[ Tilbake ]


 
 

AUST-AGDER FYLKESBIBLIOTEKVikariat som
BIBLIOTEKKONSULENT

Ved Aust-Agder fylkesbibliotek er det ledig et vikariat  i inntil 100 % stilling som bibliotekkonsulent med arbeidsoppgaver innenfor feltet barn/unge. Engasjementet vil ha en varighet på  ½ år med muligheter for forlengelse. Etter ønske fra den som blir tilsatt, kan stillingsstørrelsen  reguleres og tilsettingsperioden justeres tilsvarende. 

Vedkommende vil få ansvar for fylkesbibliotekets veiledningstjeneste overfor kommunene innen saksområdet, og for tiltak i forbindelse med litteraturformidling for barn og unge i  bibliotek, skoler og barnehager. IT brukt som verktøy i denne sammenheng er aktuelt.

Det søkes primært etter fagutdannet  bibliotekar med eksamen fra Høgskolen i Oslo eller tilsvarende utdanning. Søkere med annen relevant høgere utdanning vil eventuelt bli vurdert.

Stillingen lønnes etter kvalifikasjoner i lønnsramme 11, st.kode 6112 distriktsbibliotekar, evt. st.kode 6559 konsulent for søkere uten bibliotekarutdanning.
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende reglement og tariffavtaler, herunder 2 % pensjonsinnskudd.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kst. fylkesbiblioteksjef Ruth Skjævestad, tlf. 37 01 39 22 eller e-post: ruth@aa.fylkesbibl.no

Søknad med attester, CV og referanser sendes innen 20.november 2000 til
Aust-Agder fylkesbibliotek
Serviceboks 617
4809 Arendal