[ Tilbake ]


AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEK

BOKBUSSENAust-Agder fylkesbiblioteks bokbuss er et mobilt bibliotektilbud til kommunene i fylket og enkelte fylkeskommunale helseinstitusjoner. Fylkesbiblioteket er samlokalisert med Arendal bibliotek i nytt moderne bygg med egen garasje for bokbussen. Bussen er en Volvo (1993- mod.) bygget i Finland og med Bibliofil datasystem. Det er inngått avtale med Nettbuss som står for daglig drift av bussen. Bokbussens sjåfør er ansatt i Nettbuss. I tillegg betjenes bussen av bokbussbibliotekar ansatt ved fylkesbiblioteket.

50% stilling som avdelingsleder er ledig fra 1.juli 2000.

Stillingen omfatter ansvar for bokbussvirksomheten, herunder mediebestand, planlegging av ruteopplegg, informasjon utad, utstillinger og arrangementer i bussen. Det forutsettes også at vedkommende har kjøredager på bussen, i tillegg til bokbussbibliotekaren.

Vi ønsker oss en bibliotekar som kan arbeide selvstendig og utadvent, som tar initiativ og ser muligheter i å utvikle virksomheten videre. Bokbussen besøker mange skoler og barnehager, og erfaring og interesse for litteraturformidling overfor barn og unge er kvalifikasjoner vi derfor vil sette pris på. Søkere må ha utdanning fra Høgskolen i Oslo, avd. for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende bibliotekarutdanning på høgskole- eller universitetsnivå.

Stillingen er lønnet som avdelingsleder bibliotek, st.kode 7027, min. l.tr.32.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement og tariffavtaler, herunder 2% pensjonsinnskudd.
Spørsmål om stillingen kan rettes til kst. fylkesbiblioteksjef Ruth Skjævestad, tlf. 37 01 39 22, e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no.

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes innen 15.06.00 til:
Aust-Agder fylkesbibliotek, Serviceboks 617, 4809 Arendal.