUR]
FORFATTERBESØK MED STEIN ERIK LUNDE
For ungdomsskolen, varighet 1 dobbelttime.
Forfatteren er utdannet lærer og underviser nå i videregående skole.
Stein Erik Lunde har turnert med Den kulturelle skolesekken i Aust-Agder tidligere, og fikk veldig positive tilbakemeldinger! >>> Les mer

[LITTERATUR / KULTURARV / MUSEUM]
PÅ TOKT MED LOS-REINERT FRA HESNES
Vi gjentar suksessen fra våren 2004 !
Med forfatteren Siri E. Mohr. Forfatteren vil lese og vise lysbilder fra den nyeste av bøkene om Los-Reinert, nemlig ”Los-Reinert og sjørøverne” (Cappelen 2004).
Men først blir det båttur! Med henholdsvis ”Boy Leslie” fra Arendal og ”Solrik” fra Grimstad. På Hesnesøya blir det også omvisning med orientering om losvesen og kystkultur ved en museumspedagog . Litt tid til leik i strandkanten blir det også. >>> Les mer

[LITTERATUR] 
BOKPRAT  1.  Bibliotekarer med bokprat om nyere barne- og ungdomsbøker. 

Målsettingen er å gjøre elever og lærere kjent med nyere litteratur for barn og ungdom, inspirere til leselyst, og dermed bidra til å øke evnen til å lese og  bli glad i litteratur !  Tilbud for 3.-7. klasse >>> Les mer
 


[LITTERATUR] 
BOKPRAT  2.  Bibliotekarer med bokprat om nyere barne- og ungdomsbøker.

Målsettingen er å gjøre elever og lærere kjent med nyere litteratur for barn og ungdom, inspirere til leselyst, og dermed bidra til å øke evnen til å lese og  bli glad i litteratur !  Tilbud for 8.-10. klasse >>>Les mer
 


[LITTERATUR]
HEKSAGON
Et annerledes forfatterbesøk med litteratur, teater og musikk
Med utgangspunkt i barnebøkene om Heksagon er det produsert flere ulike forestillinger med det mål å formidle litteratur til barn på en annerledes måte. Heksagon er en musikalsk forestilling der barna lever seg inn i litteraturens verden, en forestilling som balanserer mellom fyrverkeri og magiske knappenålspunkter. Å hjelpe barna inn i litteraturens verden ved å visualisere det skrevne ord kan være en god start på et litterært vennskap. Og blir barna først grepet av litteraturens magi….. >>> Les mer

[LITTERATUR]
SKUESPILLERKOMPANIET viser ny 
bokformidlingsforestilling: ”UNG OG OPPRØRT”

Forestillinga presenterer 3 svært lesverdige nye ungdomsbøker, nemlig "Rebell" (Finn Øglænd), "Alltid 17" (Per Nilsson) og "Coraline" (Neil Gaiman).

Skuespillerne Kristine Rui Slettebakken og Kristoffer Hayden spiller og leser fra bøkene. Regien har Terje Sødal.  Forestillinga er lagd med støtte fra Skolesekkfondet >>> Les mer

 


[LITTERATUR]
"TVI, HER LUKTER KRISTENMANNS BLOD!"
FRIDUNN TØRÅ KARSRUD  er utdannet lærer med tilleggsutdanning i muntlig fortelling. Hun underviser på Høgskolen i Telemark, og har eventyr og bibelfortellinger som sitt spesialområde. 
Hun har turnert for Den kulturelle skolesekken i Telemark.  Forestillingen " Tvi, her lukter kristenmanns blod!” inneholder 3 trolleventyr fra forskjellige land og tradisjoner. >>> Les mer

[MUSIKK]
Tuss i sekk
Med Anne Grimstad Fjeld

"Tuss i sekk" er en konsert på skolen, tilrettelagt for førskolebarn som skal begynne i 1.klasse og deres faddere på skolen, samt skolens 1. klassinger. 
Anne Grimstad Fjeld synger og forteller fra eget materiale, bl.a. fra "Seljåsen", og sanger og regler knyttet opp mot skolestart. >>> Les mer


[KULTURARV/MUSEUM/LITTERATUR] 
IBSEN OG HAMSUN FOR UNGDOM
Skoleopplegg ved Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum
Et dagsopplegg med utgangspunkt i dikternes liv og forfatterskap, tilrettelagt og ”skreddersydd” slik at både form og innhold skal engasjere ungdom. (tilbys 10. klasse og 2. klasse på videregående skoler). Ibsens og Hamsuns diktning gir muligheter til å diskutere en rekke problemstillinger som ungdommer i dag er opptatt av. >>> Les mer

[KULTURARV/MUSEUM]
MED SMEDEN PÅ ARBEID
Skuleopplegg Setesdalsmuseet:
Klassebesøk hos smeden på Morten Henriksen-tunet i Bykle 
I Bykle er smia på Morten Henriksentunet no nesten ferdig restaurera. Det er att noe murarbeid som vert gjort ferdig våren 2005. Her kan ein no ta imot skuleklasser. Elevane vil få høyre om dette tradisjonelle handverket frå gamalt og fram til i dag. Dei vil og få demonstrert korleis smiing vert utført  og alle vil få prøve seg som "smed".
   >>> Les meir

[KULTURARV/MUSEUM] 
BRATTEKLEV – EN DØR INN I SJØFARTSHISTORIEN
Besøksopplegg på Bratteklev Skibsværft & S.H. Sørensens Samlinger 
Bratteklev Skibsverft & S.H. Sørensens samlinger ligger på Tromøya, like ved Galtesund og innseilingen til Arendal havn. Eiendommen er svært godt bevart, og det autentiske preget her gjør det lett å formidle den historien som er så typisk for hele Agder: historien om sjøfarten og historien om skipsbyggeriene.Hensikten med dette besøksopplegget er at elevene skal få oppleve sjøfartshistorien på en måte som pirrer nysgjerrigheten og gir dem lyst til å vite mer om skipsbyggerne, sjøfolka og rederne, som alle har vært så viktige for utviklingen i Arendal og de andre kystbyene i Aust-Agder  >>> Les mer

[KULTURARV/MUSEUM]
.. OG INGEN STO IGJEN OG HANG ..
Besøksopplegg ved Mykland Skolemuseum 
Skolen har gått gjennom svære endringer de siste 60 åra, fra den gangen Svend Lauvrak begynte i første klasse på den knøttlille skolen på Øvre Lauvrak i 1943.
 Innfallsvinkelen er kulturhistorisk, med vekt på livet som elev ved denne skolen. Og praktisk: De besøkende skal være elever for en dag på en ganske annerledes skole enn den de er vant til heime >>> Les mer

[KULTURARV/MUSEUM]
MATLAGING OG EVENTYR I ÅRESTOGA
Skuleopplegg Setesdalsmuseet: Klassebesøk i årestoga på Bygland Tun
Årestoga på Bygland Tun er den einaste bygningen her som  Setesdalsmuseet har lov å ta i bruk. Her kan skuleklasser og barnehagegrupper kome og stelle mat på grua: graut, kakao med meir. 
Dette kan kombinerast med eventyrstund eller anna litteratur. Det er eit stort, flott uteområde her som passar godt til leik og sportslege aktivitetar >>> Les meir

[KULTURARV/MUSEUM]
BOMSHOLMEN - ET SENTER FOR TØMMERFLØTINGEN
Besøksopplegg for ungdomstrinnet
Bomsholmen ligger nederst i Nidelva, like ved den nye E18-brua. I Nidelva ble det fløtt svære mengder tømmer fra 1600-tallet og helt fram til ca. 1970. Siden fløtingen tok slutt, har Øyestad historielag disponert grunn og bygninger til museum. Dagsopplegget består av en introfilm, omvisning i utstillingen og ellers på anlegget (med elevoppgaver), og en praktisk elevaktivitet. Målet med klassebesøket er å gi elevene større forståelse for hva skogen og fløtingen har betydd både for skogsbygdene langs Arendalsvassdraget og for byen Arendal. >>> Les mer

[KULTURARV/MUSEUM]
BLI MED NILS HOLGERSSON TIL NÆS JERNVERK!
Skoleopplegg for 1. og 2. klasse (samme tilbud som høsten 2004)
Opplegget tar utgangspunkt i Selma Lagerlöfs bok "Nils Holgerssons forunderlige reise". Gåseflokken flyr over Bergslagen, og Nils forundrer seg over alt det rare han ser og hører men ikke forstår: gruver, slagghauger, masovner, hammersmier og all aktiviteten rundt disse. Vel nede på bakken blir Nils fanget av bjørnen, som vil ha ham til å hjelpe seg slik at de kan sette fyr på husene og bli kvitt alt "uvesenet" i skogene hans. Men Nils vil ikke hjelpe bjørnen, for han synes jernet de lager på jernverket er så nyttig…… >>> Les mer

[KULTURARV/MUSEUM]
MED BOK PÅ HODET ELLER LUA I HANDA
Et dramabasert opplegg på AAks, Langsæ i Arendal 
Aust-Agder kulturhistoriske senter ligger på det gamle gårdstunet til Langsæ gård, sentralt i Arendal. Dette staselige huset er blant fylkets eldste og fineste i sveitserstil, og det er ikke vanskelig å se at dette har vært boligen til en velstående familie. Et steinkast unna ligger Hesthaghuset, flyttet hit fra en husmannsplass under Holt prestegård. Dette huset formidler på en tydelig måte boforholdene for husmannsfamilier, den tidens underklasse på landet. Disse svært ulike boligene danner rammen for et dramabasert opplegg, som vil la elevene fornemme sosiale, økonomiske og kulturelle forskjeller mellom to familier en gang på slutten av 1800-tallet >>> Les mer

[FILM] 
SI AT ALT GÅR BRA
Film og animasjonsworkshop
Animasjonsfilmen "Si at alt går bra" (Tordenfilm 2004) danner bakgrunn for en ukes filmopplegg og workshop med filmkunstnerne Maria Trovatten og Karin Jacobsen. De vil vise filmen, snakke om innhold, teknikker og filmspråk og deretter sette i gang en animasjonsworkshop på grunnlag av det elevene har lært. Elevene vil så planlegge, skrive, regissere og lage en film  >>> Les mer

[FILM]
3D – ANIMASJONS WORKSHOP
LUCID FILM OG ANIMIDAS presenterer:
I forbindelse med barnefilmfestivalen i Kristiansand i 2004 utarbeidet filmselskapet Lucid Film (Kristiansand) og animasjonsselskapet Animidas (Arendal) et kursopplegg / workshop for barn i alderen 9 – 12 år. Formålet er å gi barna innsikt i hele produksjonsprosessen bak en 3D – animert film. Undervisningsopplegget baserer seg på praktisk deltakelse i produksjonen. Barna lager en kort historie, instruerer animasjonen, spiller inn stemmer på karakterene, lager lydeffekter og synger. Til slutt ser vi den ferdige filmen på storskjerm. Senere vil man motta filmen på DVD >>> Les  mer

[PROSJEKTER]
100% DESIGN RISØR
Designfestival 3. – 5. juni 2005

FILMFESTIVAL / FILMDAGER
Invitasjon til prosjektsamarbeid for klasser/skoler/kommuner

DANSEPROSJEKT
med Bårdarakademiet, DDD dansestudio og profesjonelle dansere i Arendal Kulturhus 31.mars – for ungdomsskoleelever i regionen

>>> Les mer